ΕΛΛΑΔΑ

Δόθηκαν στην δημοσιότητα οι νέοι όροι λειτουργίας των πρατηρίων ανεφοδιασμού στις μαρίνες

Καθορίστηκαν από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, οι όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίου και φυσικού αερίου, εντός της λιμενικής ζώνης και σε μαρίνες, για την αποκλειστική διάθεση των καυσίμων σε σκάφη.

Εφεξής απαγορεύεται ο εφοδιασμός καυσίμων σε σκάφη, εφόσον δεν υφίσταται άδεια λειτουργίας πρατηρίου καυσίμων λιμένα,  ενώ δεν καταργούνται οι ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις για τον ανεφοδιασμό πλοίων με υγρά καύσιμα, υγραέριο και φυσικό αέριο.

caffeine adv2020b

Το πρατήριο καυσίμων λιμένα, δηλαδή η εγκατάσταση η οποία εφοδιάζει με υγρά καύσιμα ή υγραέριο ή φυσικό αέριο ή οποιονδήποτε συνδυασμό των ανωτέρω καυσίμων, αποκλειστικά και μόνο θαλάσσια σκάφη, θα πρέπει να ανεφοδιάζει τα σκάφη είτε εντός των λιμένων και των αλιευτικών καταφυγίων, είτε εντός των μαρίνων και των καταφυγίων τουριστικών σκαφών.

Τα πρατήρια ανεφοδιασμού, υποχρεούνται μεταξύ άλλων να έχουν εγκεκριμένο σχέδιο έκτακτης ανάγκης από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, το οποίο θα εφαρμόζεται κατά την αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας. Επιπλέον, θα πρέπει να διαθέτουν εγκεκριμένου τύπου εξοπλισμό πρόληψης και καταπολέμησης ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή, οποίος θα πρέπει να βρίσκεται σε χώρο εύκολα προσβάσιμο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα, σε περίπτωση διαρροής καυσίμων στην θάλασσα.

neratzoulis neo

Μεταξύ άλλων,  οι δεξαμενές υγρών καυσίμων του πρατηρίου πρέπει να τοποθετούνται επί του κρηπιδώματος – προβλήτας πρόσδεσης των σκαφών, είτε σε απόσταση από αυτό, εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα, εφόσον υπάρχει δυνατότητα. Η χωρητικότητά τους πρέπει να είναι σε συνάρτηση με το μέγεθος και τον αριθμό των σκαφών που θα εξυπηρετούνται. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται η χρήση συστήματος αυτόματης πώλησης καυσίμων, για λόγους ασφαλείας.

Όσον αφορά στην αδειοδότηση των πρατηρίων καυσίμων, αυτή θα εκδίδεται εντός 30 εργάσιμων ημερών, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.  Στα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση αδείας, προβλέπονται και τα εξής:

-Αίτηση του προσώπου, στο οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης.

– Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας σε ισχύ.

-Άδεια δόμησης.

-Αδειοδότηση από την αρμόδια υπηρεσία, στην περίπτωση που το πρατήριο ιδρυθεί εντός χερσαίας ζώνης λιμένα και πέραν των τυχόν κτιριακών του εγκαταστάσεων έλαβαν χώρα και έργα διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, για τα οποία δεν απαιτείται η έκδοση άδειας δόμησης.

-Πιστοποιητικό διακρίβωσης συνοδευόμενο από Ογκομετρικό πίνακα από Διαπιστευμένο Φορέα ογκομέτρησης για κάθε δεξαμενή υγρών καυσίμων.

-Αριθμοί Μητρώου των δεξαμενών υγρών καυσίμων

-Υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη του συστήματος εισροών-εκροών υγρών καυσίμων και υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού.

– Πιστοποιητικά αντιεκρηκτικότητας ΑΤΕΧ των αντλιών, των διανομέων, των βυθομετρικών βεργών καθώς και του λοιπού εξοπλισμού, όπου απαιτείται από τη μελέτη, καθώς και μελέτη κατανομής ζωνών αντιεκρηκτικότητας.

-Πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα των μεταλλικών ή και πλαστικών δεξαμενών καυσίμων.

-Πιστοποιητικό συμμόρφωσης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς.

Newsroom

Το CNA είναι μία προσωπική δικτυακή ιδέα του Βαγγέλη Βαρνακιώτη, η οποία υλοποιήθηκε το 2000, για όσα αφορούν στην πολιτική, στην κοινωνία και στον πολιτισμό, που αυτά συμβαίνουν στην Κρήτη, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Το CNA από το 2000 κάνει μεγάλη προσπάθεια για να κρατηθεί στην επιφάνεια του ενδιαφέροντος, με συνέπεια, εγκυρότητα, σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, με συνεχείς αλλαγές, ανανεώσεις, διασφάλιση της «ασφαλούς» επίσκεψης, καθώς και προσθήκες νέων υπηρεσιών.-
Back to top button