Ελλάδα

Πανεπιστήμια | Έκτακτη επιχορήγηση 2,7 εκατ. ευρώ

Έκτακτη επιχορήγηση στην προσπάθεια πρόληψης της διασποράς από τον κορωνοϊό, δίνεται από το Υπουργείο Παιδείας προς τα ΑΕΙ της χώρας και της Κρήτης, με κριτήρια τον αριθμό φοιτητών, τον αριθμό τμημάτων και την γεωγραφική διασπορά των Ιδρυμάτων.

Παράλληλα, η κ.Κεραμέως ανακοίνωσε επιχορήγηση ύψους 2,7 εκ. € στα ΑΕΙ για την αντιμετώπιση του κορωνοϊου, μετά και την έκτακτη Σύνοδο των Πρυτάνεων, η οποία έθεσε στην υπουργό Παιδείας τα σοβαρά προβλήματα που συνδέονται με την ασφαλή μετάβαση στη δια ζώσης εκπαίδευση.

mechanical adv 2021

apostolakis adv 2

Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε έκτακτη επιχορήγηση προς τα Πανεπιστήμια της χώρας για τη διενέργεια τακτικών ελέγχων, τήρησης των μέτρων προστασίας και πρόληψης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στη βάση των ακολούθων αντικειμενικών κριτηρίων (αριθμός φοιτητών, αριθμός τμημάτων, γεωγραφική διασπορά των Ιδρυμάτων) στο ποσό των 2.619.880,68 € των Ε.Φ. 1019- 208- 0000000 «Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης» & 1019-202-0000000 «Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων» , του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) οικονομικού έτους 2021.

panepistimia


kingeight 2021a
detorakis adv jul2021
bakaliko lagos


Back to top button