ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόταση για φθηνότερες συναλλαγές των καταναλωτών σε όλη την ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σήμερα να καταστούν φθηνότερες οι διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ σε ολόκληρη την ΕΕ και όχι μόνο στην Ευρωζώνη όπως ισχύει σήμερα, επιτρέποντας σε όλους τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις να αποκομίζουν στο έπακρο τα οφέλη της ενιαίας αγοράς όταν στέλνουν χρήματα, κάνουν αναλήψεις μετρητών ή πραγματοποιούν πληρωμές στο εξωτερικό.

Όλες οι διασυνοριακές πληρωμές εντός της ΕΕ που πραγματοποιούνται σε ευρώ εκτός της Ευρωζώνης, θα χρεώνονται τώρα το ίδιο –με μικρά ή μηδενικά τέλη– με τις εγχώριες πληρωμές στο τοπικό επίσημο νόμισμα. Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει σήμερα να αυξηθεί η διαφάνεια και ο ανταγωνισμός στις υπηρεσίες μετατροπής νομισμάτων, όταν οι καταναλωτές αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες σε νόμισμα διαφορετικό από το δικό τους.

Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Βάλντις Ντομπρόβσκις δήλωσε, ότι «με τη σημερινή πρόταση παρέχουμε στους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε χώρες εκτός Ευρωζώνης, τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους κατοίκους της Ευρωζώνης, όταν πραγματοποιούν διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ. Όλοι οι Ευρωπαίοι θα μπορούν να κάνουν διασυνοριακές μεταφορές χρημάτων σε ευρώ, με το ίδιο κόστος που θα είχε μια συναλλαγή στη χώρα τους». Η σημερινή πρόταση θα επιβάλει επίσης την υποχρέωση πλήρους διαφάνειας κατά τη μετατροπή των νομισμάτων, όταν οι καταναλωτές πληρώνουν με κάρτα σε χώρα, η οποία δεν έχει το ίδιο νόμισμα με το δικό τους».

Οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις στην Ευρωζώνη αποκομίζουν ήδη τα οφέλη από τις πολύ χαμηλές χρεώσεις για τις διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ, χάρη στον κανονισμό για τις διασυνοριακές πληρωμές του 2001. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, δεν υπάρχει διαφορά για τους κατοίκους ή τις επιχειρήσεις της ζώνης του ευρώ, όταν πραγματοποιούν συναλλαγές σε ευρώ στη χώρα τους ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωζώνης. Η σημερινή πρόταση αποβλέπει στην επέκταση αυτού του πλεονεκτήματος στους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις σε χώρες εκτός ζώνης του ευρώ, όταν ταξιδεύουν ή πραγματοποιούν πληρωμές στο εξωτερικό, θέτοντας τέλος στο υψηλό κόστος των διασυνοριακών συναλλαγών σε ευρώ εντός της ΕΕ.Ειδικότερα, η σημερινή πρόταση προβλέπει ότι τα τέλη που χρεώνονται για τις διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ, θα είναι τα ίδια με αυτά που χρεώνονται για ισοδύναμες εγχώριες πληρωμές στο τοπικό νόμισμα. Με τον τρόπο αυτό, τα τέλη θα μειωθούν σε λίγα ευρώ ή ακόμα και σε λεπτά του ευρώ. Για παράδειγμα, μια διασυνοριακή μεταφορά πίστωσης σε ευρώ από τη Βουλγαρία θα κοστίζει το ίδιο με μια μεταφορά πίστωσης σε βουλγαρικά λέβα. Πρόκειται για σημαντική αλλαγή, δεδομένου ότι τα τέλη για μια απλή μεταφορά πίστωσης μπορεί να είναι υπέρογκα σε ορισμένα κράτη-μέλη εκτός της Ευρωζώνης (μέχρι 24 ευρώ για μεταφορά 10 ευρώ!).

Τα σημερινά υψηλά τέλη αποτελούν εμπόδιο για την ενιαία αγορά, καθώς υψώνουν φραγμούς στις διασυνοριακές δραστηριότητες των νοικοκυριών (αγορά αγαθών ή υπηρεσιών σε άλλη ζώνη νομίσματος) και στις επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρομεσαίες. Οι φραγμοί αυτοί δημιουργούν ένα σημαντικό χάσμα μεταξύ αφενός των κατοίκων της ζώνης του ευρώ που κάνουν χρήση των πλεονεκτημάτων του ενιαίου νομίσματος και αφετέρου των ατόμων και επιχειρήσεων χωρών εκτός της ζώνης του ευρώ, που μπορούν να πραγματοποιούν φθηνές συναλλαγές μόνο στη χώρα τους.

Η σημερινή πρόταση θα επιφέρει επίσης διαφάνεια όσον αφορά τις πληρωμές που αφορούν διαφορετικά νομίσματα της Ένωσης. Σήμερα, οι καταναλωτές συνήθως δεν ενημερώνονται και δεν γνωρίζουν το κόστος μιας συναλλαγής, που περιλαμβάνει τη μετατροπή νομισμάτων. Για τον λόγο αυτό, η πρόταση θα επιβάλει την υποχρέωση να ενημερώνονται πλήρως οι καταναλωτές για το κόστος μιας μετατροπής νομίσματος, προτού πραγματοποιήσουν μια τέτοια πληρωμή (π.χ. με την κάρτα τους στο εξωτερικό, είτε πρόκειται για ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ, είτε για πληρωμή με κάρτα σε σημείο πώλησης ή στο διαδίκτυο).

Θα είναι έτσι σε θέση να συγκρίνουν το κόστος των διαφορετικών επιλογών μετατροπής, ώστε να κάνουν την πλέον συμφέρουσα επιλογή. Πρόσφατες έρευνες δείχνουν, ότι οι καταναλωτές διαμαρτύρονται για τις πρακτικές δυναμικής μετατροπής νομισμάτων –όταν δηλαδή πληρώνουν στο εξωτερικό στο νόμισμα της χώρας τους– και ζητούν την απαγόρευσή τους, αφού διαπίστωσαν ότι οι καταναλωτές ζημιώνονται στις περισσότερες υποθέσεις που εξετάστηκαν. Λόγω της έλλειψης των αναγκαίων πληροφοριών σχετικά με την πλέον συμφέρουσα επιλογή, οι καταναλωτές κατευθύνονται συχνά με αθέμιτο τρόπο προς την επιλογή του πιο δαπανηρού τρόπου μετατροπής νομισμάτων.

Η σύνταξη του αναγκαίου ρυθμιστικού τεχνικού προτύπου για την εφαρμογή αυτής της ενισχυμένης διαφάνειας θα ανατεθεί στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Αυτή η νομοθετική πρόταση θα υποβληθεί τώρα για έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close
Close