Οικονομία

Νόμος Κατσέλη | «Άγγιξαν» τις 43.000 οι αιτήσεις – Στα 5,2 δισ. ευρώ τα δάνεια υπό νομική προστασία

Περιθώριο μέχρι τις 15 Ιουλίου έχουν οι δανειολήπτες του Νόμου Κατσέλη να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους στην πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) και, άρα, να κατοχυρώσουν την προστασία της κύριας κατοικίας τους.

Σύμφωνα με τον υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα, όσοι έχουν υπαχθεί στον Νόμο Κατσέλη με προσδιορισμένη δικάσιμο μετά την 15η Ιουνίου 2021 και δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση επαναπροσδιορισμού έχουν το δικαίωμα να το πράξουν το αργότερο έως την ερχόμενη Πέμπτη, προκειμένου εν συνεχεία, να δρομολογηθεί η εκδίκαση της υπόθεσής τους σε χρόνους… dt, χωρίς την παρουσία μαρτύρων, διαδίκων ή πληρεξουσίων δικηγόρων.

mechanical adv 2021

apostolakis adv 2

Όπως τονίζουν στο newmoney αρμόδιες πηγές, από τον περασμένο Δεκέμβριο, οπότε και τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα, έως και σήμερα έχουν υποβληθεί περίπου 43.000 αιτήσεις, με την διαδικασία να ανεβάζει ρυθμούς το τελευταίο τετράμηνο, αφού στα τέλη του περασμένου Μαρτίου είχαν υποβληθεί οριστικά 22.134 αιτήσεις. Ο αριθμός δε, είναι συμβατός με τις εκτιμήσεις για τις εκκρεμείς υποθέσεις, οι περισσότερες από τις οποίες, όμως, είχαν λάβει δικάσιμο ακόμη και το μακρινό 2032! Υπενθυμίζεται πως στόχος της κυβέρνησης είναι η εκκαθάρισή του επίμαχου στοκ να έχει ολοκληρωθεί έως και το α’ τρίμηνο του 2022 και για τον σκοπό αυτό η υποβολή της αίτησης ηλεκτρονικά έπρεπε να γίνει σε τακτές ημερομηνίες από τα τέλη Ιανουαρίου έως και τα τέλη Ιουνίου, ανάλογα με το πότε υποβλήθηκε το αίτημα ένταξης στον Νόμο Κατσέλη.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), υπό νομική προστασία βρίσκονταν τον περασμένο Μάρτιο δάνεια, ύψους 5,2 δισ. ευρώ, έναντι 5,5 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2020.


Με αφορμή, λοιπόν, το νέο χρονοδιάγραμμα το newmoney παρουσιάζει τα βασικά ερωτήματα που δύνανται να γεννηθούν στους δανειολήπτες ως προς τη διαδικασία, αντλώντας στοιχεία από την ΕΓΔΙΧ.

kingeight 2021a
detorakis adv jul2021
bakaliko lagos

Πώς συντελείται η άρση του τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου των συζύγων και των ανηλίκων τέκνων με περιουσία; Οφείλουν και αυτά τα πρόσωπα να εγγραφούν στην πλατφόρμα;

Ο/η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα με περιουσία δεν εγγράφονται στην πλατφόρμα.

Είναι υποχρεωτική η δήλωση από τον αιτούντα στην πλατφόρμα της κύριας κατοικίας του;

Όχι, η δήλωση αυτή είναι προαιρετική.

Το γεγονός ότι η άντληση στοιχείων από τους πιστωτές γίνεται περίπου 15 ημέρες μετά την οριστική υποβολή της αιτήσεως επηρεάζει τη διαδικασία στο Ειρηνοδικείο;

Όχι, η διαδικασία ενώπιον του Ειρηνοδικείου συνεχίζεται εντός των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος.

Πώς χορηγείται από τα Ειρηνοδικεία η ημερομηνία της συζήτησης της υπόθεσης;

Σε ορισμένα Ειρηνοδικεία η δικάσιμος χορηγείται αυτόματα, ενώ σε άλλα δίνεται σε μεταγενέστερο χρόνο.

Τι συμβαίνει σε περίπτωση που η άντληση φορολογικών στοιχείων δεν μπορεί να γίνει αυτόματα;

Η άντληση δεν είναι υποχρεωτική για να προχωρήσει η αίτηση. Η αίτηση προχωράει κατά το νόμο.

Τι συμβαίνει σε περίπτωση που ο δανειολήπτης δεν γνωρίζει το χρόνο λήψης των δανείων του;

Η συμπλήρωση του έτους ανάληψης της πρώτης δανειακής υποχρέωσης είναι υποχρεωτική από το νόμο. Σύμφωνα με το άρθρο 4Β 1 (στ), η αίτηση επαναπροσδιορισμού περιλαμβάνει και δήλωση του έτους ανάληψης της πρώτης δανειακής υποχρέωσης, των δανειακών υποχρεώσεων που είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένες με προσημείωση υποθήκης ή υποθήκη σε βάρος της κύριας κατοικίας και, εάν δεν υπάρχει εμπράγματη εξασφάλιση, του έτους της υψηλότερης δανειακής υποχρέωσης. Σε περίπτωση που το εν λόγω στοιχείο δεν συμπληρωθεί όπως απαιτείται από το νόμο ο δικηγόρος ειδοποιείται σχετικά με μήνυμα στην πλατφόρμα. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης επαναπροσδιορισμού δύναται τεχνικά να προχωρήσει χωρίς την συμπλήρωση του εν λόγω στοιχείου, ωστόσο τυχόν μη συμπλήρωση αυτού ελέγχεται από το δικαστήριο κατά την εκδίκαση της υπόθεσης.

Τι συμβαίνει σε περίπτωση που με βάση το ν. 3869/2010 έχει εκδοθεί μια εν μέρει οριστική απόφαση;

Σε όσες περιπτώσεις η αίτηση αφορά α’ συζήτηση της υπόθεσης, η αίτηση υπάγεται στις διατάξεις του νέου νόμου (π.χ. σε περίπτωση που η συζήτηση έχει κηρυχθεί απαράδεκτη). Σε όσες περιπτώσεις γίνεται επανάληψη της συζήτησης, τότε ορίζεται δικάσιμος με το παλαιό καθεστώς.

Η κατάθεση του φακέλου (προτάσεων και δικαιολογητικών) εντός της προθεσμίας των 60 ημερών γίνεται ηλεκτρονικά ή με φυσικό αρχείο;

Μπορεί να γίνει και με τους δύο τρόπους.

Σε περίπτωση που ένα δάνειο έχει πωληθεί, ποιος καταχωρείται ως πιστωτής στην αίτηση;

Αν ο αρχικός πιστωτής υφίσταται ως Νομικό Πρόσωπο τότε καταχωρείται αυτός και στην περίπτωση αυτή θα κοινοποιήσει την αίτηση στον τωρινό κάτοχο της οφειλής. Αν ο αρχικός πιστωτής δεν υφίσταται ως Νομικό Πρόσωπο και είναι γνωστός ο πιστωτής ο οποίος σήμερα κατέχει την οφειλή καταχωρείται ο δεύτερος. Σε κάθε περίπτωση προτιμάται η καταχώρηση πιστωτών που περιέχονται στη λίστα των θεσμικών πιστωτών.

Αν ο αιτών είναι σήμερα σε διάσταση, πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία του εν διαστάσει συζύγου του;

Τα στοιχεία της συζύγου αντλούνται αυτόματα από τη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ. Συνεπώς για να αντληθούν τα στοιχεία της σύζυγοι πρέπει να έχει δηλωθεί ο γάμος. Για τους εν διαστάσει συζύγους αντλούνται τα στοιχεία της συζύγου αλλά δεν είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν όσα πεδία είναι κενά, εφόσον η διάσταση έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ.

Για τις υποθέσεις εκείνες για τις οποίες έχει εκδοθεί μη οριστική απόφαση που ορίζει επανασυζήτηση της υπόθεσης για προσκόμιση εγγράφων, και όχι για επαναπροσδιορισμό καταβολών, με δικάσιμο που έχει προσδιορισθεί μετά την 15.6.2021, χωρίς να έχει εκδοθεί οριστική απόφαση σε πρώτο βαθμό, υπάγεται στην διαδικασία επαναπροσδιορισμού ή όχι;

Δεν υπάγονται στη διαδικασία του επαναπροσδιορισμού των εκκρεμών υποθέσεων του Ν. 3869/2010, οι περιπτώσεις που έχει εκδοθεί μη οριστική απόφαση.


Σχετικά άρθρα

Back to top button