ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 67 – 69 ευρώ ανά μήνα αναστολής διαμορφώνεται το Δώρο Χριστουγέννων

Στα 67 – 69 ευρώ ανά μήνα αναστολής διαμορφώνεται το τμήμα του Δώρου Χριστουγέννων που θα πληρώσει το κράτος τον Δεκέμβριο

Σε όλους τους εργαζόμενους που τέθηκαν ή θα τεθούν σε αναστολή. Αυτό σημαίνει πως κάθε μήνας αναστολής ισούται με 67 – 69 ευρώ Δώρο Χριστουγέννων και συνεπώς ο μισθωτός θα λάβει αναλογικό ποσό από το κράτος ανάλογα με τους μήνες αναστολής που έχει μέσα στο 8μηνο Μάιος – Δεκέμβριος.

caffeine adv2020b

Για παράδειγμα :  Έστω μισθωτός που τέθηκε σε αναστολή για 3 μήνες από την 1η Μαίου έως 31 Ιουλίου και μετά συνέχισε εργαζόμενος με τον ονομαστικό μισθό του. Θα λάβει από το κράτος 206 ευρώ ως τμήμα Δώρου Χριστουγέννων.

Βάση υπολογισμού για το ποσό που θα καταβάλλει το κράτος ως τμήμα του Δώρου Χριστουγέννων θα είναι το ποσό της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, δηλαδή τα 534 ευρώ ανά μήνα

neratzoulis neo

Αναστολή από 4 μήνες – 123 ημέρες:

Το Δώρο υπολογίζεται επί ποσού αποδοχών 534 ευρώ και για 123 ημέρες σύμβασης εργασίας – αναλογούν 12,94 ημερομίσθια Δώρου

Άρα 534 ευρώ/μήνα : 25 ημέρες = 21,36 ευρώ x 12,94 = 276,4 ευρώ

Back to top button