ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπουργείο Τουρισμού: Μειωμένος θα είναι ο προϋπολογισμός για το 2021

Ο τακτικός προϋπολογισμός του υπουργείου Τουρισμού το 2021 θα ανέλθει σε 36 εκατ. ευρώ έναντι 43 εκατ. ευρώ το 2020 και το ΠΔΕ θα ανέλθει σε 21 εκατ. ευρώ το 2021 έναντι 46 εκατ. ευρώ το 2020. Συνολικά το Ταμειακό Σύνολο για το 2021 θα ανέλθει σε 57 εκατ. ευρώ έναντι 89 εκατ. ευρώ το 2020. 

Ειδικότερα, οι πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του υπουργείου Τουρισμού θα καλύψουν κυρίως δαπάνες για:

mechanical adv 2021

apostolakis adv 2

– την προβολή της χώρας στο εξωτερικό ως σημαντικού και ελκυστικού τουριστικού προορισμού

– την τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση τη λειτουργία νέων σχολών ξεναγών στην Κέρκυρα Κρήτη και Ρόδο

swell adv 2021

– τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος των φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολών τουριστικών επαγγελμάτων που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικία τους

kingeight 2021a detorakis adv jul2021< bakaliko lagos

– τη διασφάλιση ποιότητας του περιεχομένου του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος

– την εκπόνηση συμβουλευτικών μελετών από εξειδικευμένους φορείς και τη διεξαγωγή πρωτογενούς έρευνας στις ξένες αγορές προκειμένου να διαμορφωθεί στρατηγική μάρκετινγκ για την ανάκαμψη του τουρισμού

– την προώθηση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών στον τομέα του τουρισμού και την επιχορήγηση και απόδοση εσόδων στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού

Το 2020 διατέθηκαν πιστώσεις ύψους 5,7 εκατ. ευρώ για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού και αφορούν δαπάνες επιχορηγήσεις του ΕΟΤ για λειτουργικές δαπάνες λόγω απώλειας εσόδων καθώς και μισθώσεις τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας. Σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης στις δράσεις του υπουργείου προέρχεται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Το 2020 η εκτιμώμενη δαπάνη περιλαμβάνει πληρωμές για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» καθώς και για τη διαφημιστική δαπάνη του ΕΟΤ συνολικού ύψους 43 εκατομμυρίων ευρώ. Το σύνολο των δαπανών του υπουργείου στο ΠΔΕ του έτους 2021 προβλέπεται να ανέλθει στα 21 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι τα έσοδα του ΕΟΤ προέρχονται κυρίως από την απόδοση ποσοστού επί των μεικτών κερδών του δημοσίου των καζίνο Κέρκυρας και Πάρνηθας καθώς και από την ενίσχυση του από τον κρατικό προϋπολογισμό για την κάλυψη των διαφημιστικών ενεργειών αλλά και των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών. Η οικονομική επίδοση του οργανισμού για το έτος 2020 εκτιμάται να διαμορφωθεί στο ποσό των 11 εκατ. ευρώ, ενώ για το έτος 2021 προβλέπεται να διαμορφωθεί στο ποσό των 5 εκατ. ευρώ.


Σχετικά άρθρα

Back to top button