ΕΛΛΑΔΑ

Νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για 7.685 ανέργους

Νέα προκήρυξη για υλοποίηση προγράμματος κοινωφελούς εργασίας αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες εβδομάδες από τον ΟΑΕΔ. Ωφελούμενοι θα είναι 7.685 μακροχρόνια άνεργοι, οι οποίοι πρόκειται να απασχοληθούν σε 34 δήμους της χώρας. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων, οι οποίες πλήττονται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης, ειδικά σε περιοχές με υψηλά ποσοστά ανεργίας. Ταυτόχρονα, σκοπός είναι η αναβάθμιση των προσόντων των συμμετεχόντων, προκειμένου να είναι πιο ομαλή η επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο πρόγραμμα προβλέπει ακόμη και δράσεις ενεργοποίησης των ωφελουμένων – ανέργων, όπως είναι για παράδειγμα δράσεις κατάρτισης ή συμβουλευτικής, ώστε να διευκολυνθούν τα άτομα αυτά στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Έτσι, σε ό,τι αφορά στις δράσεις συμβουλευτικής, στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ έχει προβλεφθεί να προσφέρονται δύο υποχρεωτικές συνεδρίες στους ωφελουμένους, κατά την είσοδο και την έξοδό τους στο πρόγραμμα, χωρίς κόστος και με όρους που θα εξειδικεύονται στην προκήρυξη του ΟΑΕΔ.

Διευκρινίζεται ότι οι άνεργοι, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, θα αξιοποιηθούν σε διάφορες υπηρεσίες των ΟΤΑ, με πλήρη απασχόληση και διάρκεια σύμβασης οκτώ μηνών. Μεταξύ των ειδικοτήτων που θα ζητούνται από τους δήμους της χώρας είναι κτηνίατροι, φωτογράφοι, κοινωνικοί φροντιστές, μηχανικοί περιβάλλοντος, γεωπόνοι, τοπογράφοι, ψυκτικοί, λογοθεραπευτές, ελαιοχρωματιστές, νηπιαγωγοί, δημοσιογράφοι, οικοδόμοι, βιβλιοθηκονόμοι, μηχανολόγοι μηχανικοί, τοπογράφοι, τραπεζοκόμοι, βρεφοκόμοι, χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών, προσωπικό γενικών καθηκόντων, οικονομολόγοι, δασολόγοι, θεατρολόγοι, δάσκαλοι, οδηγοί, μάγειρες, ξεναγοί.

Για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, οι ωφελούμενοι απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και πρέπει να ανήκουν σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

  • Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
  • Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
  • Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
  • Ανεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕΔ.
  • Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, με ηλικία άνω των 29 ετών.
  • Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.

Close