ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τρία νέα προγράμματα ΕΣΠΑ και για Τουρισμό

Τρία νέα προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ που αφορούν τους πιο ευρείς κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας στην χώρα μας, τον Τουρισμό, την Εστίαση, το λιανικό εμπόριο, την ιδιωτική εκπαίδευση και τα franchise, αναμένονται σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης να δημοσιευθούν εντός του επόμενου μήνα.

Παρακάτω περιγράφονται συνοπτικά τα τρία αυτά προγράμματα:

 1. Ενίσχυση της Ίδρυσης και λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων:
  • Αφορά την ίδρυση νέας τουριστικής επιχείρησης και στην υποστήριξη της λειτουργίας της για διάστημα έως 6 μηνών από την έναρξη. Επιλέξιμα θα είναι επίσης τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην ολοκλήρωση καταλυμάτων.
  • Προϋπολογισμός: 80.000 – 400.000€ ανά επενδυτικό σχέδιο, 120.000.000€ Δημόσια Δαπάνη.
  • Επιδότηση: 40 % έως 50% (με προϋπόθεση την πρόσληψη προσωπικού).
 1. Αναβάθμιση εταιρειών franchising:
  • Αφορά την αναβάθμιση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων με οποιαδήποτε νομική μορφή που είναι ενταγμένες σε δίκτυα franchise
  • Προϋπολογισμός : 30.000 – 200.000 € ανά επενδυτικό σχέδιο, 25.000.000€ Δημόσια Δαπάνη.
  • Επιδότηση: 40 % έως 50% (με προϋπόθεση την πρόσληψη προσωπικού).
 1. Αναβάθμιση υφιστάμενων MME υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση):
 • Η δράση αφορά στην αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα του λιανεμπορίου και των υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση) για εξοικονόμηση ενέργειας, ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην παρεχόμενη υπηρεσία, ενίσχυση της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων, ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας.
 • Προϋπολογισμός : 50.000.000€ Δημόσια Δαπάνη.
 • Επιδότηση: 40 % έως 50% (με προϋπόθεση την πρόσληψη προσωπικού).Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close
Close