GMG Constructions | adv


Ελλάδα

Ερευνα | Aγχος, αβεβαιότητα και τεράστια προσπάθεια για επαγγελματική αποκατάσταση

Η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών και φοιτητριών επενδύει στη συνέχιση των σπουδών με σκοπό τη βελτίωση των πιθανοτήτων επαγγελματικής αποκατάστασης και εξέλιξης


Magali-Elounda

Το άγχος, η αβεβαιότητα και η διαρκής προσπάθεια από τους φοιτητές για επαγγελματική αποκατάσταση, φαίνονται ξεκάθαρα στα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήσε το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ.

Η έρευνα έχει τίτλο «Τα σχολικά όνειρα, οι σπουδές και η μελλοντική εργασία φοιτητών/-τριών ελληνικών ΑΕΙ: Διαδρομές μεταξύ της ελπίδας και της ματαίωσης» και διενεργήθηκε από τον Δεκέμβριο 2020 μέχρι τον Απρίλιο 2021.

mechanical adv 2021

zuper adv 2021

Στην έρευνα, που διεξήχθη κατά την περίοδο της πανδημίας, συμμετείχε δείγμα 1.856 φοιτητριών και φοιτητών από διάφορα τμήματα έξι ελληνικών πανεπιστημίων που ανταποκρίθηκαν και συμμετείχαν στη διαδικασία.

Οι φοιτητές συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο (ποσοτικό σκέλος), ενώ επιπλέον διενεργήθηκαν συνεντεύξεις με ανοιχτού τύπου ερωτήσεις (ποιοτικό σκέλος), στις οποίες ανταποκρίθηκαν και συμμετείχαν συνολικά 163 άτομα.

Η έρευνα παρουσιάστηκε διαδικτυακά και αξιολογεί τη συμβολή της εκπαίδευσης ως προς την εκπλήρωση των προσωπικών και επαγγελματικών στόχων στους κόλπους της ελληνικής κοινωνίας – οικογένειας.

Οι κυριότεροι παράγοντες για την επιλογή σπουδών

  • Το σύστημα πρόσβασης – εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας (με τα δομικά χαρακτηριστικά / παθογένειές του), το οποίο σε συνδυασμό με την απουσία ποιοτικού – αποτελεσματικού Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού αγνοεί πολλές φορές τις δυνατότητες, τις κλίσεις και τις προτιμήσεις των ίδιων των φοιτητών
  • Την εγγύτητα τμήματος / σχολής στον τόπο μόνιμης κατοικίας, καθώς και το αναμενόμενο κόστος σπουδών
  • Την προσδοκία υψηλής ποιότητας σπουδών και τη δυνατότητα θετικών προοπτικών απασχόλησης, αλλά και εξασφάλισης υψηλού εισοδήματος και κοινωνικής ανόδου

Από την έρευνα προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών και φοιτητριών επενδύει στη συνέχιση των σπουδών με σκοπό τη βελτίωση των πιθανοτήτων επαγγελματικής αποκατάστασης και εξέλιξης.

Ειδικότερα, οι περισσότεροι εξ αυτών δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν στην απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου, είτε στο πεδίο σπουδών τους είτε σε συγγενές πεδίο, ή ακόμα και σε απόκτηση άλλου τίτλου σπουδών.

Επίης, σημαντικός αριθμός δηλώνει ότι θα επιδιώξει διδακτορικές σπουδές και ότι γενικότερα θα επιδιώκει διαρκώς την απόκτηση όλο και περισσότερων εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προσόντων μέσω της δια βίου μάθησης.

Τέλος, αναφορικά με την αποτίμηση της εκπαιδευτικής τους πορείας σε σχέση με τις αρχικές τους επιδιώξεις και βλέψεις, οι φοιτητές στην πλειονότητά τους τονίζουν αφενός τη μεγάλη ψυχολογική επιβάρυνση, την αγωνία και το άγχος της επαγγελματικής αποκατάστασης και αφετέρου την ανάγκη για συνεχή αναπροσαρμογή / αναθεώρηση των σχεδίων τους με γνώμονα τις τρέχουσες κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις.

Συχνά δε, θεωρούν ότι οι προπτυχιακές / μεταπτυχιακές σπουδές δεν επαρκούν για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία και το γεγονός αυτό τους κάνει να συνειδητοποιούν ότι εν τέλει δεν τους παρέχουν τα κατάλληλα εφόδια για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της αγοράς εργασίας, αποτελώντας ουσιαστικά έναν σχετικά αδύναμο παράγοντα προσδιορισμού του εργασιακού τους μέλλοντος.

Παρόλα αυτά, οι σπουδές σε όλες τους τις διαστάσεις συνεχίζουν να αποτελούν βασικό μηχανισμό (ανοδικής) κοινωνικής κινητικότητας, γεγονός που καταδεικνύει τον υψηλό βαθμό προσδοκιών, αλλά και εμπιστοσύνης στο δημόσιο ελληνικό πανεπιστήμιο.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της έρευνας είναι ο καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Αργύρης Κυρίδης.

Η παρουσίαση της έρευνας εντάχθηκε στο πλαίσιο ευρύτερης εκδήλωσης υπό τη θεματική «Τριτοβάθμια εκπαίδευση και επαγγελματικές τροχιές στη σύγχρονη Ελλάδα: Ρεαλισμός και προσδοκίες», και περιλάμβανε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με τη συμμετοχή των κ.κ.: Γούλα Χρήστου – PhD, Διευθυντή Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) ΓΣΕΕ, Γουβιά Διονύση – Αν. Καθηγητή Πανεπιστημίου Αιγαίου, Κυρίδη Αργύρη – Καθηγητή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Παπαδάκη Νίκου – Καθηγητή & Διευθυντή στο Κέντρο Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ), Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης Φωτόπουλου Νίκου – Αν. Καθηγητή Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Επιστημονικού Διευθυντή ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ.


Σχετικά άρθρα

Back to top button