ΕΛΛΑΔΑ

ΟΑΕΔ: Ξεκινούν 4 νέα προγράμματα τα οποία θα φέρουν 33.000 προσλήψεις

Σε φάση υλοποίησης μπαίνουν 4 προγράμματα για 33.000 ανέργους του ΟΑΕΔ από τις πρώτες μέρες του 2019, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Εργασίας για -συνολικά- 88.500 προσλήψεις.

1) Πρόγραμμα για 10.000 ανέργους

Ο επίσημος σχεδιασμός του υπουργείου Εργασίας «ανοίγει» 4.000 θέσεις εντός των πρώτων ημερών του 2019. Σημειώστε ότι ο πρώτος κύκλος του προγράμματος (6.000 προσλήψεις) έχει ήδη υλοποιηθεί.

Η δράση αφορά άνεργους απόφοιτους δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Δικαιούχοι:

• 4.000 άνεργοι ηλικίας έως 39 ετών.
• Απόφοιτοι ΑΕΙ – ΤΕΙ.
• Άνεργοι επιστήμονες, κάτοχοι πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
• Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης και παραγωγικής δραστηριότητας

Εντάσσονται οι επιχειρήσεις με κύρια δραστηριότητα στους κάτωθι τομείς:

1. Μεταποίηση – Βιομηχανία.
2. Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.
3. Υλικά – Κατασκευές.
4. Εφοδιαστική αλυσίδα.
5. Στο πρόγραμμα εντάσσονται και επιχειρήσεις που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας ειδικοτήτων πληροφορικής

Σημειώστε ότι οι ωφελούμενοι άνεργοι πτυχιούχοι κατά την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2 πρέπει: 1) να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ, 2) να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης και 3) να είναι ηλικίας έως 39 ετών.

Οι άνεργοι δεν υποβάλλουν αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα μόνο από το ΚΠΑ2 (της έδρας ή του υποκαταστήματος όπου θα απασχοληθούν), σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες.

Η διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται στους 12 μήνες. Μετά τη λήξη των 12 μηνών η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει τις θέσεις για επιπλέον 3 μήνες.

2) 16.000 νέοι ωφελούμενοι από την νέα γενιά ολοκληρωμένων παρεμβάσεων

Οι δράσεις αφορούν κατάρτιση, πρακτική, πιστοποίηση σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) νέων πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής, οικονομικής κατεύθυνσης, ηλικίας 24-29 ετών.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί αρχές του 2019 και θα δοθεί έμφαση σε ανέργους ειδικοτήτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη λογισμικού.

3) Στοχευμένη Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων θεωρητικών σπουδών σε κλάδους αιχμής (22-29)

Η δράση έχει ως ομάδα στόχου 3.000 ανέργους αποφοίτους σχολών θεωρητικής κατεύθυνσης έως 29 ετών.

Δημιουργεί νέες επαγγελματικές διεξόδους σε άνεργους πτυχιούχους θεωρητικών αντικειμένων.

Ενδεικτικές ειδικότητες:

• Διαχείριση κοινωνικών δικτύων,
• marketing πολιτιστικών οργανισμών,
• διοίκηση πολιτιστικών οργανισμών,
• συμβουλευτική τρίτης ηλικίας,
• αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών.

4) Παρέμβαση επαγγελματικής ενδυνάμωσης σε ανέργους ηλικίας 18-29

Αφορά προγράμματα κατάρτισης, πρακτικής και πιστοποίησης για 10.000 ανέργους, στους τομείς της αγροδιατροφής, μεταποίησης και την κυκλική οικονομία.

Η δράση αφορά άνεργους απόφοιτους δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επενδύει σε ανθρώπινο δυναμικό σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας, που εμφανίζουν σημαντικές επιδόσεις, σε εξωστρέφεια και προοπτικές ανάπτυξης.

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close
Close