Δευτέρα, 10 Μαΐ 21
box cafe αδω 2021
ΑρχικήΕΛΛΑΔΑΣτρατός Ξηράς | Ενίσχυση των Ειδικών Δυνάμεων με 41 ταχύπλοα σκάφη

Στρατός Ξηράς | Ενίσχυση των Ειδικών Δυνάμεων με 41 ταχύπλοα σκάφη

kokolakis adv 2021 3
cosmos adv 2021
al dente
drop adv2020
kingeight 2021a

Αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια η κατακύρωση της συμφωνίας-πλαίσιο για το Υποπρόγραμμα «Προμήθεια και εν Συνεχεία Υποστήριξη 41 Ταχυπλόων Σκαφών Μεταφοράς Προσωπικού» καθώς και το σχέδιο της συμφωνίας-πλαίσιο εν συνεχεία υποστήριξης (ΕΣΥ), διάρκειας 7 ετών.

Ο σχετικός διαγωνισμός του 2018 κατακυρώθηκε στην εταιρεία «VIKING NORSAFE LIFE – SAVING EQUIPMENT HELLAS SA».

mechanical adv 2021

Το υπό προμήθεια ταχύπλοο σκάφος (με το σύνολο του εξοπλισμού του) είναι το «Viking Norsafe S-1200 Armored “-MUNIN S-1200″» της εν λόγω εταιρείας.

apostolakis adv 2

Τόπος παράδοσης των ταχύπλοων σκαφών θα είναι το Κέντρο Ειδικών Δυνάμεων (ΚΕΕΔ) στη Νέα Πέραμο Αττικής.

Η μέγιστη εκτιμώμενη αξία της 7ετούς Σ-Π (κύρια σύμβαση προμήθειας) ανέρχεται στο ποσό συνολικού ύψους δέκα πέντε εκατομμυρίων, εννιακόσιων ενενήντα επτά χιλιάδων, οκτακόσιων σαράντα πέντε ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (15.997.845,97 ευρώ).

Η σύνταξη του σχεδίου της συμφωνίας πλαίσιο, όπως και των εκάστοτε εκτελεστικών συμβάσεων, θα γίνει με μέριμνα της ΓΔΑΕΕ, με βάση την παρούσα κατακυρωτική απόφαση, τους όρους της σχετικής προκήρυξης, την προσφορά του προμηθευτή και τη νομοθεσία που ισχύει για τις προμήθειες των Ενόπλων Δυνάμεων. Εξουσιοδοτείται ο γενικός διευθυντής της ΓΔΑΕΕ για την ανάληψη ενεργειών κατάρτισης και υπογραφής της Σ-Π και των εκάστοτε εκτελεστικών συμβάσεων, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην κατακυρωτική απόφαση.

zygos gif 2020b
wind one adv
bbq stories2020
notakis adv
karnagioadv 2021
neratzoulis neo
bakaliko lagos
kera tours2019 adv
adv zuper service 2019
jooble