ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Ένας Σύγχρονος Υγιής Δήμος (της Ευαγγελίας Φανουράκη)Υγιής Δήμος είναι εκείνος που λειτουργεί ως ζωντανός οργανισμός, δηλαδή άνθρωπος και φυσικό περιβάλλον μαζί. Ένας Δήμος που στοχεύει σε αυτό φροντίζει την υγεία των κατοίκων δημοτών του, παράλληλα με την προστασία του περιβάλλοντος και την τεχνολογική ανάπτυξη.

Η φροντίδα της υγείας επιτυγχάνεται μέσω των κοινωνικών δομών, όχι μόνο ακολουθώντας την επιδοματική πολιτική αλλά καταρτίζοντας προγράμματα πρόληψης και προαγωγής υγείας, λαμβάνοντας υπόψιν τις τρέχουσες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες και θέτοντας ξεχωριστούς και υλοποιήσιμους στόχους βάσει των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών του πληθυσμού ενδιαφέροντος.

mechanical adv 2021

apostolakis adv 2

Παράλληλα η προστασία του περιβάλλοντος επιτυγχάνεται τόσο από την ανάπτυξη του υλικοτεχνικού εξοπλισμού στο ευαίσθητο κομμάτι της καθαριότητας, εφαρμόζοντας πρωτοποριακά προγράμματα και μελέτες, αλλά και εμπλέκοντας τον ίδιο τον πολίτη, μέσω δημιουργίας ομάδων “γειτονιάς” με σκοπό την αισθητική αναβάθμιση κάθε γωνιάς του Δήμου.

Το Ευρωπαϊκό μοντέλο της υγιούς πόλης/ δήμου, που φαίνεται να αποδίδει καρπούς, είναι αυτό που εμπλέκει σε όλα τα στάδια και τον ίδιο τον πολίτη / δημότη μέσω του εθελοντισμού. Ο πολίτης μπορεί να συμμετάσχει είτε ατομικά μέσω του μητρώου εθελοντών ή μέσω του χώρου που δραστηριοποιείται. Σύλλογοι γονέων, εργαζομένων, εκπαιδευτικών και πολιτιστικοί σύλλογοι, καθένας με την εξειδίκευση και με το αντικείμενο ενδιαφέροντός τους μπορούν να προσφέρουν στην περιοχή και το αντικείμενο δράσης τους.

swell adv 2021

Ενώ ο κάθε ενεργός πολίτης, μπορεί να είναι εθελοντής με το «καλό παράδειγμα» που θα δείξει κατά την εφαρμογή και διατήρηση όσων προκύψουν από τις δράσεις. Ο Δήμος μας έχει πλειοψηφία κατοίκων που χαρακτηρίζονται από υψηλή αισθητική, αντίληψη του κοινού οφέλους, προοδευτικότητα, διορατικότητα και συνεργατικότητα.

kingeight 2021a detorakis adv jul2021< bakaliko lagos

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, πως τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΔΑΝ υπό την καθοδήγηση ατόμων με άριστη τεχνογνωσία στον τουριστικό, αθλητικό και πολιτιστικό τομέα και με γνώμονα την ανάγκη της προσφοράς στην κοινότητα, συνεργάστηκαν εθελοντικά επιτυγχάνοντας την επιτυχή έκβαση αλλά και την καθιέρωση θεσμών όπως το
καρναβάλι, το παιδικό φεστιβάλ, το cliff diving, SUP, Σκάλες και τόσα άλλα.

Αντίστοιχα στο κομμάτι της Δημόσιας Υγείας, της Περιβαλλοντικής Υγιεινής και της Κοινωνικής μέριμνας, τρέχουν πολλά ευρωπαϊκά αλλά και εθνικά προγράμματα, που προσφέρουν όχι μόνο χρηματοδότηση αλλά μέσω δικτύου επιστημόνων εξειδίκευση και τεχνογνωσία που αφού εφαρμοστούν μπορούν να αναβαθμίσουν σε διάφορα επίπεδα την ποιότητα ζωής των συνδημοτών μας.

Οι κεντρικοί άξονες δράσης ενός υγιούς Δήμου πρέπει να είναι τρείς. Τα παιδιά (μέσω των σχολείων), οι ευπαθείς ομάδες (συμπεριλαμβανομένης της τρίτης ηλικίας) και το φυσικό περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της αστικής καθαριότητας). Και για τους τρεις αυτούς άξονες τόσο μέσω του Ευρωπαϊκού και του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων και μέσω του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης (ΠΕΣΔΑΚ), υπάρχουν ήδη υφιστάμενες συνεργασίες και προγράμματα προς υλοποίηση.

Ενώ μέσω των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων LIFE SHE και σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας στον τομέα προαγωγής της υγείας, δίδονται πολλές ευκαιρίες για να αναλάβουμε δράση. Την περασμένη τετραετία ο ΟΚΥΔΑΝ διαχειρίστηκε με συνέπεια και ευαισθησία την κοινωνική πολιτική του Δήμου Αγίου Νικολάου. Πραγματοποίησε συμπληρωματική στελέχωση των παιδικών σταθμών για δυνατότητα παροχής καλύτερων υπηρεσιών.

Άλλαξε τον οργανισμό του για να μπορεί να ιδρυθεί και να λειτουργήσει παιδικός σταθμός στην Ελούντα , με τον διαγωνισμό για εξεύρεση κατάλληλου χώρου να είναι σε εξέλιξη. Συνέχισε απρόσκοπτα τη λειτουργία του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», το οποίο από ότι φαίνεται από τις πρόσφατες εξελίξεις θα αποκτήσει μόνιμο προσωπικό.

Ο θεσμός του κοινωνικού παντοπωλείου εντάχθηκε σε ΕΣΠΑ με αποτέλεσμα να λειτουργεί με προσωπικό που πληρώνεται από ευρωπαϊκούς πόρους (κοινωνική λειτουργό και φροντιστή) και να πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές ώστε να εξυπηρετεί τους ωφελούμενους ΚΕΑ.

Παράλληλα μέσα στην δομή εξακολουθεί να λειτουργεί εθελοντικό παντοπωλείο χάριν στην αξιέπαινη και αγόγγυστη προσπάθεια του σώματος των εθελοντών και των τοπικών επιχειρήσεων, για συμπολίτες μας που δεν πληρούν τις
κοινωνικό οικονομικές προϋποθέσεις όμως για κάποιο διάστημα στη ζωή τους χρειάστηκαν ή χρειάζονται βοήθεια στην κάλυψη των βασικών αναγκών τους.

Εξίσου με χρηματοδότηση μέσω του ΕΣΠΑ δημιουργήθηκε η δομή του Κέντρου Κοινότητας, η οποία είναι μια δομή στεγασμένη σε δικό της χώρο, με δικό της προσωπικό και λειτουργεί εδώ κι ένα χρόνο περίπου με κοινωνική λειτουργό και ψυχολόγο. Το κέντρο κοινότητας αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής των πολιτών με τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου.

Εκεί οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν για τυχόν επιδόματα, καθώς και για όλες τις Υπηρεσίες, Δομές και Προγράμματα που παρέχουν ψυχο-κοινωνική φροντίδα σε επίπεδο Δήμου Περιφέρειας ή Επικράτειας. Ουσιαστικά εκεί γίνεται η υποδοχή, ενημέρωση και υποστήριξη του πολίτη, η διασύνδεση του με άλλες Υπηρεσίες και Δομές, όπως και ψυχοκοινωνική παρέμβαση, ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική ενηλίκων όπου είναι απαραίτητο.

Πέραν των παραπάνω δομών και χάριν στην ευαισθητοποίηση του κ. Μουδατσάκη, χειρούργου και τότε προέδρου του ΟΚΥΔΑΝ ο Δήμος Αγίου Νικολάου: Σύναψε πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του ΟΚΥΔΑΝ και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης με σκοπό τον εντοπισμό παιδιών στα σχολεία του Δήμου που αντιμετωπίζουν προβλήματα σίτισης ή ψυχοσυναισθηματικής φύσης και παρέμβαση στα πλαίσια της ανάπτυξης προγραμμάτων προφύλαξης και διασφάλισης της υγιούς κοινωνικής δράσης του ατόμου, της οικογένειας και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

Δημιούργησε Δομή για την πρόγνωση της νόσου του Αλτσχάιμερ, η οποία είναι μοναδική στην Κρήτη, σε συνεργασία με την αντίστοιχη στη Θεσσαλονίκη. Για την δομή αυτή ήδη υπάρχει κοινωνική λειτουργός που έχει εκπαιδευτεί τόσο όσον αφορά στην διάγνωση όσο και στην εκπαίδευση του ασθενή και της οικογένειας του και αναμένεται να λειτουργήσει άμεσα.

Τέλος, εντάχθηκε στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων προαγωγής υγείας με αποκλειστικό σκοπό την πρόληψη νοσημάτων (7 στον αριθμό), της προαγωγής της υγείας και τον προσυμπτωματικό έλεγχο των πληθυσμιακών ομάδων υψηλού κινδύνου και γενικότερα της προώθησης ολοκληρωμένων πολιτικών και δράσεων στον τομέα της Δημόσιας Υγείας.

Με στόχο τη δραστηριοποίηση στον τομέα της Υγειονομικής Ενημέρωσης, της Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Προληπτικής Ιατρικής. Είναι εμφανές ότι το περασμένο διάστημα μπήκαν γερές βάσεις στον τομέα της
κοινωνικής πολιτικής σε έναν Δήμο που στο παρελθόν, προ της οικονομικής κρίσης, η κοινωνική πολιτική ως όρος αλλά και ως ανάγκη ήταν άγνωστη.

Εκ μέρους όλων μας, υπάρχει η δέσμευση να εδραιώσουμε την θέση του Δήμου Αγίου Νικολάου, σε όλες τις παραπάνω δομές, προγραμματίζοντας δράσεις και τιμώντας συνεργασίες. Να αφιερώσουμε προσωπικό χρόνο κι εφεδρείες για την οργάνωσή τους, να είμαστε ευέλικτοι, προσιτοί και συνεργάσιμοι και να τείνουμε το χέρι σε όλες τις εθελοντικές ομάδες και στον κάθε πολίτη ξεχωριστά, να εκφράσουν τις ιδέες, τις απόψεις και τις αγωνίες τους, να σκεφτούμε μαζί, να δώσουμε λύσεις, να σχεδιάσουμε δράσεις και να πορευτούμε σε ένα πιο υγιές μέλλον για όλους μας.

Μαζί μπορούμε και Μαζί συνεχίζουμε

Ευαγγελία Φανουράκη
Υγιεινολόγος MPH
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος με το συνδυασμό “Δικαίωμα στην Πόλη”
Email: fanouraki.eva@gmail.com


Σχετικά άρθρα

Back to top button