GMG Constructions | adv


Εκλογές 2019

«Νέα Πορεία»: Ερώτηση για το θέμα της στέγασης των υπηρεσιών του δήμου


Magali-Elounda

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 13ης Μαρτίου 2019 ο επικεφαλής του συνδυασμού «ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ» Ιωάννης Ανδριώτης, έθεσε εκτός Ημερήσιας Διάταξης  το ακόλουθο θέμα: «Στέγαση Υπηρεσιών Δήμου»

Ιστορικό:

mechanical adv 2021

zuper adv 2021

Τέλη του 2018, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ζήτησα να ενημερωθώ από τον Δήμαρχο σχετικά με το κτίριο του ΟΤΕ, διότι ακούγονταν διάφορες φωνές ότι έχουμε πρόβλημα με την πληρωμή των ενοικίων. Ο Δήμαρχος με καθησύχασε λέγοντας μου ότι το πρόβλημα λύθηκε και όλα είναι καλά…

Παρ’όλα αυτά και επειδή οι φωνές συνεχίζονταν, στις 20/2/2019 ζήτησα εγγράφως και έλαβα αντίγραφο της με αριθμό 37/26-3-2018 Πράξης της Επιτρόπου (αντίγραφο επισυνάπτεται) με την οποία επιστράφηκε αθεώρητο  το υπ’ αριθμόν 92/2018 Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής, ύψους 21.525,00 ευρώ που αφορούσε στα μισθώματα για το κτίριο του ΟΤΕ κατά το χρονικό διάστημα από 28/8/2017 έως 31/12/2017.  Η πράξη όπως φαίνεται από το αντίγραφο, παραλήφθηκε στις 30/3/2018, πρωτοκολλήθηκε στις 2/4/2018 και χρεώθηκε στον Δήμαρχο, την Αντιδήμαρχο Οικονομικών, τον  Γενικό Γραμματέα και την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.

Μία εβδομάδα αργότερα, στις 27/2/2019, από δημοσίευμα της εφημερίδας «Ανατολή», μαθαίνουμε ότι τον Νοέμβριο του 2018 εκδικάσθηκε η αγωγή που είχε καταθέσει ο ΟΤΕ κατά του Δήμου Αγίου Νικολάου διεκδικώντας τα μισθώματα.

Επειδή από τα παραπάνω φαίνεται ότι το θέμα της στέγασης των υπηρεσιών του Δήμου βρίσκεται σε εκκρεμότητα, ΠΑΡΑΚΑΛΩ τον Δήμαρχο να μας ενημερώσει με στοιχεία για τα εξής:

  1. Ποιες ήταν οι ενέργειες του Δήμου μετά την παραλαβή της με αριθμό 37/26-3-2018 Πράξης της Επιτρόπου; Διορθώθηκαν οι παρατυπίες προκειμένου αυτό να υποβληθεί εκ νέου;
  2. Πότε κατατέθηκε η Αγωγή του ΟΤΕ, με την οποία διεκδικούσε τα μη καταβληθέντα μισθώματα και η οποία σύμφωνα  με το δημοσίευμα της εφημερίδας «Ανατολή» εκδικάσθηκε τον Νοέμβριο του 2018 και ποιας περιόδου τα μισθώματα αφορά;
  3. Γνωρίζοντας ήδη από το Μάρτιο του 2018 ότι η δαπάνη για τα μισθώματα δεν είναι νόμιμη και έχοντας, πιθανότατα, λάβει γνώση της αγωγής του ΟΤΕ, γιατί συνεχίστηκαν οι εργασίες διαμόρφωσης του κτιρίου και γιατί προχώρησε η μεταστέγαση των υπηρεσιών; [Η οποία να σημειωθεί ότι ολοκληρώθηκε 5,5 μήνες αργότερα, στις 19/9/2018, σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Ανατολή» στις 12/9/2018 (αντίγραφο επισυνάπτεται)]
  4. Τι εργασίες απαιτήθηκαν για τη διαμόρφωση του κτιρίου που καθυστέρησαν την ολοκλήρωση της μεταστέγασης 13 και πλέον μήνες από  την παραλαβή του κτιρίου του ΟΤΕ, καταβάλλοντας μισθώματα από 28/8/2017 έως 19/9/2018, πιθανότατα, τόσο στο «Μάγδα» όσο και στον ΟΤΕ;
  5. Ποιο είναι το ύψος της δαπάνης που απαιτήθηκε για τις εργασίες αυτές και ποιος υποχρεούνταν με βάση τους όρους της Σύμβασης να την καλύψει; Ο Δήμος ή ο ΟΤΕ;
  6. Ποιο θα είναι το τελικό κόστος για το Δήμο, πέραν των παραπάνω, ο οποίος πιθανόν καλείται να καταβάλει έντοκα τα μέχρι την κατάθεση της Αγωγής του ΟΤΕ μισθώματα;
  7. Τι γίνεται με τα μισθώματα που τρέχουν, από την ημερομηνία κατάθεσης της Αγωγής του ΟΤΕ, μέχρι σήμερα και πώς διασφαλίζεται η απρόσκοπτη στέγαση και λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου εφ’ όσον αυτά δεν καταβάλλονται;

Ο Δήμαρχος δεσμεύτηκε μεν να δώσει τα στοιχεία που αφορούν στη διαμόρφωση του χώρου αλλά ουσιαστικά άφησε αναπάντητα τα ερωτήματά μας.

Προσπαθώντας δε, για άλλη μια φορά, να μας καθησυχάσει μας είπε ότι οι ενέργειες του Δήμου γίνονται με τη σύμφωνη γνώμη της νομικής του υπηρεσίας.  Η τοποθέτηση του όμως όχι μόνο δεν μας καθησύχασε αλλά ενέτεινε την ανησυχία μας για το θέμα και γέννησε επιπλέον ερωτήματα όπως:

Γιατί δεν αναφέρθηκε στις ουσιαστικές παρατηρήσεις της Επιτρόπου και εστίασε μόνο στο θέμα της μικροδιαφοράς των τετραγωνικών μέτρων;

Αν το πρόβλημα για τη θεώρηση του Χρηματικού Εντάλματος ήταν η διαφορά του 1,96 τ.μ. γιατί δεν έγινε μια διορθωτική κίνηση στη Σύμβαση προκειμένου αυτό να υποβληθεί εκ νέου, ώστε η δαπάνη να καταστεί νόμιμη; Μήπως επειδή το θέμα των τετραγωνικών δεν είναι το μείζον;

Σε ποιες διατάξεις βασιζόμενη η νομική υπηρεσία συμβούλευσε τον Δήμαρχο ότι μία δαπάνη και μάλιστα συνεχιζόμενη, η οποία κρίθηκε από την Επίτροπο ως ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ νομιμοποιείται δια της δικαστικής οδού; Και πώς θα δικαιολογηθεί η δαπάνη αυτή σε ένα κατασταλτικό έλεγχο;

Και τέλος, κατά πόσο, πλέον του μηνιαίου ενοικίου, θα επιβαρύνεται ο Δήμος αν πρέπει κάθε τόσο να βρίσκεται στα δικαστήρια με την ιδιοκτήτρια εταιρία προκειμένου να της καταβάλλονται τα μισθώματα; Και για πόσο χρονικό διάστημα θα μπορούν οι υπηρεσίες του Δήμου να στεγάζονται ΜΗ ΝΟΜΙΜΑ;


Σχετικά άρθρα

Back to top button