ΕΛΛΑΔΑ

Μόνο το 31% των Ελλήνων πιστεύει ότι η συμμετοχή στην Ευρώπη είναι «κάτι καλό»Τελευταία ενημέρωση:

Περισσότεροι από ένας στους δύο Έλληνες εκτιμούν ότι η Ελλάδα δεν έχει ωφεληθεί από τη συμμετοχή της στην Ε.Ε. και σχεδόν ένας στους τρεις υποστηρίζει ότι η συμμετοχή της χώρας είναι «κάτι κακό».

Μάλιστα οι Έλληνες εμφανίζονται σε μεγαλύτερα ποσοστά δυσαρεστημένοι από την Ε.Ε. σε σχέση με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από τη δημοσκόπηση «Parlemeter» 2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οποία διενεργήθηκε στα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την Kantar Public (πρώην TNS opinion).

Όπως κάθε έτος, η έρευνα αυτή εστιάζει στην αντίληψη που έχουν οι Ευρωπαίοι για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το κύρος του, τον ρόλο του, καθώς και το τι γνωρίζουν σε σχέση με αυτό, όπως και θέματα που αφορούν τη συμμετοχή στην Ε.Ε., την ταυτότητα, την ιθαγένεια, τις πολιτικές προτεραιότητες και τις αξίες.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, ποσοστό 53% των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ευπρόσδεκτη (53%), και ότι η χώρα τους ωφελήθηκε από την ιδιότητα του μέλους (60%). Τα αντίστοιχα ποσοστά για τους Έλληνες είναι μόλις 31% και 44%. Περίπου επτά στους δέκα ερωτηθέντες εκτιμούν πως τα όσα ενώνουν τους Ευρωπαίους είναι πιο σημαντικά από αυτά που τους χωρίζουν (71% έναντι 68% για τους Έλληνες). Η υψηλότερη στήριξη για την πολιτική της ΕΕ καταγράφηκε στην Ιρλανδία (50 τοις εκατό) και στο Βέλγιο (46 τοις εκατό).

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close
Close