ΕΛΛΑΔΑ

Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα από το Πολυτεχνείο Κρήτης

Η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης συνδιοργανώνουν ένα διεθνές εντατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ετήσιας διάρκειας το οποίο οδηγεί στην απονομή ενός Master of Science (MSc) στη Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας («Master of Science in Technology and InnovationManagement»).

Το πρόγραμμα θα προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα και σε αυτό θα διδάσκουν διακεκριμένοι καθηγητές τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό. Στους φοιτητές θα δίνεται, σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και Ιδρύματα στο Ισραήλ, η δυνατότητα πρακτικής άσκησης στη δημιουργία startup επιχειρήσεων, ενώ η επιτυχής ολοκλήρωσή του θα αντιστοιχεί σε 75 ECTS.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διαχείριση της Τεχνολογίας & Καινοτομίας (Master of Technology & Innovation Management – MTIM) σχεδιάστηκε έτσι ώστε να αναπτύσσει και να ενισχύει τις δεξιότητες, τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τις ικανότητες των στελεχών επιχειρήσεων και φορέων σε θέματα διοίκησης των τεχνολογιών και της καινοτομίας.

Στόχος του ΜΤΙΜ είναι η εκπαίδευση των στελεχών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων σε θέματα διοίκησης & καινοτομίας, επιχειρηματικότητας, σχεδίασης & ανάπτυξης νέων προϊόντων, ανάλυσης συμπεριφοράς, οικονομικών της καινοτομίας, διαχείρισης της καινοτομίας και των επιχειρηματικών διαπραγματεύσεων, νομικών θεμάτων επιχειρηματικότητας, εφευρέσεων και πνευματικής ιδιοκτησίας, επιχειρηματικής ευφυΐας, ηλεκτρονικού επιχειρείν, big data analytics, νέων καινοτόμων τεχνολογιών, κα. Τα στελέχη αυτά, αποκτώντας μια σε βάθος γνώση των παραπάνω αντικειμένων θα είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται τις διαστάσεις των προβλημάτων, των ευκαιριών και των δυνατοτήτων αλλά και της σημαντικότητας και των επιπτώσεών τους στις επιχειρήσεις και τους φορείς, και θα μπορούν να ανταποκρίνονται στις μεγάλες απαιτήσεις των επιχειρήσεων αλλά και στον υψηλό διεθνή ανταγωνισμό, επενδύοντας στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών μέσω της βέλτιστης αξιοποίησης της τεχνολογίας και της καινοτομίας.Σε ποιους απευθύνεται το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα;

Στο ΜΤΙΜ, πιστεύοντας στην εκπαίδευση αιχμής και υψηλής ποιότητας, σχεδιάσαμε το πρόγραμμά μας ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των:

• Νέων στελεχών της διοίκησης, οι οποίοι επιθυμούν να αναπτυχθούν επαγγελματικά και προσωπικά, ενισχύοντας συγκεκριμένες δεξιότητες ή εμβαθύνοντας στην κατανόηση των ειδικών τομέων της αγοράς.

• Προσφάτως αποφοιτησάντων, οι οποίοι εισέρχονται στο χώρο της εργασίας και έχουν ανάγκη από γνώσεις, τεχνικές και πρακτικά εργαλεία εκτός από την παραδοσιακή πανεπιστημιακή τους εκπαίδευση.

• Στελεχών και επαγγελματιών έτοιμων να ανταποκριθούν στις προκλήσεις των καιρών προκειμένου να βελτιώσουν τις γνώσεις τους και τις ικανότητές τους μέσα από τη επικαιροποίηση των γνώσεών τους, την πρακτική άσκηση, την κατάρτιση και την πρόσβαση σε νέα δίκτυα.

• Επιχειρήσεων και φορέων, οι οποίες έχουν επίγνωση της πολυπλοκότητας της νέας διεθνούς πραγματικότητας και είναι έτοιμες να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου τους.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Οι κάτοχοι διπλώματος ή πτυχίου από Σχολές, Α.Ε.Ι., Α.Σ.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι., Μηχανικών, Φυσικής, Μαθηματικών, Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας, Γεωπόνων, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών, Πληροφορικής, Ιατρικής & Βιο-ιατρικής, Στρατιωτικές Ακαδημίες τόσο από χώρες εντός και εκτός της Ε.Ε.

Μέθοδοι διδασκαλίας:

• Με φυσική παρουσία.
• Εξ αποστάσεως μέσω ειδικής πλατφόρμας τηλε-εκπαίδευσης.

Ποια θα είναι η διαδικασία αξιολόγησης;

Η αξιολόγηση των φοιτητών θα γίνεται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του Προγράμματος η οποία θα συνεκτιμά τα βιογραφικά στοιχεία και κάθε πληροφορία που θα υποβάλλεται από τους υποψηφίους όπως:

• Βαθμοί πτυχίου/διπλώματος και συναφών με το Δ.Π.Μ.Σ. μαθημάτων και διπλωματικής/πτυχιακής.
• Επαγγελματική εμπειρία.
• Ερευνητική δραστηριότητα (δημοσιεύσεις, συνέδρια, ερευνητικά προγράμματα).
• Συστατικές επιστολές.

Πού θα υποβάλουν την αίτηση;

• Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω του on-line συστήματος του προγράμματος, μέσω ταχυδρομείου και προσωπικά.

Ποιο θα είναι το κόστος παρακολούθησης του προγράμματος;

Το κόστος ανέρχεται στις 5.000€ για τους Έλληνες και Ευρωπαίους φοιτητές και 10.000€ για τους υπόλοιπους. Η καταβολή του θα γίνεται σε δύο δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Θα δίνονται υποτροφίες;

• Στο 5% του αριθμού των εισαγόμενων.
• Στους αποφοίτους όλων των Σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης θα χορηγείται υποτροφία ίση με 50% των διδάκτρων τους.

Κρίσιμες ημερομηνίες:

Τέλος υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή: 12 Φεβρουαρίου 2017

Ανακοίνωση επιλεγέντων: 12 Φεβρουαρίου 2017

Πέρας εγγραφών: 20 Φεβρουαρίου 2017

Έναρξη μαθημάτων: 28 Φεβρουαρίου 2017

Διευθυντής του νέου προγράμματος MTIM είναι ο καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Νικόλαος Ματσατσίνης.

Πληροφορίες:

Γραφείο Γραμματείας Μεταπτυχιακού Προγράμματος ΜΤΙΜ, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, κα Σταυρούλα Τσακανέλη, τηλ.: 28210 37302, e-mail: [email protected] 

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων Πολυτεχνείου Κρήτης, κα Θέλμα Μαυρίδου, τηλ.: + 30 28210 37047, e-mail: [email protected]

Ιστοσελίδα προγράμματος: https://www.mtim.tuc.gr/

Ετικέτες

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close
Close