ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΟΣΑ: Οι πέντε μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η Ελλάδα

Πρόσθετες μεταρρυθμίσεις σε μία σειρά από τομείς, όπως δημόσια διοίκηση, φοροεισπρακτικό μηχανισμό, παιδεία και επιχειρηματικότητα ζητά ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), στην έκθεσή του «Going for Growth» 2017.

Ο διεθνής οργανισμός υπογραμμίζει στο εισαγωγικό του σημείωμα για την Ελλάδα ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη χώρα βρίσκεται στο 50% των χωρών του ΟΟΣΑ με την καλύτερη πορεία ανάπτυξης και εστιάζει σε πέντε βασικούς τομείς στους οποίους θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω προσπάθειες, ώστε η οικονομία να καταστεί ανταγωνιστική αλλά και να καλυφθούν οι συνεχιζόμενες ανισότητες.

Ανισότητες και δίχτυ κοινωνικής προστασίας: Ο οργανισμός υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να εφαρμοσθούν πολιτικές που θα έχουν στόχο τη μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων.
Θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρξει καθολική εφαρμογή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, αλλά και να εφαρμοστούν προγράμματα όπως σχολικά γεύματα αλλά και σχέδια στέγασης για τα φτωχότερα στρώματα του πληθυσμού. Εκτιμά ότι θα πρέπει να υπάρξει επέκταση της «εξέτασης» των προϋπολογισμών των υπουργείων, ώστε να εξευρεθούν οι απαραίτητοι πόροι οι οποίοι θα διατεθούν για την εφαρμογή πολιτικών ενίσχυσης της απασχόλησης και επιμόρφωσης των εργαζομένων.

Χαλάρωση ρυθμιστικών κανόνων στα δίκτυα: Υπάρχει ανάγκη να περιορισθούν οι φραγμοί που υπάρχουν σε συγκεκριμένους κλάδους όπως αυτοί ενέργειας και μεταφορών, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα. Ο διαχωρισμός ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ, ενώ θεωρείται απαραίτητη η απόλυτη ανεξαρτησία στον τρόπο λειτουργίας των ρυθμιστικών αρχών.Δικαιοσύνη και Δημόσια Διοίκηση: Οι ανεπάρκειες που εμφανίζονται στη λειτουργία και των δύο αυτών τομέων πλήττουν την ανταγωνιστικότητα αλλά και το επιχειρείν. Ο οργανισμός υποστηρίζει ότι θα πρέπει να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή τόσο ο νόμος για τα one stop shop για τους εξαγωγικούς κλάδους και να υπάρξει περισσότερο εκτεταμένη χρήση των αναλύσεων για τις συνέπειες του κανονιστικού πλαισίου. Αναφορικά με τη Δικαιοσύνη καλεί να υπάρξει εκμετάλλευση των νέων δυνατοτήτων, όπως αυτή του e-justice ώστε να μειωθεί ο χρόνος διάρκειας ή ακόμη και έναρξης μίας δίκης, να προωθηθεί περισσότερο η χρήση του εξωδικαστικού συμβιβασμού αλλά και να υπάρξουν εξειδικευμένα δικαστήρια για τον ανταγωνισμό.

Φορολογικό σύστημα-Μηχανισμός: Ο ΟΟΣΑ θεωρεί απόλυτα απαραίτητη την πλήρη ανεξαρτησία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καλεί για διεύρυνση της φορολογικής βάσης αλλά και ενίσχυση της χρήσης του ηλεκτρονικού τιμολογίου.

Παιδεία: Αν και έχει υπάρξει κάποια πρόοδος, ο οργανισμός στέκεται στην ανάγκη να βελτίωσης της ποιότητας των καθηγητών, ζητώντας να δημιουργηθεί ένα σύστημα αξιολόγησης τους με βάσει την πρόοδό τους ως επαγγελματίες. Θεωρεί ότι τα σχολεία θα πρέπει να γίνουν περισσότερο ανεξάρτητα και παράλληλα να υπάρξει πλήρης και τακτική αξιολόγησης της απόδοσης των πανεπιστημίων.

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close
Close