ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς θα πάρουν σύνταξη 80.000 συνταξιούχοι με χρέη

Ακόμη και συνταξιούχοι που έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης, μπορούν υπό προϋποθέσεις να υποβάλλουν αίτηση ρύθμισης οφειλών και να διακανονίσουν τα χρέη τους, με παρακράτηση από την σύνταξή τους σε έως 120 δόσεις.

Μάλιστα, όπως προκύπτει από την εγκύκλιο που εξέδωσε ο ΕΦΚΑ με οδηγίες για τους ενδιαφερόμενους, δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών τους σε έως 120 δόσεις, ανάλογα με το ύψος των χρεών, με παρακράτηση της δόσης από τη μηνιαία σύνταξη, έχουν έως τις 30 Σεπτεμβρίου, περίπου 80.000 ασφαλισμένοι – μη μισθωτοί που ενώ πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στον ΕΦΚΑ, λόγω των χρεών τους.

caffeine adv 2021

Σε αυτούς συγκαταλέγονται ακόμη και οφειλέτης που δεν θα υποβάλλει αίτηση ρύθμισης, εφόσον η αίτηση συνταξιοδότησης κατατεθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Μετά, θα ισχύει η πάγια ρύθμιση που προβλέπει την αποπληρωμή των οφειλών σε έως 60 δόσεις, από 40 που ίσχυε πριν από την ψήφιση του νόμου με τις ρυθμίσεις οφειλών προς Ταμεία, Εφορία και ΟΤΑ.

Βασική προϋπόθεση και σε όλες τις περιπτώσεις, είναι η οφειλή να είναι μικρότερη από τις 20.000 για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΑΕΕ, 15.000 για τους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ και 4.000 ευρώ του πρώην ΟΓΑ. Ειδικότερα για τον ΟΓΑ, το ποσό που μπορεί να ρυθμιστεί αυξάνεται σε 6.000 ευρώ, εφόσον οι οφειλέτες υπαχθούν στη ρύθμιση κι έχουν ήδη συμπληρώσει ή πρόκειται να συμπληρώσουν το 67ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την 31/12/2019.

neratzoulis neo

Προσοχή: Οι προβλέψεις αυτές, δεν έχουν εφαρμογή για παρακράτηση οφειλών από διαδοχική ασφάλιση.

Διαδικασία εξόφλησης

Έως την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, ο οφειλέτης θα πρέπει να καταβάλλει τις δόσεις της ρύθμισης, ενώ έως την έναρξη καταβολής της σύνταξης αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής των δόσεων της ρύθμισης.

Οι δόσεις αυτές, που αντιστοιχούν στο διάστημα από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης έως την έκδοση απόφασης, παρακρατούνται αθροιστικά από τα αναδρομικά ποσά της σύνταξης που θα αφορούν το διάστημα αυτό. Οι επόμενες δόσεις, θα παρακρατούνται από το ποσό της σύνταξης κάθε επόμενου μήνα από αυτόν της έναρξης καταβολής της. Ειδικά κατά την περίοδο χορήγησης προσωρινής σύνταξης, θα παρακρατούνται τα ποσά που αντιστοιχούν στο ελάχιστο ποσό δόσης. Η διαφορά μεταξύ του ποσού της οφειλόμενης δόσης και του ήδη παρακρατηθέντος ελάχιστου ποσού δόσης, θα κρατηθεί αθροιστικά από τα αναδρομικά της οριστικής σύνταξης.

Στην εγκύκλιο ξεκαθαρίζει ότι ασφαλισμένοι με οριστική απόφαση συνταξιοδότησης κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου για τη ρύθμιση χρεών (17.05.2019), δεν μπορούν να ενταχθούν στην διαδικασία επανυπολογισμού της οφειλής. Σε περίπτωση που καταβλήθηκαν ποσά για εφάπαξ εξόφληση ασφαλιστικών οφειλών με σκοπό τη συνταξιοδότηση και τα ποσά αυτά δεν επαρκούν, η οφειλή είναι δυνατόν να υπαχθεί στη ρύθμιση μετά από αίτηση του οφειλέτη. Από το ποσό της οφειλής, όπως αυτό θα προκύψει μετά τον επανυπολογισμό, θα αφαιρεθούν τα εφάπαξ ποσά που έχουν καταβληθεί και το υπόλοιπο θα μπορεί να ενταχθεί στη ρύθμιση.

Στην περίπτωση απόρριψης της αίτησης συνταξιοδότησης, ο οφειλέτης υποχρεούται να αποπληρώσει, εντός τριών μηνών από την επίδοση της απορριπτικής απόφασης, το σύνολο των δόσεων που αντιστοιχούν στο διάστημα από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης έως την επίδοση της απορριπτικής απόφασης.

Την ίδια δυνατότητα συνέχισης της ρύθμισης θα έχουν και οι υποψήφιοι συνταξιούχοι των οποίων η οφειλή κατέστη ληξιπρόθεσμη μετά την πάροδο της προβλεπόμενης δίμηνης προθεσμίας, καθώς από τις καταστατικές διατάξεις πρώην Φορέων δεν προβλεπόταν η απόρριψη του αιτήματος (π.χ. ΟΑΕΕ).

Στην περίπτωση διακοπής συνταξιοδότησης λόγω λήξης του δικαιώματος, π.χ. σύνταξη αναπηρίας ή σύνταξη λόγω θανάτου (τέκνων ή επιζώντων συζύγων που θα τελέσουν νέο γάμο), ο οφειλέτης εξακολουθεί να υπάγεται στη ρύθμιση και να αποπληρώνει το υπόλοιπο ποσό των δόσεων.

Να σημειωθεί ότι η εγκύκλιος καθορίζει και μια σειρά περιπτώσεων για τις οποίες ισχύουν οι 120 δόσεις, χωρίς την υπαγωγή του υποψήφιου συνταξιούχου στη ρύθμιση.  Αυτέ οι περιπτώσεις αφορούν:

1. Αιτήσεις συνταξιοδότησης που θα υποβληθούν από την έναρξη της ρύθμιση (17/5/2019) έως τη λήξη της (30/9/2019).

2. Αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ρύθμισης, γνωστοποιήθηκε στους υποψήφιους συνταξιούχους η οφειλή, αλλά δεν έχει παρέλθει μέχρι τη δημοσίευση του νόμου ν.4611/2019, η προθεσμία των δύο μηνών για την εξόφλησή της.

3. Αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου, γνωστοποιήθηκε στους υποψήφιους συνταξιούχους η οφειλή την οποία και εξόφλησαν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας και δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση συνταξιοδότησης.

4. Αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου και βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο της συνταξιοδοτικής διαδικασίας.

Newsroom

Το CNA είναι μία προσωπική δικτυακή ιδέα του Βαγγέλη Βαρνακιώτη, η οποία υλοποιήθηκε το 2000, για όσα αφορούν στην πολιτική, στην κοινωνία και στον πολιτισμό, που αυτά συμβαίνουν στην Κρήτη, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Το CNA από το 2000 κάνει μεγάλη προσπάθεια για να κρατηθεί στην επιφάνεια του ενδιαφέροντος, με συνέπεια, εγκυρότητα, σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, με συνεχείς αλλαγές, ανανεώσεις, διασφάλιση της «ασφαλούς» επίσκεψης, καθώς και προσθήκες νέων υπηρεσιών.-

Σχετικά άρθρα

Back to top button