Ελλάδα

Εμβόλιο ή στέρηση μισθού | Η νέα πραγματικότητα

Σύμφωνα με τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες, όποιος εργαζόμενος απασχολείται σε δομές φροντίδας ηλικιωμένων και αρνηθεί να υποβληθεί στον εμβολιασμό αντιCovid θα τίθεται σε αναστολή η σύμβαση εργασίας του. Κατ’ ουσίαν, οι εργαζόμενοι που δεν θα υποβληθούν σε εμβολιασμό θα αποστερούνται του μισθού τους, ενώ θα απαλλάσσονται από την υποχρέωση παροχής υπηρεσιών.

Αρχικά, η θέσπιση υποχρεωτικού εμβολιασμού σε εργαζόμενους σε κέντρα δομών φροντίδας ηλικιωμένων σημαίνει τη σύνδεση του εμβολίου με την προσήκουσα εκπλήρωση των εργασιακών καθηκόντων. Ανάγεται, με άλλα λόγια, η διενέργεια του εμβολίου σε παρεπόμενη υποχρέωση του εργαζόμενου, η άρνηση του οποίου συνδέεται με την πλημμελή παροχή υπηρεσιών. Έτσι, ως αναλογικό μέτρο, αλλά και πρόσφορο για τη διαφύλαξη της υγείας των τροφίμων, αλλά και των ανεμβολίαστων εργαζομένων, σε συνάρτηση με την υποχρέωση πρόνοιας του εργοδότη, προκρίνεται η αναστολή της σύμβασης εργασίας όσων αρνούνται να εμβολιαστούν.

mechanical adv 2021

apostolakis adv 2

Τι σημαίνει αναστολή της σύμβασης εργασίας;

Αναστολή της σύμβασης εργασίας, ουσιαστικά, δεν σημαίνει καταγγελία της σύμβασης, ούτε αποτελεί μια μορφή λύσης της εργασιακής σχέσης. Αντιθέτως, αν και διασώζει την εργασιακή σχέση, την οριοθετεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε ο μεν εργαζόμενος δεν υποχρεούται σε παροχή υπηρεσιών και απαλλάσσεται από τη συμβατική του υποχρέωση να απασχολείται και να εκτελεί τα καθήκοντά του, ο δε εργοδότης απαλλάσσεται της υποχρέωσης καταβολής μισθού προς τον εργαζόμενο.

Πρέπει δε να τονισθεί και να διευκρινιστεί ότι, εν προκειμένω, δεν θεσπίζεται μια κρατικά επιχορηγούμενη αναστολή της σύμβασης εργασίας, καθώς οι εργαζόμενοι που θα τεθούν σε αναστολή δεν θα λαμβάνουν κάποιο κρατικό επίδομα ή αποζημίωση, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα. Αντίθετα, οι εργαζόμενοι θα αποστερούνται του μισθού τους, χωρίς όμως να οδηγούνται άμεσα στην απόλυση. Πρόκειται ουσιαστικά για μία, τρόπον τινά, «άδεια άνευ αποδοχών», η οποία δεν θα εναπόκειται στη συμφωνία των μερών, εργοδότη και εργαζομένου. Πλην όμως, θα προβλέπεται ρητά στον νόμο και θα αποτελεί υποχρέωση του εργοδότη να αναστείλει τις εργασιακές συμβάσεις όσων εργαζομένων δεν εμβολιαστούν.


Θα αποτελεί η αναστολή πραγματικό χρόνο εργασίας;

Ιστορικά, η έννοια της αναστολής της σύμβασης εργασίας, στο εργατικό δίκαιο, συνέτρεξε στον θεσμό της διαθεσιμότητας του εργαζομένου, με την εξαίρεση ότι η τελευταία έχει αυστηρές προϋποθέσεις, συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα και ο εργαζόμενος λαμβάνει το ½ των αποδοχών του. Προκρίνουμε, λοιπόν, την ερμηνεία κατά την οποία, όπως και στη διαθεσιμότητα, έτσι και στην αναστολή της σύμβασης εργασίας, η χρονική περίοδος που ο εργαζόμενος δεν θα παρέχει εργασία θα θωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τον εργαζόμενο. Τούτο σημαίνει πως θα πρέπει να συνυπολογίζεται για τον καθορισμό του οφειλόμενου ποσού αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης κ.λπ.

kingeight 2021a
detorakis adv jul2021
bakaliko lagos

Ομοίως, όπως και κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας, έτσι και στην αναστολή της σύμβασης εργασίας, πρέπει να γίνει δεκτό ότι ο εργαζόμενος δεν θα υποχρεούται να παρουσιάζεται στην επιχείρηση, αλλά ούτε και να προσφέρει οποιαδήποτε εργασία στον εργοδότη. Αντίθετα, θα δικαιούται να εργάζεται αλλού, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη θέση του στον μόνιμο εργοδότη του.

Επιπτώσεις και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων

Οι παραπάνω εξαγγελίες, που αρχικά θα αφορούν τους εργαζόμενους σε δομές φροντίδας ηλικιωμένων και κατόπιν τους υγειονομικούς μισθωτούς, και αναμένεται να νομοθετηθούν, γεννούν αρκετούς προβληματισμούς αναφορικά με τον τρόπο που ενδέχεται να επηρεάσουν καθοριστικά εν γένει την αγορά εργασίας και κατ’ επέκταση τους λοιπούς εργαζομένους, άλλων κλάδων και ειδικοτήτων.

Είναι ζωτικής σημασίας να αναδείξουμε ότι η άρνηση του εμβολίου δεν οδηγεί και δεν συνεπάγεται την απόλυση του ανεμβολίαστου εργαζομένου. Άλλωστε, μια τέτοια απόλυση θα ήταν καταχρηστική, ενώ θα παραβίαζε και την αρχή της αναλογικότητας, καθώς θα αναγκαζόταν ο εργαζόμενος να υποστεί το έσχατο και δυσβάσταχτο μέτρο της απόλυσης, άμεσα και αντανακλαστικά, χωρίς την αναζήτηση εξεύρεσης άλλων δυνατών, εξίσου πρόσφορων και ηπιότερων λύσεων.

Τα παραπάνω, δηλαδή η αποφυγή της απόλυσης, και η νομοθετική κατοχύρωση της διάσωσης της θέσης εργασίας με την εφαρμογή του μέτρου της αναστολής, ήταν η αναγκαία, κατ’ αρχάς, διασφάλιση προκειμένου να μην οδηγηθούμε σε φαινόμενα εργασιακού μεσαίωνα.

Αυτό επιβεβαιώνει τον αρχικά καταχρηστικό χαρακτήρα των απολύσεων λοιπών κατηγοριών εργαζομένων, που αρνήθηκαν να υποβληθούν σε εμβόλιο αντιCovid. Υπογραμμίζει ότι ο εργοδότης οφείλει να λάβει μεν όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο εργασίας, πλην όμως δεν δύναται ως συνέπεια της άρνησης του εμβολιασμού να προβαίνει αντανακλαστικά στην απόλυση. Αντίθετα, οφείλει να εξετάσει ηπιότερα μέτρα, όπως η αλλαγή καθηκόντων, η διενέργεια ελέγχου ανίχνευσης covid (self test, rapid test, PCR κ.ά.) σε τακτά χρονικά διαστήματα εντός της εβδομάδας, χορήγηση άδειας, απολύμανση χώρων κ.λπ.


Πηγή
Ημερησία

Newsroom

Το CNA είναι μία προσωπική δικτυακή ιδέα του Βαγγέλη Βαρνακιώτη, η οποία υλοποιήθηκε το 2000, για όσα αφορούν στην πολιτική, στην κοινωνία και στον πολιτισμό, που αυτά συμβαίνουν στην Κρήτη, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Το CNA από το 2000 κάνει μεγάλη προσπάθεια για να κρατηθεί στην επιφάνεια του ενδιαφέροντος, με συνέπεια, εγκυρότητα, σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, με συνεχείς αλλαγές, ανανεώσεις, διασφάλιση της «ασφαλούς» επίσκεψης, καθώς και προσθήκες νέων υπηρεσιών.-

Σχετικά άρθρα

Back to top button