Nbaxevanis

ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑ

Τι προβλέπει η ρύθμιση για τους δασωθέντες αγρούς

BOX CAFE
BBQ Stories


DROP Cafe Palermo TECH HUB

Karnagians ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ Kosa

Επιλύεται το ζήτημα της χρόνιας αμφισβήτησης από το Δημόσιο της κυριότητας των δασωθέντων αγρών, που αποτελούν εκτάσεις αγροτικού χαρακτήρα οι οποίες δασώθηκαν λόγω εγκατάλειψής τους, αλλά και της σημερινής η μελλοντικής αξιοποίησης τους.

Στο νόμο 4915/2022 για το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και ειδικότερα στο άρθρο 93 περιλαμβάνονται οι διατάξεις με τη νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τους δασωθέντες αγρούς.

“IN_AND_OUT

Ειδικότερα και σύμφωνα με το Υπουργείο το Δημόσιο δεν προβάλλει πλέον δικαιώματα κυριότητας σε εκτάσεις που είχαν αγροτική μορφή στις αεροφωτογραφίες του 1945 ή του 1960 ανεξάρτητα από τη μορφή που έχουν σήμερα, παρά μόνο αν το ίδιο έχει τίτλους ιδιοκτησίας.

Εάν το γεωτεμάχιο ήταν αγροτικής μορφής στο παρελθόν αλλά σήμερα είναι δάσος και έως 30 στρέμματα, θα επιτρέπεται μόνο η χρήση του για γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση, χωρίς δυνατότητα περαιτέρω αλλαγής χρήσης.

Mechanical Solutions

Εάν το γεωτεμάχιο ήταν αγροτικής μορφής το 1945 ή το 1960 και σήμερα θεωρείται δασική έκταση δεν υπάγεται πλέον στην δασική νομοθεσία και επιτρέπονται όλες οι χρήσεις. Προϋπόθεση είναι να αποδειχθεί η κυριότητα ή ο νομικός δεσμός του ιδιοκτήτη με το ακίνητο, κάτι που δεν γίνεται απαραίτητα μόνο με τίτλους, αλλά και με οποιοδήποτε θεσμικά προβλεπόμενο αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο πιθανολογείται ο νομικός δεσμός με το ακίνητο.

Ο χαρακτηρισμός της έκτασης (δάσος ή δασική), διενεργείται, εφόσον δεν υπάρχει δασολόγιο, αλλά υπάρχει αναρτημένος δασικός χάρτης, από την Επιτροπή Δασολογίου Περιφερειακής Ενότητας, ακόμα και αν η συγκεκριμένη έκταση έχει κηρυχθεί αναδασωτέα.

Οι εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως δασωθέντες αγροί σε ολόκληρη τη χώρα υπολογίζονται σε 6,9 εκατ. στρέμματα. Με την επίλυση του ζητήματος των δασωθέντων αγρών, παρέχονται κίνητρα για την επιστροφή του πληθυσμού σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Η επιστροφή του πληθυσμού στις περιοχές αυτές θα συμβάλλει τόσο στην αγροτική ανάπτυξη όσο και στην καλύτερη προστασία των δασικών οικοσυστημάτων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές, με τον καθαρισμό των αγρών αυτών.

Το Επιστημονικό Συμβούλιο

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, με την οποία αντικαθίσταται το άρθρο 67 του ν. 998/1979, όπως δηλώνει στην έκθεσή του το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής, επιχειρείται, εκ νέου, η διευθέτηση του ζητήματος των αγρών που άλλαξαν μορφή ή, άλλως, των δασωθέντων αγρών, όπως ήταν και ο αρχικός τίτλος της διάταξης του 1979. Εν ολίγοις, πρόκειται περί εκτάσεων, οι οποίες, σε προγενέστερο χρονικό διάστημα, προ του έτους 1945, ήταν αγροτικές, έπαψαν αργότερα να καλλιεργούνται, λόγω των ιδιαίτερων ιστορικών συνθηκών, και απέκτησαν με την πάροδο του χρόνου δασική μορφή, οπότε και προέκυψε, και προκύπτει, αφενός ζήτημα ιδιοκτησιακού καθεστώτος των ανωτέρω εκτάσεων αφετέρου ζήτημα εφαρμογής της δασικής νομοθεσίας και του επιτρεπτού ή μη της εκμετάλλευσής τους.

Οι κυριότερες αλλαγές που επέρχονται με την προτεινόμενη ρύθμιση είναι οι εξής: Ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς επί των ανωτέρω εκτάσεων, ορίζεται ότι το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας, εφόσον δεν θεμελιώνονται βάσει τίτλου, και, ταυτόχρονα, καταργείται η υφιστάμενη διαδικασία αναγνώρισης των εκτάσεων ως ιδιωτικών, με απόφαση του γενικού γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση του αρμόδιου δασάρχη ή του διευθυντή Δασών, και προσκόμιση τίτλων ιδιοκτησίας νόμιμα μεταγεγραμμένων από τον ιδιώτη. Αν πρόκειται περί δασών, «δικαίωμα να ζητήσουν την αλλαγή χρήσης για γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση [κατόπιν άδειας του Γενικού Διευθυντή Δασών] έχουν όσοι αξιώνουν δικαιώματα κυριότητας δυνάμει τίτλων νόμιμα μεταγεγραμμένων», ενώ, αν πρόκειται περί δασικών εκτάσεων, «ο ενδιαφερόμενος, προκειμένου να αποδείξει το έννομο συμφέρον του να αιτηθεί την απομάκρυνση της δασικής βλάστησης [κατόπιν άδειας του οικείου Δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών], συνυποβάλλει με την αίτησή του είτε συμβολαιογραφικούς τίτλους, είτε δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), είτε ένορκες βεβαιώσεις, είτε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να πιθανολογείται ο νομικός δεσμός του με το ακίνητο».

Ως προς τις προϋποθέσεις αλλαγής χρήσης για γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση εκτάσεων που έχουν γίνει δάση, προστίθεται (ως προϋπόθεση) ότι «η συγκεκριμένη έκταση, λόγω της θέσης, της αλληλεξάρτησης και της σύνδεσής της με τις γειτονικές δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, δύναται να ανακτήσει τη δασική της βλάστηση με φυσική αναγέννηση, μετά το πέρας της γεωργικής εκμετάλλευσης».

Το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής, στην έκθεσή του, αναφέρει ότι η διευθέτηση του ζητήματος των δασωθέντων αγρών προϋποθέτει στάθμιση επί της προστασίας διαφορετικών έννομων αγαθών. Αφενός της προστασίας της ιδιοκτησίας επί των ανωτέρω εκτάσεων, της συμμετοχής στην οικονομική ζωή και της οικονομικής ανάπτυξης ορεινών και ημιορεινών περιοχών αφετέρου της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, των δασών και των δασικών εκτάσεων.

«Υπό το φως των ανωτέρω, θα μπορούσε να δημιουργηθεί προβληματισμός ως προς τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι δασωθείσες ιδιωτικές εκτάσεις αποτελούν, πλέον, αυτοτελώς ή εν μέρει, οργανικό σύνολο μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα (δασικό οικοσύστημα), και η αλλαγή χρήσης των εκτάσεων, ενδεχομένως, διασπά την αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση των συστατικών μερών της δασοβιοκοινότητας, πολλώ δε μάλλον, όταν πρόκειται περί προστατευόμενων περιοχών των οποίων το καθεστώς διατήρησης διέπεται και από το ενωσιακό δίκαιο», τονίζει το Επιστημονικό Συμβούλιο.

Τα κόμματα

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Διονύσης Καλαματιανός είπε ότι η ρύθμιση για τους δασωθέντες αγρούς αφήνει παντελώς απροστάτευτο το περιβάλλον, δεν θα μπορέσει να εφαρμοστεί και δεν θα βοηθήσει και τους αγρότες.

Ο βουλευτής του ΚΚΕ Μανώλης Συντυχάκης ανέφερε ότι μπορεί η διάταξη να λύνει κάποια προβλήματα αλλά δεν αναιρεί την πολιτική εμπορευματοποίησης της γης, που ακολουθεί η κυβέρνηση και στοχεύει στη ληστρική αξιοποίηση του δάσους, σε βάρος του περιβάλλοντος και του λαού.

Η βουλευτής του ΜέΡΑ25 Μαρία Απατζίδη σημείωσε ότι το άρθρο για τους δασωμένους αγρούς πρέπει να αποσυρθεί γιατί είναι αντισυνταγματικό.


- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram


Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Σχετικά άρθρα

Back to top button