ΕΛΛΑΔΑ

Ολοι οι ανασφάλιστοι έχουν πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας

Σύμφωνα με το νόμο 4368/21-1-16  και την αριθ. Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/4-4-16  που ισχύει στη χώρα μας και αφορά την διασφάλιση της καθολικής υγειονομικής κάλυψης του πληθυσμού με την παροχή υπηρεσιών υγείας στους ανασφάλιστους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες  η 7η Υγειονομική Περιφέρεια ενημερώνει τους πολίτες και απαντά συγχρόνως σε σχετικά δημοσιεύματα τα παρακάτω:

Οι κάτοχοι Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) σύμφωνα με το άρθρο 33 του νόμου 4368/2016 οι οποίοι είναι ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ, έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης στις δημόσιες δομές υγείας και δικαιούται ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης. Οι δικαιούχοι δεν υποχρεούται σε οποιαδήποτε δήλωση χρέους για τις παραπάνω υπηρεσίες που τους έχουν προσφερθεί.

Όσοι από τις παρακάτω περιπτώσεις ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώτος στο οποίο βρίσκονται και της κατοχής νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής στη χώρα, δεν διαθέτουν και αδυνατούν να εκδώσουν ΑΜΚΑ δικαιούται το σύνολο των παροχών με την κατοχή και επίδειξη της Κάρτας Υγειονομικής Περίθαλψης (Κ.Υ.Π.Α).

– Ανήλικοι έως 18

– Γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης

– Άτομα με αναπηρία που φιλοξενούνται σε δομές μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

– Άτομα που φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας του ν.2716/1999(Α΄96).

– άτομα που φιλοξενούνται σε όλες τις θεραπευτικές δομές των εγκεκριμένων οργανισμών θεραπείας του ν. 4139/2013 (Α΄74) ή παρακολουθούνται στους ίδιους οργανισμούς ως εξωτερικοί ασθενείς.

– οι κρατούμενοι σε φυλακές, οι φιλοξενούμενοι σε ιδρύματα αγωγής ανηλίκων και σε στέγες φιλοξενίας  ανηλίκων των εταιρειών ανηλίκων (Ν.Π.Δ.Δ.) και οι τελούντες σε καθεστώς διοικητικής κράτησης.

– όσοι παρέχουν κοινωφελή εργασία στο πλαίσιο έκτισης ποινής ή ως αναμορφωτικό μέτρο.

– άτομα με αναπηρία 67% και πάνω και άτομα που η κατάσταση της υγείας τους απαιτεί νοσηλεία ή χρειάζονται συνεχή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή αποκατάσταση λόγω δυσίατων ή χρόνιων ή ανίατων ή σπάνιων νοσημάτων − παθήσεων και τα άτομα λοιπών χρόνιων νοσημάτων, εφόσον το χρόνιο νόσημα βεβαιώνεται από ιατρικές γνωματεύσεις θεραπόντων ιατρών Δημόσιων Δομών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων.

– οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και δικαιούχοι επικουρικής προστασίας) και οι ανιθαγενείς και τα μέλη των οικογενειών τους(σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα) είτε είναι κάτοχοι άδειας διαμονής σε ισχύ είτε εκκρεμεί η έκδοση απόφασης επί αιτήσεως ανανέωσης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας ή επί ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου μέσου κατά απορριπτικής της αιτήσεως ανανέωσης απόφασης ή κατά το χρόνο κατά τον οποίον υπάρχει δικαίωμα ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου μέσου.

– όσοι διαμένουν στην Ελλάδα με καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα), σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 114/2010 (Α΄195) είτε του ν. 3386/2005 (Α΄212) είτε του ν. 4251/2014 (Α΄80) είτε αυτοί είναι κάτοχοι άδειας διαμονής σε ισχύ, είτε εκκρεμεί η έκδοση απόφασης επί αιτήσεως ανανέωσης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας ή επί ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου μέσου κατά απορριπτικής της αιτήσεως ανανέωσης απόφασης ή κατά το χρόνο κατά τον οποίο υπάρχει δικαίωμα ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου μέσου.

– αιτούντες διεθνούς προστασίας και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα) από την ημερομηνία εκδήλωσης της βούλησης υποβολής αιτήματος διεθνούς προστασίας (αρχικού ή μεταγενέστερου) και μέχρις ότου η απόφαση επί του αιτήματος διεθνούς προστασίας τους καταστεί τελεσίδικη δηλαδή με απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου επί αιτήσεως ακυρώσεως κατά απόφασης επιτροπής προσφυγών ή αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία υποβολής του ενδίκου μέσου της αίτησης ακύρωσης.

– θύματα των εγκλημάτων των άρθρων 323, 323Α,349, 351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα (σύμφωνα με το π.δ. 233/2003 (Α΄233), που είναι ανασφάλιστοι και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα προστασίας και αρωγής και αλλοδαποί που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 3875/2010 (Α΄158) «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος» και για όσο διάστημα διαρκούν τα μέτρα προστασίας και αρωγής.

Για την έκδοση της Κ.Υ.Π.Α των παραπάνω περιπτώσεων οι αιτούντες οφείλουν να προσκομίσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες έκδοσης πιστοποιητικά αναλόγως της υποκατηγορίας που ανήκουν.

Η Κ.Υ.Π.Α. χορηγείται στους δικαιούχους από τα Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας ή από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δημόσιων Δομών Υγείας της παραγράφου 1 του άρθρου 33 Ν. 4368/2016 (Α΄ 21). Η διάρκεια ισχύος της Κ.Υ.Π.Α. είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της, εκτός από την Κ.Υ.Π.Α. των δικαιούχων γυναικών σε κατάσταση εγκυμοσύνης, η οποία ισχύει για ένα έτος. Η προμήθεια Καρτών Υ.Π.Α. θα γίνεται από το Εθνικό Τυπογραφείο και θα διανέμεται στις αρμόδιες για την χορήγησή τους υπηρεσίες μέσω των οικείων Υγειονομικών Περιφερειών.

Οι ίδιοι όροι και οι προϋποθέσεις συνταγογράφησης, ελέγχων και συμμετοχών ισχύουν για όλους τους πολίτες είτε διαθέτουν ΑΜΚΑ είτε ΚΥΠΑ είτε ανήκουν σε κάποια από τις παραπάνω ειδικές περιπτώσεις,

Εξαιρούνται από οποιαδήποτε συμμετοχή στις δαπάνες για φαρμακευτική αγωγή άτομα και οικογένειες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα, άτομα με αναπηρία κάτω του 67% ή άτομα που ανήκουν στις κατηγορίες χρονίως πασχόντων με συγκεκριμένο ετήσιο εισόδημα.

Περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχουν στην παρακάτω ιστοσελίδα της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης: www.hc-crete.gr και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button
Close