ΕΛΛΑΔΑ

Ακίνητα | Μέχρι πότε μπορείτε να χτίσετε σε οικόπεδο εκτός σχεδίου

Η ανώτατη επιτρεπόμενη δόμηση για κατοικία στις εκτός σχεδίου περιοχές καθορίζεται από τα 86 έως τα 186 τετραγωνικά μέτρα, ενώ η έκδοση των οικοδομικών αδειών για τις περιοχές αυτές επιβαρύνεται με 250 έως 5.000 ευρώ.

Πλέον, αν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας μέχρι την 1η Ιουλίου 2001 (έστω κι αν έχουν μεταγραφεί μεταγενέστερα) και η έκταση δεν διεκδικείται από το Δημόσιο, τότε η κυριότητα της έκτασης κατοχυρώνεται υπέρ των ιδιωτών.

mechanical adv 2021

apostolakis adv 2

«ΤΑ ΝΕΑ» παρουσιάζουν αναλυτικά με τη μορφή ερωτήσεων – απαντήσεων όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι ιδιοκτήτες προκειμένου να διευθετήσουν τις ιδιοκτησιακές διαφορές με το Δημόσιο, να κατοχυρώσουν την περιουσία τους ή να χτίσουν στις εκτός σχεδίου περιοχές.

(Α) ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΣΗ

swell adv 2021

1.Πόση είναι η επιτρεπόµενη δόµηση σε οικόπεδα 2 στρεµµάτων;

kingeight 2021a detorakis adv jul2021< bakaliko lagos

Γι’ αυτά τα οικόπεδα η επιτρεπόμενη δόμηση δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 186 τετραγωνικά μέτρα.

2.Για τα οικόπεδα από 1.200 έως 2.000 τετραγωνικά µέτρα;

Εδώ, η επιτρεπόμενη δόμηση περιορίζεται στα 136 τετραγωνικά μέτρα (από τα 150 τ.μ. που ισχύει σήμερα).

3.Για τα µικρότερα οικόπεδα από 750 έως 1.200 τετραγωνικά µέτρα;

Η δόμηση στην περίπτωση αυτή διαμορφώνεται στα 86 τετραγωνικά μέτρα (από τα 100 τ.μ. που ισχύει σήμερα).

4.Ποια είναι η επιβάρυνση για τις οικοδοµικές άδειες;

Οι οικοδομικές άδειες για τα προαναφερόμενα γήπεδα επιβαρύνονται με τέλος 5% επί του κόστους του συμβατικού προϋπολογισμού ή με πέντε τοις χιλίοις στην περίπτωση που γίνεται χρήση αναλυτικού προϋπολογισμού.

5.Πιο συγκεκριµένα;

Το ποσό δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 250 ευρώ ούτε μεγαλύτερο από τα 5.000 ευρώ.

6.Γιατί κατατέθηκε τροπολογία µε διευκρινίσεις για την εκτός σχεδίου δόµηση τη στιγµή που υπάρχει σχετικός νόµος από τον περασµένο Δεκέµβριο;

Επειδή πολλές Υπηρεσίες Δόμησης (ΔΟΜ) δεν εξέδιδαν άδειες ή δημιουργούσαν θέματα ερμηνειών.

7.Πώς διαµορφώνεται από εδώ και πέρα το σκηνικό στην εκτός σχεδίου δόµηση;

Μπλοκάρει η δόμηση σε οικόπεδα κάτω των τεσσάρων στρεμμάτων.

8.Τι σηµαίνει αυτό στην πράξη;

Σημαίνει πως οι ιδιοκτήτες που διαθέτουν οικόπεδα των 750, 1.200 και 2.000 τετραγωνικών μέτρων δεν θα μπορούν να βγάλουν οικοδομική άδεια έπειτα από δύο χρόνια από την ψήφιση του σχετικού νόμου (ψηφίστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο).

9.Υπάρχει κάποια διευκόλυνση για όλους αυτούς τους ιδιοκτήτες έτσι ώστε να µη χάσουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν την περιουσία τους;

Από το υπουργείο Περιβάλλοντος λένε πως δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να προχωρήσουν στην έκδοση της οικοδομικής άδειας χωρίς να μετράει ο χρόνος που χρειάζεται για τις άδειες του Δασαρχείου ή της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

10.Και η οικοδοµική άδεια;

Ισχύει για τέσσερα ακόμη χρόνια.

11. Αλλάζει κάτι για τους ιδιοκτήτες που διαθέτουν οικόπεδα τεσσάρων στρεµµάτων και άνω;

Οχι.

12.Τι µπορεί να οικοδοµηθεί σήµερα;

Σήμερα και για τα επόμενα δύο χρόνια από την υποβολή της άδειας δόμησης μπορούν να οικοδομηθούν:

Α) οικόπεδα 750 τ.μ. αν έχουν ελάχιστο πρόσωπο 10 μ., ελάχιστο βάθος 15 μ., υπό την προϋπόθεση να υφίστανται κατά τη 12η Νοεμβρίου 1962 (ημέρα δημοσίευσης του ΒΔ/24-10-62).
Β) οικόπεδα 1.200 τ.μ. αν έχουν ελάχιστο πρόσωπο 20 μ., ελάχιστο βάθος 35 μ., υπό την προϋπόθεση να υφίστανται τη 12η Σεπτεμβρίου 1964 (ημέρα δημοσίευσης του ΒΔ/21-7-64).
Γ) οικόπεδα 2.000 τ.μ. αν έχουν ελάχιστο πρόσωπο 20 μ., ελάχιστο βάθος 35 μ., υπό την προϋπόθεση να υφίστανται κατά τη 17η Οκτωβρίου 1978 (ημέρα δημοσίευσης του ΠΔ/6-10/78).

13.Και τι γίνεται µε τους ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν θα βγάλουν οικοδοµική άδεια εντός της µεταβατικής περιόδου των δύο χρόνων;

Αυτοί θα μπορούν να χτίσουν βάσει των όσων θα ορίσουν τα Τοπικά ή Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια που θα εκπονηθούν. Στόχος είναι να καλυφθεί όλη η Ελλάδα με Τοπικά ή Πολεοδομικά Σχέδια μέχρι το 2025.

14.Τι ακριβώς θα κάνουν τα Τοπικά και τα Ειδικά Πολεοδοµικά Σχέδια;

Θα καθορίζουν χρήσεις γης, θα ορίζουν όρους δόμησης, θα οριοθετούν οικισμούς, σχέδια πόλης, περιοχές προς πολεοδόμηση, προστατευόμενες περιοχές και ρέματα. Κοινώς, θα αφορούν ένα πλήθος σχεδίων που είναι η βάση για την οργάνωση στον χώρο και όλα με έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων και έγκριση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

15.Τι προβλέπεται για τους κοινόχρηστους δρόµους στην εκτός σχεδίου δόµηση;

Με βάση τις νέες διατάξεις, μπορεί ο Δήμος ή και το υπουργείο Περιβάλλοντος να καταγράψει τους δρόμους (με προδιαγραφές και κριτήρια που ορίζονται με υπουργική απόφαση) και κατόπιν ο συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – αφού θα έχει προηγηθεί ΠΔ – με απόφαση κύρωσης να μπορεί να κυρώσει τον κοινόχρηστο χώρο.

(Β) ΔΑΣΙΚΑ

16.Πότε µπορεί ένας ιδιώτης να κατοχυρώσει µια έκταση δασικού και χορτολιβαδικού χαρακτήρα;

Οταν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας πριν από την 1η Ιουλίου 2001 (έστω κι αν έχουν μεταγραφεί μεταγενέστερα) και η έκταση δεν διεκδικείται από το Δημόσιο.

17.Με ποιον τρόπο µπορούν να λυθούν οι ιδιοκτησιακές εκκρεµότητες µεταξύ Δηµοσίου και ιδιωτών;

Αυτό μπορεί να γίνει μέσω των Συμβουλίων Ιδιοκτησίας με έδρα (σε αυτή τη φάση) την Κέρκυρα, το Ηράκλειο Κρήτης, τη Μυτιλήνη και τον Πειραιά.

18.Τι χαρτιά πρέπει να προσκοµιστούν;

Οπως προαναφέρθηκε, πρέπει να προσκομιστούν οι νόμιμα μετεγγεγραμμένοι τίτλοι ιδιοκτησίας, οι οποίοι έχουν συνταχθεί το αργότερο μέχρι την 1η Ιουλίου 2001. Οι τίτλοι πρέπει να συνοδεύονται από τοπογραφικά διαγράμματα εξαρτημένα στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ 87), στα οποία αποτυπώνεται η περιγραφόμενη στους τίτλους έκταση – με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στη δασική υπηρεσία.


Πηγή
in.gr

Eleonora Radeva

Ονομάζομαι Ράντεβα Ελεονώρα και είμαι 19 ετών. Κατάγομαι από την Βουλγαρία και είμαι γεννημένη στην Ιεράπετρα Λασιθίου. Σπουδάζω Παιδαγωγικά Προσχολικής Εκπαίδευσης στον τομέα Βοηθός Βρεφονηπιοκόμος. Τα χόμπι μου είναι κυρίως η φωτογράφιση, το διάβασμα βιβλίων και η γυμναστική.

Σχετικά άρθρα

Back to top button