ΕΛΛΑΔΑ

Νέο καθεστώς για τηλεργασία και ευπαθείς ομάδες

Τη δυνατότητα να τίθενται σε αναστολή σύμβασης οι εργαζόμενοι που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και δεν μπορούν να εργαστούν από το σπίτι, δίνει νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Με την ίδια ΠΝΠ, εργαζόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες δύνανται να εργάζονται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, κατόπιν αιτήματός τους, που διατυπώνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτού μηνύματος κινητού τηλεφώνου.

caffeine adv2020b

Συγκεκριμένα, προβλέπει τα εξής:

  • Ο εργοδότης οφείλει να αποδεχθεί το εν λόγω αίτημα, εφόσον η εργασία δύναται να παρασχεθεί εξ αποστάσεως.
  • Σε περίπτωση που δεν καθίσταται εφικτή η εφαρμογή της τηλεργασίας ο εργαζόμενος που ανήκει σε ευπαθή ομάδα μπορεί να παρέχει εργασία χωρίς επαφή με κοινό.
  • Στους εργοδότες που αναιτιολόγητα δεν δέχονται το αίτημα του εργαζόμενου που διαθέτει τα δικαιολογητικά επιβάλλεται κατά περίπτωση πρόστιμο 5.000 ευρώ.
  • Σε περίπτωση που δεν μπορεί να εφαρμοστεί η διάταξη, ο εργοδότης, ως ύστατο μέτρο προστασίας του εργαζόμενου θέτει τη σύμβαση εργασίας του σε αναστολή έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Επιπλέον, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, ορίζονται αφενός η έννοια των ευπαθών ομάδων έναντι των συνεπειών μετάδοσης του COVID-19, αφετέρου κάθε ιατρικό πιστοποιητικό που πρέπει να προσκομίζει ο αιτών εργαζόμενος στον εργοδότη, προς απόδειξη της συμπερίληψής του στις ευπαθείς ομάδες. Με άλλη κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, μπορεί να παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής της νέας αυτής ΠΝΠ, και να ρυθμίζεται κάθε σχετική και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του.

neratzoulis neo

Στις περιπτώσεις που ο εργοδότης, παρά το αποδεδειγμένο αίτημα του εργαζόμενου, δεν εφαρμόζει την παρούσα διάταξη, συμπεριλαμβανομένης της διαδοχικής σειράς των επιμέρους βημάτων εφαρμογής της, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ για κάθε παράβαση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ορίζονται οι αρμόδιες αρχές και η διαδικασία για τη διαπίστωση της παράβασης, καθώς και την επιβολή και είσπραξη του ανωτέρω προστίμου.

Το κλιμακωτό ωράριο και η εργασία για ευπαθείς ομάδες μακριά από τον γκισέ όπου εξυπηρετείται το κοινό επεκτείνεται σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες.

Στο Δημόσιο

  • Κλιμακωτό ωράριο στις 7,8 και 9 το πρωί για να αποφευχθεί ο συνωστισμός στα μέσα μαζικής μεταφοράς
  • Υποχρεωτική μάσκα για όλους τους πολίτες που προσέρχονται στις δημόσιες υπηρεσίες
  • Οι ευάλωτες ομάδες θα εργάζονται backoffice και με τηλεργασία για να μην έχουν επαφή με το κοινό
  • Εργαζόμενοι με σοβαρότερα προβλήματα υγείας θα μπορούν να μένουν στο σπίτι με χρήση ειδικής άδειας, κατόπιν ιατρικής οδηγίας.

CNA Newsroom

Το CNA είναι μία προσωπική δικτυακή ιδέα του Βαγγέλη Βαρνακιώτη, η οποία υλοποιήθηκε το 2000, για όσα αφορούν στην πολιτική, στην κοινωνία και στον πολιτισμό, που αυτά συμβαίνουν στην Κρήτη, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Το CNA από το 2000 κάνει μεγάλη προσπάθεια για να κρατηθεί στην επιφάνεια του ενδιαφέροντος, με συνέπεια, εγκυρότητα, σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, με συνεχείς αλλαγές, ανανεώσεις, διασφάλιση της «ασφαλούς» επίσκεψης, καθώς και προσθήκες νέων υπηρεσιών.-
Back to top button