Macrame-Voulisma
Karnagians ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ Ποτηράκι

BOX Cafe

ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, σαράντα μέρες κοσκινίζει (της Μ.Αλέξη)

GMG

SKALA

LE DELICE ΣΕΡΓΙΑΝΙ Kosa

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ:«ορισμένοι […] χωρίς να έχουν καμία επαφή με την λειτουργική πραγματικότητα του Δήμου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης […] καμία επαφή με το τι συμβαίνει στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πως λειτουργεί σήμερα ένας Δήμος.»

Η Ορισμένη: Μαριάνθη Αλέξη, εργαζόμενη επί σειρά ετών στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, εκ των οποίων τα τελευταία πέντε σε Δήμο (με ακριβώς τον ίδιο αριθμό εδρών Δημοτικού Συμβουλίου και με ίδιο, περίπου, μέγεθος τακτικών εσόδων)ως Προϊσταμένη Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου,  Προμηθειών&Ταμείου, θα ήθελα να επισημάνω τα εξής:

DROP Cafe Palermo TECH HUB

Α.«Επί τρία, από τα 4,5 χρόνια […] η κυβέρνηση έδεσε κυριολεκτικά τα χέρια της Αυτοδιοίκησης – Περιφερειών και Δήμων – με το νόμο 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», καθηλώνοντας τις διαδικασίες δημοπράτησης και ανάθεσης έργων και προμηθειών. Αλλάζοντας διαρκώς το νόμο, καθυστερώντας την έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων, καθιερώνοντας σύστημα ηλεκτρονικών διαγωνισμών χωρίς εκπαίδευση υπαλλήλων κλπ.!  Ήταν αδύνατον να δημοπρατηθούν έργα και όταν αυτό ξεκίνησε να γίνεται, απαιτούνται τουλάχιστον 8 μήνες με ένα χρόνο για να ολοκληρωθεί η συμβασιοποίηση ενός έργου!  Και με αυτό η κυβέρνηση, όπως εξ άλλου έχουν ομολογήσει πολιτικοί και θεσμικοί παράγοντες, επιδιώκει και επιτυγχάνει την τεχνητή διατήρηση των πρωτογενών πλεονασμάτων, που παρουσιάζει στους δανειστές, απαιτώντας μαζί μ’ αυτά να δεσμεύσει στην Τράπεζα της Ελλάδος και τα ελάχιστα ίδια έσοδα των Δήμων, υπονομεύοντας όμως την πραγματική ανάπτυξη του τόπου και υποβαθμίζοντας το επίπεδο και την ποιότητα ζωής στην ελληνική περιφέρεια.»

1.Τα χρόνια καθυστέρησης στην υλοποίηση έργων, λόγω του νόμου 4412/16, από δύο που μας είπε ο απερχόμενος Δήμαρχος στον απολογισμό του, έγιναν τρία.  Τρία χρόνια πάντως από την έκδοση του νόμου δεν έχουν συμπληρωθεί ακόμα.

Mechanical Solutions

Τεντοτεχνική

Ο 4412/16, πάντως δεν άλλαξε ριζικά το νομοθετικό πλαίσιο των έργων.  Ουσιαστικά κωδικοποίησε και συγκέντρωσε τις ισχύουσες, διαφορετικές για κάθε φορέα, διατάξεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων, σε ένα νόμο.  Οι δε, πολλές, τροποποιήσεις του αφ’ ενός ήταν λιγότερες από τις τροποποιήσεις που είχε δεχτεί ο προηγούμενος νόμος περί έργων (3669/2008), αφ’ ετέρου δεν επέφεραν τόσο σημαντικές αλλαγές στις διαδικασίες δημοπράτησης των έργωνπου να δικαιολογούν την τριετή (?!) καθυστέρηση του όλου μηχανισμού.

2.Η απερχόμενη δημοτική αρχή ανέλαβε την 1η Σεπτεμβρίου 2014. Ο νόμος 4412/16 εκδόθηκε στις 8/8/2016. Άρα από 1/9/2014 έως8/8/2016  έχουμε μία διετία (παρά κάτι) η οποία πέρασε άπρακτη.  Και μην ακούσω πάλι τη δικαιολογία περί επιβολής (ένα χρόνο πριν) του capitalcontrol, που δεν επέτρεπε τις πληρωμές διότι ως γνωστόν κανένας φορέας δεν αντιμετώπισε πρόβλημα συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής.

Zuper Service

3.Στο Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου το πρώτο έργο με το νόμο 4412/16, δημοπρατήθηκε στις 4/11/2016 (για τους δύσπιστους, ο Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης της διακήρυξης είναι: 6ωευω16-χξχ) δηλαδή 3 μήνες μετά την έκδοσή του.  Η συμβασιοποίησή του δε, ολοκληρώθηκε στις 11/5/2017, δηλαδή 6 μήνες μετά τη διακήρυξη.  Για να έρθουμε όμως και λίγο πιο κοντά, αναζητήστε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και με τον Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης 6ΞΔΘΩΗΜ-Ι76,τη διακήρυξη του Δήμου Χερσονήσου για το έργο«Κατασκευή γηπέδου 5×5 στον οικισμό Επισκοπής»που δημοσιεύτηκε 30/12/2016, δηλαδή 4,5 μήνες (όχι χρόνια).

4.Το σύστημα ηλεκτρονικών διαγωνισμών εφαρμόστηκε, ένα χρόνο περίπου μετά, όπως προβλεπόταν από το ν. 4412/16.  Για την εκπαίδευση των υπαλλήλων, ήδη από την έκδοση του νόμου, οργανώθηκαν μια σειρά από επιμορφωτικά προγράμματα τόσο από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) όσο και από ιδιωτικά κέντρα επιμόρφωσης.  Κάποιοι δήμοι, ως είχαν υποχρέωση, μερίμνησαν για την επιμόρφωση του προσωπικού τους.  Κάποιοι άλλοι πάλι, φαίνεται ότι, περίμεναν την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος.

5.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα είχε να μας παρουσιάσει η απερχόμενη δημοτική αρχή τα παραστατικά που αποδεικνύουν τη δέσμευσητων ίδιων εσόδων του Δήμου Αγίου Νικολάου στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Β. «Παρ’ όλα αυτά η παρούσα δημοτική αρχή, κατάφερε κόντρα σε όλα αυτά τα εμπόδια και τις δυσκολίες, […], να προγραμματίσει και με τραγικές, επιβαλλόμενες άνωθεν, ελλείψεις προσωπικού, , και μελέτες να ολοκληρώσει και διαγωνισμούς να κάνει και να δημοπρατήσει και συμβασιοποιήσει σημαντικά έργα υποδομής, δρομολογώντας παράλληλα σειρά μελετών που περιμένουν να δημοπρατηθούν και υλοποιηθούν στη βάση της ιεράρχησης, των προτεραιοτήτων και των αναγκών του τόπου μας.»

1.Όλα αυτά τα τεράστια εμπόδια και οι δυσκολίες που επικαλείται η απερχόμενη δημοτική αρχή, ξεπεράστηκαν ως εκ θαύματος 3 περίπου μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των δημοτικών εκλογών.

2.Αν στις «επιβαλλόμενες άνωθεν, ελλείψεις προσωπικού» περιλαμβάνεται και το προσωπικό της Υπηρεσίας Καθαριότητας, να υπενθυμίσω στην απερχόμενη δημοτική αρχή ότιήταν επιλογή της να μην κάνει χρήση των προσωρινών πινάκων του Α.Σ.Ε.Π., γεγονός που της έδινε τη δυνατότητα, ήδη από τον Απρίλιο του 2018, να έχει εργάτες καθαριότητας και όχι μόνον…

Για τους λόγους που προχώρησε στην επιλογή αυτή ας απολογηθεί στους δημότες.  Ειλικρινά όμως αν μπορεί…

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ: από την επαγγελματική μου ιδιότητα, είναι σαφές ότι έχω καθημερινή επαφή με την λειτουργική πραγματικότητα του Δήμου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πλήρη γνώση του πως λειτουργεί σήμερα ένας Δήμος.  Άλλοι είναι αυτοί που, φαίνεται να,  ζουν σε μια δική τους, εικονική πραγματικότητα.

Όσα υποστηρίζω παραπάνω, σε αντίλογο των όσων η απερχόμενη δημοτική αρχή ισχυρίζεται, είναι γεγονότα.  Συνέβησαν δε, από το 2014 έως το 2019, στη λειτουργική πραγματικότητα Δήμωντου ίδιου μεγέθους με τον Δήμο Αγίου Νικολάου.  Δεν είναι λοιπόν, «δανεικά και παρωχημένα συνθήματα που λέγονται προσχηματικά για να υπηρετήσουν τακτικισμούς και προεκλογικές σκοπιμότητες με σκοπό να παραπλανήσουν τους δημότες».

Το ποιος προσπαθεί να παραπλανήσει τους δημότες είναι προφανές.  Προφανές είναι και το γεγονός ότι η απερχόμενη δημοτική αρχή προκειμένου να ξεπληρώσει κομματικές επιταγές έβαλε σε δεύτερη μοίρα το συμφέρον του τόπου.

Η ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ, εξ’ αρχής έκανε ξεκάθαρο ότι δεν συναλλάσσεται, ούτε πάνω ούτε κάτω από το τραπέζι,με κομματικούς μηχανισμούς και έθεσε ως βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υποψηφίων να αφήσουν την κομματική τους ταυτότητα εκτός.

Διότι η ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ εργάζεται μόνο για το Δήμο με όλους τους Δημότες._

ΑΛΕΞΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του ΙΩΑΝΝΟΥ

Δημοτική Υπάλληλος – Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος

με την Ανεξάρτητη Κίνηση Δημοτών

«ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ Δήμου Αγίου Νικολάου»

 


- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram


Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Σχετικά άρθρα

Back to top button