ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει και τι ισχύει για τη φοροπαλλαγή από ανείσπρακτα ενοίκια

Μόνο για τα φυσικά πρόσωπα ισχύει η –υπό προϋποθέσεις- απαλλαγή από τη φορολόγηση για εισόδημα από ενοίκια το οποίο αποδεδειγμένα δεν έχει εισπραχθεί. Αυτό προβλέπει, μεταξύ άλλων, εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων που αφορά σε πρόσθετες διευκρινίσεις για την απαλλαγή από τη φορολόγηση των ανείσπρακτων ενοικίων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο:

– Η απαλλαγή από την υποχρέωση φορολόγησης για ανείσπρακτα ενοίκια παρέχεται μόνο στα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή δεν καλύπτει νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες

– Δεν υπάρχει απαλλαγή από τη φορολόγηση για το εισόδημα που προέρχονται από αποζημίωση χρήσης ακινήτου καθώς και από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας (π.χ. τουριστική εκμετάλλευση, διοργανώσεις εκδηλώσεων σε αίθουσες ή κτήματα κλπ.).– Το ότι τα μισθώματα είναι ανείσπρακτα αποδεικνύεται μόνο με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (εκδοθείσα δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, εκδοθείσα διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου, ασκηθείσα αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων), ένα εκ των οποίων πρέπει να προσκομίζεται στην εφορία.

– Ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας μπορούν να δηλωθούν από τον κληρονόμο, ο οποίος υπεισέρχεται στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του κληρονομούμενου, με την προσκόμιση ενός εκ των οριζομένων δικαιολογητικών, μαζί με τα νομιμοποιητικά έγγραφα του κληρονομικού του δικαιώματος.

Ειδικά, σε περίπτωση που ο μισθωτής έχει πτωχεύσει, αντί της προσκόμισης των προαναφερθέντων δικαιολογητικών αρκεί η προσκόμιση αντιγράφου του πίνακα αναγγελίας χρεών, στον οποίο εμφανίζεται η απαίτηση του εκμισθωτή ή υπεκμισθωτή.

Στην περίπτωση των ακινήτων που ανήκουν σε πολλούς ιδιοκτήτες (κοινωνίες) , τα σχετικά δικαιολογητικά θα γίνονται αποδεκτά για όλα τα μέλη, ανεξαρτήτως εάν αναγράφονται σε αυτά τα στοιχεία τυχόν λοιπών εκμισθωτών – υπεκμισθωτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα αναφερόμενα στα προσκομισθέντα δικαιολογητικά στοιχεία του μισθίου, του μηνιαίου μισθώματος και του μισθωτή οφειλέτη (του κληρονόμου ή του εγγυητή), ταυτίζονται με τα αντίστοιχα στοιχεία που προκύπτουν από τα φορολογικά έντυπα (Ε1, Ε2) ή από τη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας ή από το συμφωνητικό μίσθωσης.

Από τα δικαιολογητικά που κατά περίπτωση προσκομίζονται στις εφορίες , θα πρέπει να προκύπτει το χρονικό διάστημα για το οποίο οφείλονται μισθώματα. Στις περιπτώσεις που δηλώνονται ανείσπρακτα εισοδήματα για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έκδοση της απόφασης αποβολής ή της διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου μέχρι την εκτέλεση αυτής, που έλαβε χώρα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, αρκεί η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ότι για το συγκεκριμένο διάστημα τα μισθώματα δεν έχουν εισπραχθεί.

Εφόσον δεν προσκομιστούν τα δικαιολογητικά τότε η εφορία θα προχωρά σε νέα εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης χωρίς να λαμβάνει υπόψη τα ανείσπρακτα ενοίκια.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button
Close
Close