GMG Constructions

Gruppo

BOX Cafe
Δετοράκης
Cosmos Fashion
BBQ Stories
ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

ΜΑΖΙ και στην μάχη της κλιματικής αλλαγής (της Ευαγγελίας Φανουράκη)

Hi Care

Η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της, στο σύνολο της οικονομίας και στο φυσικό περιβάλλον είναι πλέον επιστημονικά ακλόνητες. Στο πλαίσιο των πολιτικών για το κλίμα και την ενέργεια, κι αφότου πέτυχε τους στόχους της στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κιότο για την περίοδο 2008-2012, η ΕΕ έχει δεσμευτεί να μειώσει μέχρι το 2030 τις εκπομπές στην επικράτειά της κατά τουλάχιστον 40% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

Οι δήμοι αποτελούν τους βασικούς μοχλούς για την υλοποίηση μέτρων προσαρμογής και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών στην κλιματική αλλαγή. Το «Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια» αποτελεί έως σήμερα τη μεγαλύτερη πανευρωπαϊκή εθελοντική πρωτοβουλία σε επίπεδο ΟΤΑ και εστιάζει στην προσαρμογή και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής αλλά και στην ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενέργεια.

Όπως παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 15 Οκτωβρίου 2015, εκτείνεται χρονικά πέρα από το 2020 και αποτυπώνει την ανάγκη για την πιο δυναμική αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την απεξάρτηση από τις πηγές εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, θέτοντας τον πήχη σε υψηλότερα επίπεδα. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου υπέγραψε καθυστερημένα, στις 7/1/2015, το Σύμφωνο των Δημάρχων, ενώ έπρεπε να έχει υπογραφεί ήδη από το 2010 από την προηγούμενη δημοτική αρχή που το αγνόησε επιδεικτικά, αναγνωρίζοντας την ανάγκη σύνταξης των
τοπικών και περιφερειακών δυνάμεων στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής.

Βασικός στόχος και δέσμευση είναι η μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην επικράτεια του Δήμου και στους τομείς της αρμοδιότητας του τουλάχιστον κατά 20% έως το 2020. Με βάση την ενεργειακή απογραφή που πραγματοποιήθηκε αρχικά, εκπονήθηκε Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ).

Mechanical Solutions

Τεντοτεχνική

Προς αυτή την κατεύθυνση, ανέλαβε έκτοτε δράσεις και έργα που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ενώ παράλληλα μειώνουν σημαντικά τα λειτουργικά του έξοδα και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των δημοτών του όπως:

  • Εκπόνηση μελετών και υποβολή σχετικών προτάσεων σε προσκλήσεις του ΕΣΠΑ που αφορούν ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων και σχολείων (Γυμνάσιο – Λύκειο Νεάπολης, Β Βρεφονηπιακός Σταθμός) και χρήση αστικού εξοπλισμού έξυπνης πόλης (Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου), υλοποίηση του έργου «Ενεργειακή
    αναβάθμιση δημοτικού κτιρίου REX Αγίου Νικολάου», χρήση βιοκλιματικών υλικών σε διάφορες αναπλάσεις και συμμετέχοντας στο ερευνητικό έργο του ΤΕΙ: «Έρευνα – Μελέτη σκοπιμότητας για την εφαρμογή του μέτρου του ενεργειακού συμψηφισμού (net-metering) και του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (virtual net-metering) στην Περιφέρεια Κρήτης και στους Δήμους της Κρήτης».
  • Διοργάνωση «Ημέρας Ενέργειας» με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών σχετικά με τους τρόπους μείωσης του οικολογικού/ενεργειακού αποτυπώματος, τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και τη χρήση των ΑΠΕ.
  • Συνεργασία με προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Κρήτης και του ΑΤΕΙ Κρήτης στο ερευνητικό έργο που αφορά τον ενεργειακό συμψηφισμό (net- Metering) της παραγόμενης από φωτοβολταϊκά συστήματα ενέργειας με την αντίστοιχη καταναλισκόμενη από δημοτικές εγκαταστάσεις και τελικά τον περιορισμό του κόστους των ενεργειακών αναγκών του Δήμου (δημοτικά κτίρια, οδοφωτισμός, κλπ). Τον Ιούλιο του 2016 οργανώθηκε διεθνές σεμινάριο για τον αειφόρο σχεδιασμό με διαλέξεις, ταινίες, εκθέσεις και πολλά άλλα!
  • Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2017 και 2018 προσπαθώντας να ευαισθητοποιήσει τους δημότες του, εφαρμόζοντας μόνιμα μέτρα και πραγματοποιώντας την ημέρα χωρίς αυτοκίνητα στο κέντρο της πόλης. Διοργανώθηκαν: η δράση «Περπατώ και γνωρίζω την πόλη μου» για μικρούς και μεγάλους, Λευκές Νύχτες σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο, ποδηλατικές δραστηριότητες σε συνεργασία με τους Ποδηλατικούς Ομίλους, δράσεις για σχολεία στο κυκλοφοριακό πάρκο, εκδήλωση στο Επιμελητήριο Λασιθίου. Διενεργήθηκαν μετρήσεις ατμοσφαιρικών ρύπων σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και παρουσιάσθηκε στο Επιμελητήριο η : “Έκθεση για τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην πόλη του Αγίου Νικολάου μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων για την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο 2017”, εγκαταστάθηκαν νέες θέσεις στάθμευσης για τα δημοτικά ποδήλατα, συντηρήθηκαν διαβάσεις πεζών, συντάχθηκε μελέτη πιλοτικής διαδρομής για ΑΜΕΑ και επικαιροποιήθηκε η κυκλοφοριακή μελέτη του Αγίου Νικολάου.

Ο Δήμος μας, όπως είναι εμφανές από τα παραπάνω, βρίσκεται ήδη στην πρώτη γραμμή στη μάχη κατά των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Άλλωστε ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και η προσαρμογή σε αυτή μπορούν να προσφέρουν πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία.

Zuper Service

Η από κοινού, στα πλαίσια στου Συμφώνου, αντιμετώπιση, δημιουργεί νέες ευκαιρίες για την προώθηση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης, όπως: η διαμόρφωση κοινοτήτων χωρίς αποκλεισμούς, ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή και ενεργειακά αποδοτικών, η βελτίωση της ποιότητας ζωής, η τόνωση των επενδύσεων και της καινοτομίας, η προώθηση της τοπικής οικονομίας και η δημιουργία θέσεων εργασίας και η ενίσχυση της συμμετοχής και της συνεργασίας των ενδιαφερομένων μερών.

Μαζί συνεχίζουμε κι εδραιώνουμε την θέση του Δήμου μας στις δομές για την Προστασία του Περιβάλλοντος!

Μαζί συνεχίζουμε προγραμματίζοντας δράσεις και τιμώντας διεθνείς συνεργασίες!

Μαζί συνεχίζουμε για να ομορφύνουμε τις γειτονιές μας, και να αναβαθμίσουμε αισθητικά κάθε γωνιά του Δήμου μας!

Μαζί με εσάς μπορούμε και Μαζί με εσάς συνεχίζουμε!

Ευαγγελία Φανουράκη

Υγιεινολόγος MPh, Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος με το συνδυασμό «Δικαίωμα στην Πόλη»


Yiannis Jewellery


Σουρλάτσο Cafe


MECHANICAL - CLIMATHERM

Back to top button