ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι νέες προθεσμίες για τις αναστολές συμβάσεων του Αυγούστου

Τι πρέπει να γνωρίζουν εργοδότες και εργαζόμενοι

Την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου εκπνέει η προθεσμία για εργοδότες και εργαζόμενους προκειμένου να ολοκληρώσουν τις δηλώσεις των αναστολών συμβάσεων εργασίας του Αυγούστου και την δήλωση της Β Φάσης για το μηχανισμό «Συν – Εργασία».

Η δήλωση υποβάλλεται με το ειδικό έντυπο «Δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας από 1/8/2020 και μετά».

caffeine adv2020b

Στις περιπτώσεις που οι αναστολές συμβάσεων λαμβάνουν χώρα για περισσότερα του ενός χρονικά διαστήματα εντός του ίδιου μήνα η επιχείρηση υποβάλει τόσες δηλώσεις όσα και τα χρονικά διαστήματα. Για παράδειγμα:

Αναστολή για 3 χρονικά διαστήματα, π.χ. από 1/8/2020 – 8/8/2020, 13/8/2020-17/8/2020 και 25/8/2020-31/8/2020 : υποβάλλονται τρεις δηλώσεις αναστολής.

neratzoulis neo

Παράλληλα στις 24 Σεπτεμβρίου εκπνέει η προθεσμία για την δήλωση της Β Φάσης στο «Εργάνη» για το πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. Τα στοιχεία που υποβάλλονται από τους εργοδότες στην Β Φάση είναι απαραίτητα για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι από το κράτος την αποζημίωση βραχυχρόνιας εργασίας, δηλαδή το 60% του μισθού που χάθηκε λόγω μειωμένου ωραρίου. Οι δηλώσεις της Α Φάσης για τον μήνα Σεπτέμβριο συνεχίζονται έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Οι εργαζόμενοι

Από την πλευρά τους, οι εργαζόμενοι που μπήκαν σε αναστολή μπορούν να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην πλατφόρμα supportemployees.yeka.gr έως και την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, μετά τη δήλωση της αναστολής της σύμβασης εργασίας από την επιχείρηση-εργοδότη στο «Εργάνη». Οι εργαζόμενοι που κατά το παρελθόν έχουν υποβάλλει δήλωση δεν απαιτείται να προβούν σε νέα δήλωση παρά μόνο αν επιθυμούν την τροποποίηση στοιχείων τους (π.χ. ΙΒΑΝ). Αντίθετα, όσοι τίθενται σε αναστολή για πρώτη φορά είναι απαραίτητο να προβούν σε υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα supportemployees.yeka.gr.

Μονομερείς Υπεύθυνες Δηλώσεις

Εργαζόμενοι με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις εποχικών ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων ή τουριστικών λεωφορείων υποβάλλουν μονομερή υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα supportemployees.yeka.gr έως 30 Σεπτεμβρίου.

Από τους εργαζόμενους με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις που δεν επαναλειτούργησαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο υποβάλλεται μονομερής υπεύθυνη δήλωση για κάθε μήνα, από 01/06/2020 και μέχρι 30/09/2020 εφόσον δεν υπάρχει άλλη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη. Από τους εργαζόμενους με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις που επαναλειτούργησαν τη θερινή τουριστική περίοδο, υποβάλλεται μονομερής δήλωση για το χρονικό διάστημα από 01/06/2020 μέχρι την ημερομηνία επαναπρόσληψης.

Back to top button