ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλες αλλαγές στους Δήμους – Που θα μπούν ιδιώτες

Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι νέες αλλαγές που επιφέρει η Κυβέρνηση σε κομβικές παραμέτρους της διοίκησης και λειτουργίας των Δήμων και των Περιφερειών.

Tα μεσάνυχτα προς το ξημέρωμα της 10ης Οκτωβρίου, κατατέθηκε στη Βουλή πολυνομοσχέδιο 213 άρθρων πολλών Υπουργείων, που μαζί με τις συνοδευτικές του εκθέσεις φθάνει τις 787 σελίδες.

caffeine adv 2021

Το Κεφάλαιο Ε’ «Διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» του Μέρους ΚΑ’, ήτοι τα άρθρα 178 έως και 188, περιλαμβάνουν διατάξεις μείζονος αυτοδιοικητικού ενδιαφέροντος, τόσο για τους αιρετούς όσο και για τους εργαζομένους της Αυτοδιοίκησης.

Υπογραμμίζεται ότι οι εν λόγω ρυθμίσεις για τους ΟΤΑ κατατέθηκαν προς ψήφιση στο Κοινοβούλιο χωρίς να έχει προηγηθεί δημόσια διαβούλευσή τους.

neratzoulis neo

Το ενημερωτικό portal airetos κωδικοποίησε, σε τίτλους, τις αυτοδιοικητικές παρεμβάσεις.

Συγκεκριμένα:

– Νομιμοποιούνται αναδρομικά αποφάσεις Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων που έχουν ληφθεί «διά περιφοράς».

– Παύουν οριστικά οι ποινικές και πειθαρχικές διώξεις που έχουν ασκηθεί κατά αιρετών Δήμων και Περιφερειών για αδικήματα και πειθαρχικά παραπτώματα σχετικά με συνεδριάσεις «διά περιφοράς».

– Ορισμός Διοικήσεων Νομικών Προσώπων: Αντικαθίσταται ολόκληρη η ρύθμιση για τον τρόπο υπολογισμού της ποσόστωσης 3/5 του Δημάρχου και υπολογισμού (χωρίς αναγραφή ποσοστού 2/5 πια) των μελών λοιπών παρατάξεων. Επιπλέον, νομιμοποιούνται αναδρομικά όλες  οι πράξεις ορισμού Διοικητικών Συμβουλίων που έχουν ήδη εκδοθεί βάσει της διάταξης που τώρα κατατέθηκε.

– Αλλάζει ο τρόπος λήψης αποφάσεων στα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια: για τη λήψη απόφασης για κάθε συγκεκριμένο θέμα, η απαιτούμενη πλειοψηφία θα υπολογίζεται επί των πραγματικών παρόντων μελών κατά την ψηφοφορία (όχι βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την απαρτία).

– Διευκολύνεται η ανάθεση σε ιδιώτες σειράς δημοτικών υπηρεσιών. Στις υπηρεσίες για τις οποίες θα μπορεί να συναφθεί σύμβαση με ιδιώτη προστίθενται η συντήρηση χώρων πρασίνου και ο ηλεκτροφωτισμόςΤαυτοχρόνως διαγράφεται η πρόβλεψη του νόμου ότι για την ανάθεση σε ιδιώτη θα πρέπει να τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης των υπηρεσιών με ίδια μέσα του Δήμου.

– Αυξάνεται ο αριθμός των Αντιδημάρχων κατά 21 συνολικά σε όλη τη χώρα. Όπως προκύπτει από την Ειδική Έκθεση που κατετέθη συνοδεύοντας το νομοσχέδιο, η ρύθμιση προκαλεί «ετήσια δαπάνη των οικείων Δήμων από την αύξηση του αριθμού των Αντιδημάρχων (…) ο αριθμός των Αντιδημάρχων αυξάνεται κατά είκοσι ένα (21), η δε δαπάνη για την καταβολή αντιμισθίας στους νέους Αντιδημάρχους ανέρχεται στο ποσό των 390 χιλ. ευρώ περίπου». Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο προσθέτει νέο εδάφιο στο τέλος της παρ. 2 του αρ. 59 του ν. 3852/2010 ως εξής: «Ειδικά για τη δημοτική περίοδο των Αρχών που εγκαταστάθηκαν την 1.9.2019, ο αριθμός των Αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον αριθμό των Αντιδημάρχων που είχαν ορισθεί κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο και σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3)». Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση «διορθώνεται έτσι άμεσα μια δυσλειτουργία στον τρόπο υπολογισμού, η οποία εισήχθη με τον ν. 4555/2018 («Κλεισθένης»), έως την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του ζητήματος με την εισαγωγή νέου θεσμικού πλαισίου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση».

– Προστίθεται στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων η έγκριση και των απολογισμών των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου.

– Μεταβολή στο πότε επιτρέπεται κατάργηση δίκης, όταν το θέμα αφορά μετατροπή εργασιακής σχέσης ΙΔΟΧ Δήμων και Περιφερειών.

– Αντικαθίσταται ολόκληρο το αρ. 184 του ν. 3852/2010 που αφορά τις αποζημιώσεις, δαπάνες μετακίνησης και λοιπά έξοδα των αιρετών των Περιφερειών.

– Εξαιρούνται από την αυτόφωρη διαδικασία του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αδικήματα της Δημοτικής Αστυνομίας κατά την άσκηση των καθηκόντων της.

– Εισάγεται ειδικό θεσμικό πλαίσιο για τις χρηματοδοτήσεις δικαιούχων από τον «ΦιλόΔημο Ι» και «ΦιλόΔημο ΙΙ».

– Διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής της ειδικής αυξημένης μοριοδότησης για τις μόνιμες προσλήψεις του «Βοήθεια στο Σπίτι».

– Επανακαθορίζεται η νομοθεσία περί εξαιρέσεων από την έγκριση της ΠΥΣ για τις προσλήψεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) και τις συμβάσεις μίσθωσης έργου (ΣΜΕ).

– Εισάγεται ρύθμιση για μετατάξεις και αποσπάσεις από ΔΕΥΑ σε ΔΕΥΑ κατά παρέκκλιση του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.

– Καθορίζονται τροποποιήσεις για τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο περί συγχώνευσης δημοτικών νομικών προσώπων σε ένα νομικό πρόσωπο συναφούς σκοπού, καθώς και περί κατάργησης νομικών προσώπων.

– Δίνεται παράταση στην προθεσμία μεταγραφής αποφάσεων για ακίνητη περιουσία δημοσίων σχολείων κατά την παρ. 1 του αρ. 274 του Κώδικα Δήμων.

Newsroom

Το CNA είναι μία προσωπική δικτυακή ιδέα του Βαγγέλη Βαρνακιώτη, η οποία υλοποιήθηκε το 2000, για όσα αφορούν στην πολιτική, στην κοινωνία και στον πολιτισμό, που αυτά συμβαίνουν στην Κρήτη, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Το CNA από το 2000 κάνει μεγάλη προσπάθεια για να κρατηθεί στην επιφάνεια του ενδιαφέροντος, με συνέπεια, εγκυρότητα, σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, με συνεχείς αλλαγές, ανανεώσεις, διασφάλιση της «ασφαλούς» επίσκεψης, καθώς και προσθήκες νέων υπηρεσιών.-

Σχετικά άρθρα

Back to top button