HTML Tables

Με ένα κλικ τα πιο σημαντικά πιστοποιητικά για συναλλαγές με το δημόσιο

35Στις συναλλαγές με φορείς του δημόσιου τομέα απαιτείται πολύ συχνά η κατάθεση ή η παρουσίαση εγγράφων – δικαιολογητικών τα οποία ο πολίτης προμηθεύεται με φυσική παρουσία -και αρκετή ταλαιπωρία- από τα γκισέ  δημοσίων υπηρεσιών.

Το Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, έχει συνοψίσει τα κυριότερα έγγραφα που απαιτούνται για τις συναλλαγές με το Δημόσιο και τον τρόπο που μπορεί να τα προμηθευτούν οι πολίτες με ηλεκτρονικό τρόπο.

1. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος 

Το εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ή το αντίγραφο δήλωσης είναι απαραίτητα έγγραφα για πολλά επιδόματα και παροχές του ΟΑΕΔ. Αναφέρονται ενδεικτικά: για την αίτηση τακτικής επιδότησης, για το επίδομα μακροχρονίως ανέργων, για το ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης κ.α. Μπορείτε να τα αναζητήσετε στο σύνδεσμο: https://login.gsis.gr/

Εδώ το ηλεκτρονικό σύστημα θα σας ζητήσει να πληκτρολογήσετε τους κωδικούς taxisnet (δηλαδή το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης). Επιλέγετε το σύνδεσμο «εφαρμογές» και στη συνέχεια «δηλώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων». Επιλέγετε «είσοδος» και εκτυπώνετε το εκκαθαριστικό που σας ενδιαφέρει στο πεδίο «εκτύπωση πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου». Τα παραπάνω μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως επίσημα έγγραφα, από τα οποία προκύπτει ο ΑΦΜ.

2. Έντυπο καταγγελίας σύμβασης εργασίας (Ε6) ή βεβαίωση λήξης σύμβασης ορισμένου χρόνου (Ε7)

Τα παραπάνω έντυπα είναι απαραίτητα για τους δικαιούχους τακτικής επιδότησης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. Η αναζήτησή τους πραγματοποιείται πλέον αυτεπάγγελτα από τους αρμόδιους φορείς αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που η παραπάνω διαδικασία δεν είναι εφικτή. Μπορείτε να τα αναζητήσετε στο σύνδεσμο: http://employees.yeka.gr/

Επιλέγετε το πεδίο «πρόσβαση χρηστών με χρήση της υπηρεσίας της ΓΓΠΣ» και πληκτρολογείτε τους κωδικούς taxisnet που ζητούνται. Επιλέγετε το πεδίο «εξουσιοδότηση», στη συνέχεια «προσωποποιημένη πληροφόρηση» και αναζητάτε το έντυπο που σας ενδιαφέρει.

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης είναι απαραίτητο για όσους ανέργους δικαιούνται το επίδομα μακροχρονίως ανέργων από τον ΟΑΕΔ και έχουν ανήλικα παιδιά. Παράλληλα, χρησιμεύει ως δικαιολογητικό για θέσεις εργασίας ΙΔΟΧ, ΣΟΧ, ΑΣΕΠ κ.λπ., προκειμένου να μοριοδοτηθεί ο υποψήφιος για τα κοινωνικά του κριτήρια, σύμφωνα με τα οριζόμενα από την εκάστοτε προκήρυξη. Μπορείτε να το αναζητήσετε στο σύνδεσμο: http://www.ermis.gov.gr

Επιλέγετε «σύνδεση» χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxisnet και στη συνέχεια επιλέγετε το πεδίο «ηλεκτρονικές υπηρεσίες – κατηγορία 01». Από τις «δημοφιλέστερες υπηρεσίες» επιλέγετε «χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης» και μετά «εκτέλεση υπηρεσίας». Σε αυτό το σημείο το ηλεκτρονικό σύστημα ζητά να δηλώσετε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) από το οποίο επιθυμείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό.

4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας (ΕΦΚΑ) για μισθωτούς και μη μισθωτούς

Η βεβαίωση προϋπηρεσίας για ΑΣΕΠ χρησιμοποιείται ως δικαιολογητικό για θέσεις εργασίας με ή χωρίς διαδικασίες ΑΣΕΠ για την απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας του υποψηφίου και την αναζητούμε στο σύνδεσμο: https://www.efka.gov.gr/el/asphalismenoi/misthotoi/atomikos-logariasmos-asphalises

Εισερχόμαστε στην υπηρεσία χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxisnet και στη συνέχεια απαιτείται η εισαγωγή του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ.

5. Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου

Το ηλεκτρονικό παράβολο απαιτείται ως δικαιολογητικό που συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων στην αίτηση υποψηφιότητας για θέσεις εργασίας αορίστου χρόνου μέσω της πλατφόρμας ΑΣΕΠ. Ο υποψήφιος το προμηθεύεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) στο σύνδεσμο: https://gsis.gr/e-paravolo μέσω του διαδικτυακού τόπου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων https://gsis.gr/

Πρόσβαση στην εφαρμογή μπορούν να έχουν πιστοποιημένοι και μη πιστοποιημένοι χρήστες του taxisnet.

6. Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης ή εξουσιοδότησης

Για την έκδοση υπεύθυνης δήλωσης ή εξουσιοδότησης έχει τη δυνατότητα ο πολίτης να ολοκληρώσει την ενέργεια δίχως τη φυσική του παρουσία σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών, αλλά ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο https://www.gov.gr/.

Ανάλογα με την επιλογή έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης ή εξουσιοδότησης και στη συνέχεια επιλέγοντας «Είσοδος στην υπηρεσία», βρισκόμαστε στην αντίστοιχη σελίδα (https://dilosi.services.gov.gr/create/q/templates). Εκεί υπάρχει η δυνατότητα επιλογής εγγράφων με ελεύθερο ή μη κείμενο.

Για την έκδοση είναι απαραίτητοι οι προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης στο gov.gr ή στο taxisnet, όπως και ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου που θα λάβει το sms με τους κωδικούς επιβεβαίωσης. Για τον έλεγχο εγκυρότητας είναι απαραίτητος ο κωδικός επαλήθευσης του εγγράφου ή το QRcode.

7. Βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας / Ασφαλιστικό βιογραφικό

Ασφαλισμένοι ή ανασφάλιστοι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να διαπιστώσουν την ασφαλιστική τους ικανότητα ή την ένταξή τους σε κατηγορίες μηδενικής συμμετοχής για τη λήψη φαρμακευτικής αγωγής ή εξαίρεσής τους από το κόστος ανά συνταγή μέσω του συνδέσμου https://www.gov.gr/.

Επιλέγουμε το σύνδεσμο «Εργασία και Ασφάλιση —– Ασφάλιση —– Ασφαλιστική ικανότητα

—– Είσοδος στην υπηρεσία» και βρισκόμαστε στην αντίστοιχη σελίδα (https://www.atlas.gov.gr/ ATLAS/Atlas/Login.aspx). Κάνουμε εισαγωγή στην πύλη χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxisnet ή τους κωδικούς Eidas και στη συνέχεια τον ΑΜΚΑ. Στην ίδια σελίδα (https://www.atlas.gov.gr/ATLAS/Atlas/Login.aspx) βρίσκεται και ο πολίτης που ακολουθώντας μέσω του συνδέσμου https://www.gov.gr/ τη διαδρομή «Εργασία και Ασφάλιση —– Ασφάλιση —– Ασφαλιστικό
Βιογραφικό —– Είσοδος στην υπηρεσία» μπορεί να εντοπίσει και να εκτυπώσει το χρόνο ασφάλισης που έχει τεκμηριώσει.

Και πάλι είναι απαραίτητο για την εισαγωγή στην πύλη να χρησιμοποιήσει τους κωδικούς taxisnet ή τους κωδικούς Eidas και στη συνέχεια τον ΑΜΚΑ.

8. Αίτηση εγγραφής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΟΑΕΔ

Η χρήση όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται από τον ΟΑΕΔ γίνεται πλέον υποχρεωτική από 15.04.2020 και για όσο διάστημα διαρκούν τα έκτακτα μέτρα αποφυγής της διασποράς του κορονοϊού. Η εγγραφή των νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες γίνεται από την επίσημη ιστοσελίδα του οργανισμού στο σύνδεσμο: http://www.oaed.gr/eggrafi.

Επιλέγουμε το πεδίο «Είσοδος στην ΓΓΠΣ» και στη συνέχεια πληκτρολογούμε τους κωδικούς taxisnet. Επιλέγουμε το πεδίο «Εξουσιοδότηση» και στη συνέχεια εισάγουμε τον ΑΜΚΑ. Με την παραπάνω διαδικασία ο χρήστης θεωρείται πλέον πιστοποιημένος και μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του οργανισμού.

9. Αίτηση για απονομή σύνταξης

Ο πολίτης που ενδιαφέρεται να καταθέσει αίτηση απονομής σύνταξης (γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου) έχει τη δυνατότητα να ολοκληρώσει την ενέργεια αυτή ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου https://www.gov.gr/.

Επιλέγει το σύνδεσμο «Εργασία και Ασφάλιση —– Ασφάλιση —– Συνταξιοδότηση —– Αίτηση Συνταξιοδότησης —– Είσοδος στην υπηρεσία» και κατευθύνεται στη σελίδα https://apps.ika.gr/eAccess/login.xhtml. Για την εισαγωγή στην πύλη χρησιμοποιεί τους κωδικούς taxisnet και τον ΑΜΚΑ.

Στη συνέχεια θα μπορεί να ενημερωθεί για τον αριθμό ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, την αρμόδια υπηρεσία που θα επεξεργαστεί το αίτημά του και τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητο να προσκομίσει.

10. Απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης

Ο πολίτης που θέλει να εντοπίσει ηλεκτρονικά στοιχεία σχετικά με την ατομική του ασφάλιση από 1/1/2002, όπως μέρες εργασίας, στοιχεία σχετικά με τους εργοδότες του, τις αποδοχές του ή του κλάδους ασφάλισής του, τα οποία μπορούν να τον οδηγήσουν σε δικαίωμα χορήγησης παροχών, έχει τη δυνατότητα να εισέλθει στο σύνδεσμο https://www.gov.gr/.

Επιλέγουμε το σύνδεσμο «Εργασία και Ασφάλιση —– Ασφάλιση —– Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης Μισθωτών —– Είσοδος στην υπηρεσία» και βρισκόμαστε στην αντίστοιχη σελίδα (https://apps.ika.gr/eAccess/ login.xhtml). Η σύνδεση στην πύλη μπορεί να γίνει είτε με τους κωδικούς taxisnet είτε με κωδικούς ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ.

11. Ακατάσχετος λογαριασμός

Κάθε πολίτης, εργαζόμενος ή μη, έχει τη δυνατότητα να ενημερώσει τη δημόσια διοίκηση για το μοναδικό του λογαριασμό σε μία μόνο τράπεζα όπου οι καταθέσεις του θα είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ.

Η δήλωση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του συνδέσμου https://www.gov.gr/. Επιλέγουμε το σύνδεσμο «Περιουσία και Φορολογία —– Φορολογία Πολιτών —– Ακατάσχετος Λογαριασμός —– Είσοδος στην υπηρεσία» και βρισκόμαστε στη σελίδα της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/polites/akatashetos-logariasmos).

Απαραίτητοι για τη δήλωση οι προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης στο taxisnet και ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) αποκλειστικού δικαιούχου ή συνδικαιούχου.

HTML Tables