ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ευκαιρίες στην αγορά των superfoods για τους γυναικείους συνεταιρισμούς

Γκουρμέ προϊόντα, βασισμένα σε παραδοσιακές συνταγές, παράγουν καθημερινά όλο και περισσότεροι γυναικείοι συνεταιρισμοί. Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «ΥΧ», ελάχιστοι από αυτούς έχουν μπορέσει να κάνουν χρήση επενδυτικών προγραμμάτων, αφού ο κύκλος εργασιών τους δεν τους επιτρέπει παρακινδυνευμένα «ανοίγματα». Ως εκ τούτου, όσα έχουν καταφέρει να επιτύχουν το έχουν κάνει μέσα από ιδία κεφάλαια.

ΠΑΑ 2014 – 2020

Επενδυτικές ευκαιρίες για συλλογικά σχήματα (ομάδες και οργανώσεις παραγωγών) παρέχει το νέο ΠΑΑ 2014 – 2020. Τόσο μέσα από το Μέτρο 9 «Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών», όσο και από άλλα, όπως αυτά που αφορούν δράσεις μεταφοράς γνώσης και ενημέρωσης, τα Σχέδια Βελτίωσης, τα Leader, οι ομάδες παραγωγών (ΟΠ) μπορούν να επενδύσουν, με στόχο την αύξηση της υπεραξίας των προϊόντων που διαθέτουν στην αγορά. Επιπλέον, ενισχύονται η συλλογική οργάνωση των παραγωγών και η δομική ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα. Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, μέσω του Μέτρου 9 (Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών) ενθαρρύνεται και ενισχύεται η σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών με κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους για μια πενταετία, στη βάση εκπονηθέντος επιχειρηματικού σχεδίου.

Η ενίσχυση

Η ενίσχυση θα καταβάλλεται ετησίως, υπολογιζόμενη ως ποσοστό επί της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο και ανέρχεται έως 100.000 ευρώ το έτος. Το επιχειρηματικό σχέδιο των ΟΠ μπορεί να έχει ως στόχο την προσαρμογή της παραγωγής και των προϊόντων των παραγωγών, που είναι μέλη αυτών των οργανώσεων στις απαιτήσεις της αγοράς, στην από κοινού διάθεση εμπορευμάτων. Επίσης, στόχο έχει τη θέσπιση κοινών κανόνων, που ευνοούν την παραγωγή και ιδίως σε σχέση με τη συγκομιδή και τη διαθεσιμότητα, τη μείωση του κόστους παραγωγής μέσω της από κοινού χρήσης υλικοτεχνικών υποδομών και, τέλος, δραστηριότητες που έχουν σχέση με την ανάπτυξη δεξιοτήτων μεγάλων επιχειρήσεων και εμπορίας και τη διευκόλυνση διαδικασιών καινοτομίας.

Μεταποίηση

Επιπλέον, το μέτρο της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων (Μ 4.2) παρέχει τη δυνατότητα σε συνεταιρισμούς, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών να υλοποιήσουν συλλογικές επενδύσεις σε τομείς, όπως αυτές της μεταποίησης στο κρέας, στο γάλα, στο μέλι, στα αβγά, στα σαλιγκάρια, στα δημητριακά, στα φρούτα, στα οπωροκηπευτικά, στα άνθη, στα φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά. Το ύψος των επενδυτικών σχεδίων εδώ μπορεί να ανέλθει μέχρι τα 10 εκατ. ευρώ και, για πρώτη φορά, μέσω του συγκεκριμένου μέτρου παρέχεται η δυνατότητα επενδύσεων που ξεκινούν από γεωργικό προϊόν και επεκτείνονται και σε μη γεωργικό προϊόν, όπως επεξεργασία καπνού, ζυθοποιία, προϊόντα κυψέλης, αιθέρια έλαια, αποστάγματα αμπελουργικής προέλευσης, παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας.

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close
Close