ΕΛΛΑΔΑ

Αποκτήστε ένα σημαντικό εφόδιο για την επαγγελματική σας σταδιοδρομία, με τη σφραγίδα της Pearson

To PTE General είναι μια αξιόπιστη διαδικασία εξέτασης σε έξι επίπεδα (Α1, A2, B1, B2, C1 και C2), η οποία αξιολογεί και πιστοποιεί την γενική αγγλική γλωσσική ικανότητα. Τα έξι επίπεδα των εξετάσεων που προβλέπονται, διαπιστεύοντα αποκλειστικά σε συνεργασία με το Edexcel Limited, τον μεγαλύτερο φορέα για ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα του Ηνωμένου Βασιλείου και επίσημο φορέας ανάθεσης για το PTE General.

Η Pearson είναι πρώτη παγκοσμίως σε πιστοποιήσεις σύμφωνα με τον πίνακα που ανακοίνωσε η OFQUAL για το χρονικό διάστημα 2015 – 2016 (1.310.700 πιστοποιήσεις).

Τα πιστοποιητικά PTE General είναι αναγνωρίσιμα παγκοσμίως και είναι αποδεκτά από πανεπιστήμια, εργοδότες και εθνικές αρχές Παιδείας πολλών χωρών αλλά και τον ΑΣΕΠ, ως απόδειξη του απαιτούμενου επιπέδου της Αγγλικής Γλώσσας. Το PTE General προορίζεται για μαθητές της αγγλικής γλώσσας που μιλούν άλλες γλώσσες (ESOL).

Το PTE General αξιολογεί και τις τέσσερις δεξιότητες: ακρόαση, ανάγνωση, ομιλία και γραφή. Κάθε επίπεδο (Α1, A2, B1, B2, C1 και C2) παρέχει ένα μέτρο της επικοινωνιακής ικανότητας σύμφωνο με το CEFR και αποδεικνύει την επάρκεια των εξεταζόμενων ως προς τις πρακτικές γλωσσικές δεξιότητες. Τα επίπεδα Β2-C2, ειδικότερα, είναι χρήσιμα για διεθνή ταξίδια, κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, περιβάλλοντα εργασίας, μετανάστευση αλλά και σπουδών σε ένα αγγλόφωνο περιβάλλον.Οι εξεταζόμενοι εξετάζονται σε στοιχεία, όπου μπορούν με επιτυχία να ολοκληρώσουν δραστηριότητες της πραγματικής ζωής, όπως η σύνταξη μηνυμάτων, να εμπλακούν αποτελεσματικά σε διάλογο, να παρακολουθήσουν ομιλίες και παρουσιάσεις, αλλά και να κατανοήσουν άρθρα εφημερίδων κ.α.

Τα πλεονεκτήματα του PTE General είναι:

 • Πλήρης συμψηφισμός και των 4 δεξιοτήτων (Listening, Reading, Writing, Speaking)
 • Ενιαίο format σε όλα τα επίπεδα
 • Σταθερή βάση στο 50% για τα επίπεδα A1, A2, Β1, Β2, Γ1 και 60% Γ2
 • Διεθνής Αναγνώριση από Δημόσιους και Ιδιωτικούς Οργανισμούς και Πανεπιστήμια
 • Εξαιρετικές συνθήκες για άτομα με Ειδικές Ανάγκες
 • Πληθώρα βιβλιογραφία προετοιμασίας
 • Από το δεύτερο μέρος του listening ο υποψήφιος κερδίζει βαθμούς και στο writing
 • Οι εκθέσεις είναι καθοδηγούμενες από προεπιλεγμένες ιδέες
 • Επιλογή ενός από δύο θέματα εκθέσεων
 • Στην προφορική εξέταση παρευρίσκεται ένας υποψήφιος
 • Δεν υπάρχει answer sheet. Ο υποψήφιος γράφει κατευθείαν πάνω στο booklet
 • Διαθέσιμα εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο
 • Δωρεάν επανεξέταση για την εξεταστική του Μάη 2017
 • Νέες χαμηλότερες τιμές για τους υποψήφιους (επικοινωνήστε με το εκπαιδευτικό σας κέντρο για λεπτομέρειες)

Στην Ελλάδα, το PTE GENERAL και PTE ACADEMIC εκπροσωπείται και υποστηρίζεται από την UNICERT (Universal Certification Solutions), φορέα πιστοποίησης που είναι διαπιστευμένος από ΕΟΠΠΕΠ, ΕΣΥΔ, EQA, ISO/IEC.

Η UNICERT είναι ο νέος συνεργάτης της PEARSON που επιλέχθηκε μετά από αυστηρή διαγωνιστική διαδικασία σε θέματα οργάνωσης και υποστήριξης αξιόπιστων εξετάσεων

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων διατίθενται σε οκτώ περίπου εβδομάδες μετά την ημερομηνία της γραπτής εξεταστικής διαδικασίας.

Τα συμμετέχοντα Εκπαιδευτικά Κέντρα Αγγλικής Γλώσσας μπορούν να δουν τα αποτελέσματα των εξεταζομένων που έχουν εγγραφεί μέσω του www.pte.edu.gr.

Προθεσμία εγγραφής υποψηφίων μέχρι 5 Απριλίου 2017 στο www.pte.edu.gr

Πρόγραμμα Γραπτών Εξετάσεων PTE General 20 Μαΐου 2017
09:00 A1 (09:00- 10:15), A2 (09:00-10:35), C2 (09:00-11:55)
13:30 B2 (13:30 – 15:30)
16:00 C1 (16:00 – 18:30), B1 (16:00 – 17:35)

Ετικέτες

CNA Newsroom

Το να δημοσιεύεις αυτά που κάποιος άλλος δεν θέλει να δημοσιευτούν είναι δημοσιογραφία. Όλα τα άλλα είναι απλά δημόσιες σχέσεις.

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close
Close