ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει στη διαδικασία πτώχευσης των μικρών επιχειρήσεων

Θα απλοποιηθεί περαιτέρω η διαδικασία πτώχευσης των μικρών επιχειρήσεων. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα της εφημερίδας «Έθνος», oι βελτιωμένες ρυθμίσεις του πρόσφατα τροποποιημένου Πτωχευτικού Κώδικα διευρύνουν και ενισχύουν την ισχύουσα απλοποιημένη διαδικασία πτώχευσης μικρών επιχειρήσεων, που σήμερα εφαρμόζεται μόνο για επιχειρήσεις με πτωχευτική περιουσία έως 100.000 ευρώ, εμπλουτίζοντας τη με επιπλέον χρηματοοικονομικά κριτήρια.

Στην ισχύουσα απλοποιημένη διαδικασία μπορούν να ενταχθούν τώρα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα (έμποροι, κλπ), εφόσον καλύπτουν τα δύο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια, έχοντας:

1) σύνολο ενεργητικού έως 150.000 ευρώ

2) καθαρό ύψος κύκλου εργασιών έως 200.000 ευρώ



3) μέσο όρο απασχολουμένων έως 5 άτομα.

Στο πλαίσιο προσαρμογής του δικαίου της αφερεγγυότητας στην περίοδο της οικονομικής κρίσης διευρύνεται η αρμοδιότητα του εισηγητή να παίρνει γρήγορες αποφάσεις , με μεταφορά σχετικών αρμοδιοτήτων από το πτωχευτικό δικαστήριο, ενώ περιορίζονται δραστικά οι άσκοπες καθυστερήσεις της πτώχευσης των μικρών επιχειρήσεων, αφού η απλοποιημένη διαδικασία περατώνεται αυτοδικαίως μετά την παρέλευση 4 ετών από την έναρξη ένωσης των πιστωτών και σε κάθε περίπτωση μετά την παρέλευση 6 ετών από την κήρυξη της απλοποιημένης διαδικασίας, όπως αναφέρει το “Έθνος”.

Για την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος προβλέπεται ότι ο οικονομικός εισαγγελέας (που επιτρέπεται να είναι όχι μόνο αντεισαγγελέας αλλά και εισαγγελέας Εφετών) μπορεί να προτάσσει υποθέσεις που βλάπτουν σοβαρά τα συμφέροντα του Δημοσίου και της Ε.Ε, διερευνώντας κατά προτεραιότητα σημαντικές υποθέσεις οικονομικών αδικημάτων ή φοροδιαφυγής υψηλού επιπέδου και αξιοποιώντας την εποπτεία του επί του συνόλου της διωκτικής και ελεγκτικής δραστηριότητας (ΣΔΟΕ, Οικονομική Αστυνομία κ.λπ).

Παράλληλα, προς επιτάχυνση του σχετικού έργου του, ιδρύεται από 1-8-17 ειδική υπηρεσία που θα στελεχωθεί από προανακριτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι υπό την εποπτεία του οικονομικού εισαγγελέα θα εκτελούν τις παραγγελίες του για διερεύνηση της φοροδιαφυγής και άλλων οικονομικών εγκλημάτων.

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα στις εισαγγελικές Αρχές να διαβιβάζουν στις φορολογικές Αρχές και την ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) μεγάλο όγκο πληροφοριών που δεν είναι ποινικά αξιοποιήσιμες και οι οποίες δεν ήταν μέχρι τώρα προσβάσιμες στις φορολογικές Αρχές, προκειμένου να ακολουθεί περαιτέρω αξιοποίησή τους.

Τέλος, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος αυθαίρετων διώξεων για στελέχη του Δημοσίου και τραπεζών, κατά τη διαχείριση περιουσίας στο πλαίσιο διαγραφής ή αναδιάρθρωσης δανείων και χρεών, προβλέπεται ο περιορισμός της ποινικής και αστικής τους ευθύνης.

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close
Close