Οικονομία

Πως θα συνδέονται οι επιχειρήσεις με το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Οι χρήστες εισέρχονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ καταχωρώντας τους κωδικούς ΑΜΟΕ του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ στην οθόνη εισόδου και επιλέγοντας «Σύνδεση με κωδικούς για Οικοδομοτεχνικά Έργα από ΕΦΚΑ». Οι χρήστες ΑΜΕ εισέρχονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με τους κωδικούς ΑΜΕ, ενώ οι χρήστες «ΕΡΓΑΝΗ» έχουν πρόσβαση εισάγοντας τους κωδικούς “ΕΡΓΑΝΗ” στην οθόνη εισόδου και επιλέγοντας «Σύνδεση με κωδικούς “ΕΡΓΑΝΗ”»

Οι χρήστες ΓΓΠΣΔΔ εισέρχονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ επιλέγοντας “Πρόσβαση Χρηστών με χρήση της Υπηρεσίας της ΓΓΠΣΔΔ” στην οθόνη εισόδου και ακολουθώντας την σχετική διαδικασία (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΑΧΙS). Επιβεβαιώνουν με την επιλογή «Εξουσιοδότηση» τη συγκατάθεσή τους ώστε η εφαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος, να αποκτήσει πρόσβαση στα βασικά στοιχεία Μητρώου που παρέχονται από το φορολογικό μητρώο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Σημειώνεται ότι, φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν δραστηριότητα έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία https://eservices.yeka.gr, χωρίς όμως δικαίωμα υποβολών εντύπων στοιχείων εκτός αν διαθέτουν ΑΜΟΕ για την υποβολή των στοιχείων οικοδομοτεχνικού έργου και του εντύπου Ε12.

mechanical adv 2021

apostolakis adv 2

Το σύνολο των στοιχείων του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ μέσω διαλειτουργικότητάς τους με τον e-ΕΦΚΑ χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες:

α. στοιχεία εργοδότη/επιχείρησης, παραρτημάτων, νομίμων εκπροσώπων, τα οποία μπορούν να τροποποιηθούν μόνο με τις διαδικασίες που καθορίζονται από τον e-ΕΦΚΑ και μεταβολή
στοιχείων,


β. στοιχεία υποβολών, τα οποία συμπληρώνονται μια φορά για κάθε παράρτημα της επιχείρησης και σε κάθε επόμενη υποβολή είναι προ-συμπληρωμένα εκτός αν τροποποιηθούν μετά από σχετική υποβολή εντύπου στο παράρτημα (ενδεικτικά αναφέρονται ΚΑΔ Παραρτήματος Εργοδότη, Περιφέρεια, Περιφ. Ενότητα, Δήμος, Δημοτική Τοπική Κοινότητα, Υπηρεσίες ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ) και Γενικές Πληροφορίες, Μητρώα, e-mail επικοινωνίας, αλλαγές διορθώσεις δραστηριότητας κλπ, ανεξάρτητη εφαρμογή, ομαδικές υποβολές στοιχείων

kingeight 2021a
detorakis adv jul2021
bakaliko lagos

γ. στοιχεία υποβολών που συμπληρώνονται με κάθε υποβολή.


Σχετικά άρθρα

Back to top button