ΕΛΛΑΔΑ

ΟΑΕΔ: Εως 600 ευρώ το μήνα για 10.000 άνεργους άνω των 55 ετών

Τελευταία ενημέρωση:

Ειδική δράση που προβλέπει την επιχορήγηση επιχειρήσεων του δημόσιου τομέα με έως και 600 ευρώ το μήνα για τη πρόσληψη 10.000 μακροχρόνια ανεργων ηλικίας 55-67 ετών, υλοποιεί ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Πρόκειται για το νέο πρόγραμμα του Οργανισμού, το οποίο αφορά επιχειρήσεις, φορείς  και οργανισμούς του δημοσίου τομέα, και επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμους και Περιφέρειες). Σύμφωνα με την απόφαση, οι επιχειρήσεις που θα λάβουν επιχορήγηση θα πρέπει να  μην έχουν προβεί σε μείωση του προσωπικού τους κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Οι όροι του προγράμματος προβλέπουν ότι για κάθε ημέρα απασχόλησης λιγότερη των 25 ημερών το μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά, μειώνεται κατά 1/25. Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη.

Για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων, η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα.

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να είναι μακροχρόνια εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, ηλικίας 55-67 ετών κατά την υπόδειξη τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 και μέχρι την πρόσληψή τους, ενώ θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν συμπληρωμένο Ατομικό Σχέδιο Δράσης. Ακόμη, θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών- μελών της Ε.Ε., Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο.

Μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι επιχειρήσεις που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ και που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής- εντολή κενής θέσης- υπεύθυνη δήλωση, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http:// ait.oaed.gr/) στο ΚΠΑ ή ΚΠΑ2, που βρίσκεται στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η επιχείρηση.

Αιτήσεις για 1.295 προσλήψεις ανεργων ηλικίας 25-29 ετών

Την ίδια στιγμή, ξεκινά αύριο η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την απασχόληση σε νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, συνολικά 1.295 ανέργων νέων, ηλικίας 25-29 ετών, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Οργανισμού, η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων ιδιωτικών επιχειρήσεων, επιτηδευματιών, φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα, γίνεται ηλεκτρονικά, μόνο μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close
Close