ΕΛΛΑΔΑ

Πρόστιμα σε δικηγόρους που λειτουργούν ως εισπρακτικές!

Το μέτρο επιβολής προστίμων στους εντολείς (πιστωτές) εξετάζει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σε μια προσπάθεια να βάλει φρένο σε καταχρηστικές συμπεριφορές δικηγόρων και δικηγορικών εταιρειών που λειτουργούν ως εισπρακτικές εταιρείες, αλλά δεν διέπονται από το νόμο 3758/2009 που ισχύει για τις τελευταίες.

Η λύση αυτή φαίνεται να αποτελεί μονόδρομο, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς, όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές, το συναρμόδιο υπουργείο Δικαιοσύνης δείχνει απροθυμία στο να συνεργαστεί (σ.σ. με το Ανάπτυξης), ώστε από κοινού να διαμορφώσουν ένα νέο πλαίσιο που να περιορίζει, αν και όπου παρατηρούνται, καταχρηστικές συμπεριφορές δικηγόρων ή δικηγορικών εταιρειών έναντι των οφειλετών.

caffeine adv 2021

Ειδικότερα, το υπουργείο Δικαιοσύνης κρίνει ότι δεν υπάρχει λόγος να υπαχθούν οι δικηγόροι στο νόμο 3758/2009, που αφορά τη λειτουργία των εισπρακτικών εταιρειών και στον οποίο προβλέπονται αυστηρές ποινές στην περίπτωση καταχρηστικών συμπεριφορών. Μάλιστα, φέρεται να υποστηρίζει ότι το θέμα έχει λυθεί οριστικά με την υπ’ αριθμόν 598/2012 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, βάσει της οποίας, η ένταξη των δικηγόρων στο ν.3758/2009 δεν συνάδει με την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος, δεδομένου ότι η ενημέρωση οφειλετών εντάσσεται ήδη σε αυτό και καθιστά αδύνατη, σύμφωνα με συγκεκριμένη γνωμοδότηση, την επιβολή κυρώσεων σε δικηγόρους από το υπουργείο Ανάπτυξης. Για τις όποιες κυρώσεις, όπως αναφέρεται στη Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αρμόδιο είναι το οικείο πειθαρχικό τους όργανο. Δηλαδή οι δικηγορικοί σύλλογοι.

Την ώρα, όμως, που το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων «κατακλύζεται» από παράπονα πολιτών για τις μεθόδους που χρησιμοποιούν ορισμένοι δικηγόροι που έχουν αναλάβει την είσπραξη οφειλών για λογαριασμό πελατών τους και παρά την ενημέρωση των οικείων δικηγορικών συλλόγων, έως αυτή τη στιγμή δεν έχει γνωστοποιηθεί κάποια περίπτωση επιβολής κυρώσεων από τα πειθαρχικά τους όργανα.

neratzoulis neo

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί και, ελλείψει προθυμίας για συνεργασία από το υπουργείο Δικαιοσύνης, το υπουργείο Ανάπτυξης προτίθεται «να ενισχύσει την ευθύνη των εντολέων τους (δανειστών) για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνουν οι εντολοδόχοι τους (δικηγόροι ή δικηγορικές εταιρείες)». Δηλαδή, να είναι υπαίτιοι οι εντολείς για τη συμπεριφορά των δικηγόρων που λειτουργούν για λογαριασμό τους, ως εισπρακτικές εταιρείες. Μάλιστα οι κανόνες επικοινωνίας και όχλησης των οφειλετών θα είναι ίδιοι με αυτούς που προβλέπονται στο ν.3758/2009 για τον οποίο σχεδιάζεται η περαιτέρω ενίσχυσή του για την προστασία των πολιτών.

Συνεπώς, βάσει του σχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης, στις περιπτώσεις που παρατηρείται απόκλιση από τους κανόνες που ορίζει ο νόμος, τα πρόστιμα θα επιβάλλονται στους εντολείς. Με αυτόν τον τρόπο, εκτιμάται ότι έστω και δια της πλαγίας οδού, οι καταχρηστικές συμπεριφορές θα μειωθούν δραστικά, ενώ θεωρείται και πολύ πιθανό ότι πολλοί εντολείς τους οποίους εξυπηρετεί σήμερα η επιθετική συμπεριφορά κάποιων δικηγορικών εταιρειών θα επιλέξουν εισπρακτικές εταιρείες που λειτουργούν με βάση το ν.3758/2009 ή την όποια βελτιωμένη εκδοχή του.

Τι ισχύει για τις εισπρακτικές

Σύμφωνα με το ν.3758/2009, η παρέμβαση των εισπρακτικών εταιρειών αφορά αποκλειστικά και μόνο στην ενημέρωση των οφειλετών για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών τους έναντι δανειστών και τη διαπραγμάτευση του χρόνου, του τρόπου και των λοιπών όρων αποπληρωμής αυτών, κατ’ εντολή και για λογαριασμό των δανειστών.

Η δε επικοινωνία με τον οφειλέτη πρέπει να γίνεται με συχνότητα οχλήσεων όχι πέραν της μίας ανά δεύτερη ημέρα. Η τηλεφωνική επικοινωνία στον χώρο εργασίας του οφειλέτη γίνεται μόνο εφόσον ο συγκεκριμένος τηλεφωνικός αριθμός έχει δηλωθεί ως μοναδικός αριθμός επικοινωνίας από τον τελευταίο.

Οι αθέμιτες πρακτικές

Όπως ορίζει ο ν.3758/2009, απαγορεύεται στις εταιρείες να προβαίνουν σε αθέμιτες και παραπλανητικές πρακτικές προς τους οφειλέτες, όπως:

1. Η, κατά την επικοινωνία με τον οφειλέτη, εμφάνιση των υπαλλήλων τους υπό ιδιότητες που δεν διαθέτουν όπως υπαλλήλων των δανειστών, δικηγόρων ή δικαστικών επιμελητών.

2. Η άσκηση σωματικής βίας, ψυχολογικής πίεσης περί διακινδύνευσης του επαγγέλματος, των περιουσιακών στοιχείων ή της ζωής του οφειλέτη ή των οικείων του.

3. Η επίδειξη προσβλητικής συμπεριφοράς ή η χρήση προσβλητικών εκφράσεων εναντίον του οφειλέτη ή και των οικείων του.

4. Η δυσφήμιση ή η απειλή δυσφήμισης του οφειλέτη στο οικογενειακό ή εργασιακό περιβάλλον του.

5. Η εκμετάλλευση περιστάσεων αντικειμενικής αδυναμίας του οφειλέτη.

6. Η απειλή λήψης μη νόμιμου μέτρου σε βάρος του.

7. Η παραπλανητική πληροφόρηση του οφειλέτη.

8. Οι κατ’ οίκον ή στον χώρο εργασίας του οφειλέτη επισκέψεις, καθώς και οι επισκέψεις σε άλλους χώρους αυστηρώς προσωπικούς, όπως νοσοκομεία.

9. Η όχληση των οικείων προσώπων του.

10. Η παραπλανητική χρήση και παρουσίαση εγγράφων που δημιουργούν εσφαλμένα την εντύπωση ότι πρόκειται για δικαστικά έγγραφα.

11. Η οποιαδήποτε επικοινωνία που περιλαμβάνει ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες αθέτησης πληρωμών.

12. Η επικοινωνία για οφειλές οι οποίες απορρέουν από γενικούς όρους συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, καθώς και οι όροι που αναφέρονται στις υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 21 του άρθρου 10 του ν. 2251/1994, όπως εκάστοτε ισχύει.

Οι κυρώσεις

Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του νόμου, με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης, επιβάλλεται σε βάρος των εταιρειών πρόστιμο από 5.000 έως 500.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής, το ανώτατο όριο προστίμου διπλασιάζεται και ο υπουργός Ανάπτυξης μπορεί να διατάξει και την προσωρινή διαγραφή της εταιρείας από το Μητρώο για χρονικό διάστημα από ένα έως έξι μήνες και, σε περίπτωση περαιτέρω υποτροπής, μπορεί να διατάξει την οριστική διαγραφή της εταιρείας.

Υπενθυμίζουμε ότι στις αρχές Οκτωβρίου η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή επέβαλε σε τέσσερις εισπρακτικές εταιρείες πρόστιμα, συνολικού ύψους 46.000 ευρώ.

Οι παραβάσεις αφορούσαν:

– Οχληση οφειλετών πριν την πάροδο των δέκα ημερών από την ημέρα που κατέστη ληξιπρόθεσμη η οφειλή τους,

– Οχληση οφειλετών με κλήσεις σε τηλέφωνο εργασίας,

– Παρέκκλιση από τις εντολές του δανειστή,

– Παραπλανητική πληροφόρηση,

– Επίδειξη προσβλητικής συμπεριφοράς κατά την τηλεφωνική επικοινωνία.

Newsroom

Το CNA είναι μία προσωπική δικτυακή ιδέα του Βαγγέλη Βαρνακιώτη, η οποία υλοποιήθηκε το 2000, για όσα αφορούν στην πολιτική, στην κοινωνία και στον πολιτισμό, που αυτά συμβαίνουν στην Κρήτη, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Το CNA από το 2000 κάνει μεγάλη προσπάθεια για να κρατηθεί στην επιφάνεια του ενδιαφέροντος, με συνέπεια, εγκυρότητα, σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, με συνεχείς αλλαγές, ανανεώσεις, διασφάλιση της «ασφαλούς» επίσκεψης, καθώς και προσθήκες νέων υπηρεσιών.-

Σχετικά άρθρα

Back to top button