ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην τελική ευθεία η είσοδος του Μιχάλη Σάλλα στην Παγκρήτια

Στην τελική ευθεία εισέρχονται οι διαδικασίες για την είσοδο του Μιχάλη Σάλλα και πιθανώς άλλων μελών της οικογένειάς του στο μετοχικό κεφάλαιο της Παγκρήτιας Τράπεζας με τη μορφή του στρατηγικού επενδυτή.

Ο οικονομικός και νομικός έλεγχος (due diligence) που διενεργείται για λογαριασμό του υποψήφιου επενδυτή, αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη Ιανουαρίου και τα αποτελέσματά του θα καθορίσουν το τελικό ύψος της αύξησης κεφαλαίου που θα διενεργήσει η μεγαλύτερη συνεταιριστική τράπεζα.

Με βάση το σύμφωνο Αμοιβαίας Κατανόησης και Εμπιστευτικότητας (MoU), που υπέγραψε η Παγκρήτια με τον κ. Μιχάλη Σάλλα, ο τελευταίος εκφράζει ρητά την επιθυμία συμμετοχής του στο συνεταιριστικό κεφάλαιο της Παγκρήτιας, με ποσοστό τουλάχιστον 15%.

Η συμμετοχή του θα λάβει χώρα στο πλαίσιο της αύξησης κεφαλαίου που βρίσκεται σε εξέλιξη από τον περασμένο Δεκέμβριο. Με το δυσμενές σενάριο της περσινής συνολικής αξιολόγησης, το ύψος των κεφαλαιακών αναγκών της Παγκρήτιας Τράπεζας ανερχόταν σε 115 εκατ. ευρώ.Μέσω της ανοικτής διαδικασίας αύξησης κεφαλαίου η Παγκρήτια έχει συγκεντρώσει, μέχρι στιγμής, 31 εκατ. ευρώ, ενώ εκδόθηκαν και υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες ύψους 15,1 εκατ. ευρώ, οι οποίες προσμετρώνται στον δείκτη CET I. Τέλος, άλλα 23,5 εκατ. ευρώ συγκεντρώθηκαν με έκδοση ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης. Συνολικά, αντλήθηκαν με τις τρεις παραπάνω δράσεις 69,6 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας τις κεφαλαιακές ανάγκες, που είχαν προκύψει από το stress test με το βασικό σενάριο.

Επιπρόσθετα, το Μάρτιο του 2016 η Παγκρήτια με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης υπήχθη στις διατάξεις του νόμου για μετατροπή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, ύψους 46,29 εκατ. σε οριστικές και εκκαθαρισμένες.

Από την παραπάνω κίνηση, την κερδοφορία εννεαμήνου και τη μείωση του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού στο 1,37 δισ. ευρώ, μειώθηκε το ποσό των εναπομεινασών κεφαλαιακών αναγκών της τράπεζας υπό το δυσμενές σενάριο.

Ακόμη και αν η τράπεζα αντλήσει από την ολοκλήρωση της ανοικτής αύξησης κεφαλαίου μόλις 15 εκατ. ευρώ, ο δείκτης Common Equity Tier I θα ανέλθει στο 8% από 6,64% στις 30 Σεπτεμβρίου 2016.

Πληροφορίες, πάντως, αναφέρουν ότι το ύψος της αύξησης κεφαλαίου μπορεί να φθάσει στα 35 εκατ. ευρώ και θα καλυφθεί στο σύνολό της από μέλη της οικογένειας Σάλλα, καθώς μεσοπρόθεσμος στόχος είναι η αναβάθμιση της Παγκρήτιας σε εμπορική τράπεζα. Για τον λόγο αυτό θα υπάρξει και σημαντική στελεχιακή ενίσχυσή της.

Στο εννεάμηνο τα μετά από φόρους κέρδη της Παγκρήτιας διαμορφώθηκαν στα 7,6 εκατ. ευρώ, έναντι 0,4 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο περυσινό διάστημα και 3,2 εκατ. ευρώ στη χρήση 2015.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας αυξήθηκε στο 9,52% έναντι 8,78% την 31η/12/2015, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 92,6 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 7,7 εκατ. ευρώ σε σχέση με την 31η/12/2015. Η λογιστική αξία της μερίδας αυξήθηκε σε 16,12 ευρώ, έναντι 14,81 ευρώ την 31η/12/2015.

Η τράπεζα έλαβε πρόσθετες προβλέψεις ύψους 9 εκατ. ευρώ, με το σύνολό τους να ανέρχεται σε 417,5 εκατ. ευρώ. Το σύνολο των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μειώθηκε κατά περίπου 20 εκατ. ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2015, παραμένει όμως ιδιαίτερα υψηλό (63,5% επί των συνολικών χορηγήσεων. Στο τέλος Σεπτεμβρίου τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (NPLs) ανερχόταν στο 42,3% των συνολικών χορηγήσεων και ο δείκτης κάλυψής τους από προβλέψεις στο 63,5%.

Η Παγκρήτια είναι η μεγαλύτερη συνεταιριστική τράπεζα με πάνω από 80.000 μέλη-συνεταιριστές, ενώ έχει χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους 1,6 δισ. ευρώ και 1 δισ. ευρώ καταθέσεις. Το 85% του συνόλου είναι δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Διαθέτει δίκτυο με 47 καταστήματα στην Κρήτη και παρουσία σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Μήλο.

Η τράπεζα ελέγχει σημαντικά μερίδια αγοράς στην Κρήτη και με βάση τις καταθέσεις έχει μερίδιο πάνω από 13% στην Κρήτη και πάνω από 20% στο Ηράκλειο, ενώ έχει σημαντική θέση στην Κρήτη στη χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σε συνεργασία και με ευρωπαϊκά ταμεία.

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close