ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλήρης πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία όσων χρωστούν στα ταμεία

Πλήρη πρόσβαση σε στοιχεία οφειλετών που βρίσκονται σε τράπεζες, δημόσιους οργανισμούς, Εφορίες, δήμους, δικαστικές Αρχές, ακόμα και επαγγελματικούς φορείς, θα έχουν τα ασφαλιστικά ταμεία.

Διάταξη-«βόμβα», που ψηφίστηκε πρόσφατα και τίθεται πλέον σε άμεση εφαρμογή, προβλέπει πως το Κέντρο Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών (ΚΕΑΟ) προς τα Ταμεία μπορεί να λαμβάνει κάθε διαθέσιμη πληροφορία την οποία χρειάζεται για την αξιολόγηση της εισπραξιμότητας των χρεών των οφειλετών των Ταμείων από κάθεδημόσιο φορέα και χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι το Κέντρο θα μπορεί να ζητά όλα τα στοιχεία, σχετικά με το αν ένας οφειλέτης χρωστά στην Εφορία, πόσα χρήματα έχει στην τράπεζα, αν έχει οφειλές σε ΔΕΚΟ, ακόμα και αν έχει διωχθεί ποινικά για υποθέσεις χρεών!

Ο στόχος αυτής της διάταξης, είναι οι υπηρεσίες του Κέντρου, να έχουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ώστε να αξιολογούν οφειλέτη και να φτιάχνουν ρυθμίσεις στα μέτρα του. Επίσης, θα μπορούν να μαθαίνουν και την συμπεριφορά του σε παλαιότερες ρυθμίσεις, σε άλλες υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη διάταξη, το ΚΕΑΟ θα μπορεί να ζητά πληροφορίες από όλες τις πλευρές, όπως κρατικές υπηρεσίες και φορείς Γενικής Κυβέρνησης (δικαστικές και εισαγγελικές αρχές). Επίσης θα μπορεί να αντλεί στοιχεία από όλες τις τράπεζες και funds, επιμελητήρια, συμβολαιογράφους, υποθηκοφύλακες, κτηματολόγιο, επιμελητήρια, εταιρείες στις οποίες συμμετέχει το Δημόσιο και όλες τις ανεξάρτητες Αρχές (π.χ. ΑΑΔΕ).

Αν και το ΚΕΑΟ, θα έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες, δεν θα επιτρέπεται η μεταφορά των πρωτότυπων εγγράφων, μητρώων και στοιχείων των δημόσιων φορέων. Εξαίρεση, είναι και οι πληροφορίες που αφορούν ποινικές υποθέσεις που εκκρεμούν, εκτός αν λάβει ειδική έγγραφη άδεια από τον αρμόδιο εισαγγελέα.

Οι οφειλέτες θα χωρίζονται από το Κέντρο, σε οικονομικά βιώσιμους και οικονομικά μη βιώσιμους. Η μέθοδος για την κατάταξη των οφειλετών θα προβλέπει μία ενδιάμεση ομάδα η οποία θα βγαίνει βάσει ανάλυσης των στοιχείων, καθώς και όσων έχουν γίνει γνωστά για την πρότερη συμπεριφορά του οφειλέτη σε παλαιότερες ρυθμίσεις, αλλά και το ιστορικό του στην αποπληρωμή των υποχρεώσεών του.

Το ΚΕΑΟ προβλέπεται ότι θα ολοκληρώσει την αξιολόγηση των μεγάλων οφειλετών μέχρι το τέλος του έτους όταν και προβλέπεται να συντάξει έκθεση με τα αποτελέσματα της ανάλυσής του.

Από αυτή τη διαδικασία, θα φανεί η σύνθεση του συνόλου των οφειλετών όπως θα φαίνεται στην ανάλυση του χαρτοφυλακίου μεγάλων οφειλών, που έχουν ενταχθεί στο Ενιαίο Μητρώο Οφειλετών του ΚΕΑΟ και στη συνέχεια ο προσδιορισμός των καταλληλότερων μεθόδων για τη διαφοροποιημένη αντιμετώπιση των οφειλετών βάσει των χαρακτηριστικών των επιμέρους κατηγοριών.

Τέλος, στις μεγάλες αλλαγές που ήρθαν το 2017 στη διαχείριση των χρεών προς τα Ταμεία, ήδη έχουμε δει από τον Ιανουάριο ότι περνούν και οι μη ρυθμισμένες οφειλές κάτω των 5.000 ευρώ στο ΚΕΑΟ, όπως και οι μη ρυθμισμένες οφειλές άνω των 5.000 ευρώ που δεν πληρούσαν τα παλαιότερα κριτήρια.

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close
Close