Οικονομία

Νέα παράταση για τη ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών έως 120 δόσεις

Παρατάθηκε μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2021 η προθεσμία υποβολής αίτησης για υπαγωγή στο δεύτερο στάδιο της ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4611/2019 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες που είχαν υποβάλλει αίτημα για τον προσδιορισμό της οφειλής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ μέχρι την 7 η Οκτωβρίου 2019

Σύμφωνα με έγγραφο του e-ΕΦΚΑ η ημερομηνία αυτή αφορά τις περιπτώσεις που έχουν διαβιβαστεί από το ΚΕΑΟ και όχι αυτές που ακόμη δεν έχουν διαβιβαστεί

mechanical adv 2021

apostolakis adv 2

Η προαναφερόμενη λήξη της προθεσμίας για υπαγωγή στη ρύθμιση του ν.4611/2019 (δηλ. η 30/09/2021), αφορά οφειλέτες (ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες) των οποίων οι οφειλές έχουν ήδη διαβιβαστεί στο ΚΕΑΟ από τον e-ΕΦΚΑ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση του ν. 4611/19 είναι και η καταβολή της πρώτης δόσης μέχρι την 30/09/2021.

Όσον αφορά τους οφειλέτες των οποίων οι οφειλές δεν έχουν διαβιβαστεί στο ΚΕΑΟ ή έχει διαβιβαστεί μέρος αυτών ή αυτές βρίσκονται σε στάδιο διόρθωσης από τον eΕΦΚΑ, δεν ισχύει η προαναφερόμενη λήξη προθεσμίας δεδομένου ότι η μη υπαγωγή στη ρύθμιση εντός της οριζόμενης προθεσμίας δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα. Συνεπώς στις περιπτώσεις αυτές οφειλετών θα δίνεται η δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση, με την υποβολή σχετικής αίτησης μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΚΕΑΟ, μετά το πέρας της 30ης Σεπτεμβρίου 2021, αφού διαβιβαστούν οι οφειλές.


kingeight 2021a
detorakis adv jul2021
bakaliko lagos


Σχετικά άρθρα

Back to top button