ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποια προγράμματα του ΕΣΠΑ είναι ανοιχτά για αιτήσεις μέσα στο ΝοέμβριοΤρία εθνικά και 17 περιφερειακά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από το ΕΣΠΑ είναι “ενεργά” αυτή την περίοδο και δέχονται αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές και επιχειρηματίες. Αναλυτικά, τα “ανοιχτά” προγράμματα για τον μήνα Νοέμβριο είναι τα εξής:

Επιστρεπτέα προκαταβολή: ανοιχτή η πλατφόρμα μέχρι και σήμερα 2 Νοεμβρίου

mechanical adv 2021

apostolakis adv 2

Ανοικτή και σήμερα Δευτέρα 2 Νοεμβρίου θα είναι η πλατφόρμα για την «επιστρεπτέα προκαταβολή» λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος, ενώ το οικονομικό επιτελείο αποφάσισε να βελτιώσει τους όρους της έγκρισης αυτών των χαμηλότοκων δανείων.

Η νέα απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 233/10.10.2020 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορoνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020″» δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

swell adv 2021

Η αίτηση για τη χορήγηση της αποζημίωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά έως και τις 2 Νοεμβρίου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport», και τα 534 ευρώ καταβάλλονται στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ της δικαιούχου επιχείρησης που δηλώνεται στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ. Η αιτούσα επιχείρηση ενημερώνεται ψηφιακά από την ΑΑΔΕ αναφορικά με την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής της.

kingeight 2021a detorakis adv jul2021< bakaliko lagos

Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

Υποβολή αιτήσεων: Από 20/2/2019 έως 30/11/2020 (και ώρα 17:00) έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Επιδοτούνται δαπάνες για εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού, καθώς και για το σύνολο των δοκιμών και ελέγχων ποιότητας που απαιτούνται για την πιστοποίηση και συμμόρφωση των προϊόντων. Υποβάλλονται επενδυτικά σχέδια από 20.000€ έως 200.000€ και επιδοτούνται από 50% – 65%. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στη Δυτική Ελλάδα

Υποβολή αιτήσεων: Από 06/10/2020 και ώρα 10:00 έως 4/11/2020 και ώρα 15:00

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που επλήγησαν από την πανδημία. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης του έτους 2019, από 5.000€ κατ’ ελάχιστο έως του ποσού των 50.000€ (μέγιστο). Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την COVID-19 στα Ιόνια Νησιά

Υποβολή αιτήσεων: Από 8/10/2020 έως 6/11/2020

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που επλήγησαν από την πανδημία. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης του έτους 2019, από 3.000€ κατ’ ελάχιστο έως του ποσού των 30.000€ (μέγιστο). Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Αξιοποίηση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα της κατοικίας στα Ιόνια Νησιά

Υποβολή αιτήσεων: Από 2/1/2018 έως την εξάντληση των διαθέσιμων πόρων (ή 29/12/2023)

Ουσιαστικά ξανα-άνοιξε για αιτήσεις το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων, με επιπλέον χρηματοδότηση.

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την COVID-19 στη Στερεά Ελλάδα

Υποβολή αιτήσεων: Από 13/10/2020 έως 17/11/2020

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που επλήγησαν από την πανδημία. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης του έτους 2019, από 4.000€ κατ’ ελάχιστο έως του ποσού των 40.000€ (μέγιστο). Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Κρήτης

Υποβολή αιτήσεων: Από 13/10/2020 και ώρα 08.00 π.μ. έως 27/11/2020 και ώρα 15.00

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κρήτης που επλήγησαν από την πανδημία. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης του έτους 2019, από 3.000€ κατ’ ελάχιστο έως του ποσού των 40.000€ (μέγιστο). Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Υποβολή αιτήσεων: Από 4/11/2020 και ώρα 13.00 π.μ. έως 18/3/2021 και ώρα 15.00

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που επλήγησαν από την πανδημία. Η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση κεφαλαίου κίνησης σε κάθε επιχείρηση κυμαίνεται από 2.000 € έως 15.000€ ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων της επιχείρησης στις 19-03-2020. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Ηπείρου

Υποβολή αιτήσεων: Από 15/10/2020 έως 19/11/2020 και ώρα 15.00

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας που επλήγησαν από την πανδημία. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 2.000,00 € και μέγιστο τα 15.000,00€. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Σύγχρονη μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα

Υποβολή αιτήσεων: Από 06/10/2020 ώρα 13:00 έως 27/11/2020 ώρα 15:00

Η δράση αναφέρεται στην ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται:

A. από 20.000€ έως 300.000€ για τα επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτούνται μέσω του κανονισμού ΕΕ 1407/2013

B. από 20.000€ έως 1.000.000€ για τα επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτούνται μέσω του κανονισμού ΕΕ 651/2014

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Επιχορήγηση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Περιφέρεια Ηπείρου

Υποβολή αιτήσεων: Από 1/10/2020 έως 16/11/2020

Υποστήριξη φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (ΚΑΛΟ) για την δημιουργία/ενίσχυση παραγωγικών εγχειρημάτων αυτοδιαχείρισης και της συλλογικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας, τη μείωση της ανεργίας κυρίως ευάλωτων και ειδικών ομάδων του πληθυσμού και την ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Οι επιλέξιμες δαπάνες, αφορούν λειτουργικά έξοδα, αμοιβές τρίτων, δαπάνες προβολής, δημοσιότητας και δικτύωσης, μισθολογικό κόστος νέας/ων θέσης/εων εργασίας, δαπάνες διαμόρφωσης χώρου μικρής κλίμακας, προμήθεια αναλωσίμων, προμήθεια πρώτων υλών/ εμπορευμάτων, προμήθεια μηχανημάτων – εξοπλισμού παραγωγής – λοιπού εξοπλισμού, προμήθεια λογισμικών- υπηρεσίες παραμετροποίησης λογισμικού.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Υποβολή αιτήσεων: Από 8/10/2020 έως 18/11/2020

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου που επλήγησαν από την πανδημία. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης του έτους 2019, από 5.000€ κατ’ ελάχιστο έως του ποσού των 40.000€ (μέγιστο). Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Υποβολή αιτήσεων: Από 14/10/2020 έως 23/11/2020

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που επλήγησαν από την πανδημία. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης του έτους 2019, από 5.000€ κατ’ ελάχιστο έως του ποσού των 50.000€ (μέγιστο). Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών

Υποβολή αιτήσεων: Από 08/10/2020 και ώρα 13:00 έως 11/12/2020 και ώρα 15:00

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια διάρκειας έως 24 μηνών συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 10.000€ έως 330.000€.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Περιβαλλοντικές υποδομές: Ενίσχυση εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων

Υποβολή αιτήσεων: Από 7/9/2020 έως 11/12/2020 (ώρα 17:00)

Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων, προκειμένου τα απόβλητα ύστερα από επεξεργασία να μπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο παραγωγής και να επαναχρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες, υλικά ή ουσίες με σκοπό να εξυπηρετήσουν και πάλι είτε την αρχική τους χρήση είτε άλλες χρήσεις. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Δημιουργία Θερμοκοιτίδων Νέων Επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Υποβολή αιτήσεων: Από 7/9/2020 έως 6/11/2020

Σκοπός της πρόσκλησης είναι η ίδρυση θερμοκοιτίδων, ως εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης σχεδιασμένο να επιταχύνει την ανάπτυξη και την επιτυχία νεοϊδρυθεισών και εκκολαπτόμενων επιχειρήσεων, παρέχοντας στους νέους επιχειρηματίες πρόσβαση σε πόρους και σε μια σειρά από υποστηρικτικές υπηρεσίες. Με τον τρόπο αυτό, επιδιώκεται τόνωση της τοπικής επιχειρηματικότητας, η οποία δύναται να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης για όλη την Περιφέρεια.

Οι θερμοκοιτίδες θα προσφέρουν σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους, κοινές υποδομές και ειδικές υπηρεσίες, διευκολύνοντας το ξεκίνημα και την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων, σε τομείς που τεκμηριωμένα παρουσιάζουν, κατά προτεραιότητα- συνάφεια με τους κλάδους της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου:

• Αγροδιατροφικός Τομέας

• Τουρισμός – Πολιτισμός & Δημιουργική Βιομηχανία

• Μεταποιητική Βιομηχανία και Λοιποί Δυναμικοί Τομείς (παραγωγή προϊόντων ξύλου, μετάλλου, προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά, παραγωγή ειδών από πλαστικό, ειδών συσκευασίας, μηχανημάτων, οργάνων και δομικών υλικών, μαρμάρου)

• Οριζόντιοι Υποστηρικτικοί Τομείς (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών- ΤΠΕ).

Ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 2.000.000,00 €.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία

Υποβολή αιτήσεων: Από 24/9/2020 έως 31/12/2020

Δικαιούχοι του προγράμματος ύψους 4,5 εκατ. ευρώ είναι υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που θέλουν να ενισχύσουν τον εξωστρεφή προσανατολισμό τους με έμφαση στα τοπικά προϊόντα και τις υπηρεσίες.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ενίσχυση των επιχειρήσεων ΤΠΕ της Δυτικής Ελλάδας

Υποβολή αιτήσεων: Έως 8/12/2020 και ώρα 15.00

Η δράση αφορά τη στήριξη Μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη Δυτική Ελλάδα για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων στον τομέα των τεχνολογιών Πληροφορικής και των Επικοινωνιών με έμφαση την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών σε δυναμικούς παραγωγικούς τομείς της περιφερειακής οικονομίας (μεταποίηση, πολιτισμός, τουρισμός, αγροτική οικονομία κλπ).

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Αττικής

Υποβολή αιτήσεων: Από 23/10/2020 (13.00) έως 20/11/2020 (15.00)

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής που επλήγησαν από την πανδημία. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης του έτους 2019, από 5.000€ κατ’ ελάχιστο έως του ποσού των 50.000€ (μέγιστο). Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Υποβολή αιτήσεων: Από 21/10/2020 (13.00) έως 23/11/2020 (15.00)

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής που επλήγησαν από την πανδημία. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης του έτους 2019, από 5.000€ κατ’ ελάχιστο έως του ποσού των 30.000€ (μέγιστο). Περισσότερες πληροφορίες εδώ.


Newsroom

Το CNA είναι μία προσωπική δικτυακή ιδέα του Βαγγέλη Βαρνακιώτη, η οποία υλοποιήθηκε το 2000, για όσα αφορούν στην πολιτική, στην κοινωνία και στον πολιτισμό, που αυτά συμβαίνουν στην Κρήτη, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Το CNA από το 2000 κάνει μεγάλη προσπάθεια για να κρατηθεί στην επιφάνεια του ενδιαφέροντος, με συνέπεια, εγκυρότητα, σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, με συνεχείς αλλαγές, ανανεώσεις, διασφάλιση της «ασφαλούς» επίσκεψης, καθώς και προσθήκες νέων υπηρεσιών.-

Σχετικά άρθρα

Back to top button