ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέχρι 150.000 ευρώ στους πυροπαθείς για να ξαναφτιάξουν τα σπίτια τουςΤελευταία ενημέρωση:

Μέχρι και τα 150.000 ευρώ θα ανέλθει η δωρεάν στεγαστική συνδρομή προς τους πυροπαθείς της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 για την ανακατασκευή των κατοικιών τους ή την αγορά νέας κατοικίας. Στεγαστική συνδρομή δικαιούνται επίσης και οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή για τις ζημιές που υπέστησαν. 

Αυτό προβλέπει απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης για τους κατοίκους των περιοχών που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018,

Σύμφωνα με την απόφαση, τα ποσά για την ανακατασκευή διαμορφώνονται ως εξής:

-Για κατοικία το ποσό των 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με ανώτατο όριο εμβαδού κλειστών χώρων του κτιρίου τα 150 τ.μ. Στο ανώτατο όριο εμβαδού κλειστών χώρων προσμετρούνται οι βοηθητικοί χώροι κατοικίας (οικιακές αποθήκες) που βρίσκονται εντός του κτιρίου, οι βοηθητικοί χώροι κατοικίας (χώροι υγιεινής και μαγειρεία) που βρίσκονται εντός του κτιρίου ή και εκτός, αλλά εντός του οικοπέδου και οι κοινόχρηστοι χώροι που αναλογούν βάσει του ποσοστού της ιδιοκτησίας επί του οικοπέδου.

-Για κτίρια επαγγελματικής χρήσης προβλέπεται το ποσό των 500 ευρώ ανά τ.μ. για το εμβαδόν των κλειστών χώρων του κτιρίου και για κτηνοτροφικές μονάδες, καθώς και για επαγγελματικές αποθήκες, το ποσό των 400 ευρώ ανά τ.μ. για το εμβαδόν των κλειστών χώρων του κτιρίου.

Η στεγαστική συνδρομή με την μορφή δωρεάν κρατικής αρωγής θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον δικαιούχο και για αυτοστέγαση (αγορά έτοιμου ή υπό ανέγερση κτιρίου). Ωστόσο, το αγοραζόμενο κτίριο θα πρέπει να είναι εντός του Ελλαδικού χώρου, να είναι νομίμως υφιστάμενο προ του 1955 ή να έχει κατασκευαστεί με οικοδομική άδεια η οποία έχει υλοποιηθεί και να μην έχει κριθεί ακατάλληλο προς χρήση, από τη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών.

Στην απόφαση επισημαίνεται ότι:

• Στις περιπτώσεις αγοραπωλησίας μεταξύ συζύγων, γονέων και παιδιών ή παππούδων-γιαγιάδων και εγγονών δε χορηγείται στεγαστική συνδρομή.

• Στις περιπτώσεις που το κτίριο στο οποίο πραγματοποιείται η αυτοστέγαση είναι προ του 1955, η στατική επάρκεια του κτιρίου θα πρέπει να βεβαιώνεται από δύο ιδιώτες πολιτικούς μηχανικούς.

• Για να χορηγηθεί ολόκληρο το ποσό της υπολογιζόμενης στεγαστικής συνδρομής  το νέο κτίριο θα πρέπει να έχει εμβαδό ίσο τουλάχιστον με το 75% του εμβαδού που υπολογίστηκε η συνδρομή. Στις περιπτώσεις που το εμβαδόν του νέου κτιρίου είναι μικρότερο του προαναφερόμενου εμβαδού, η συνδρομή θα υπολογίζεται αναλογικά ως προς το εμβαδόν για το οποίο θα χορηγείτο ολόκληρη.

• Η στεγαστική συνδρομή που χορηγείται δεν μπορεί να υπερβαίνει το αναγραφόμενο στο συμβόλαιο αγοραπωλησίας τίμημα καθώς και την αντικειμενική αξία του ακινήτου.

Η απόφαση προβλέπει πως η στεγαστική συνδρομή μπορεί να αξιοποιηθεί για την αποπεράτωση ιδιόκτητου κτιρίου οπουδήποτε εντός του Ελλαδικού χώρου. Στη βάση αυτή θα χορηγείται ανάλογα με το ποσοστό των εργασιών που υπολείπονται για την αποπεράτωση του κτιρίου.

Το ανώτατο όριο της χορηγούμενης στεγαστικής συνδρομής για την επισκευή φερόντων στοιχείων κτιρίου ορίζεται σε  300 ευρώ ανά τ.μ. για το συνολικό εμβαδόν του κτιρίου, ενώ η συνδρομή για την επισκευή μη φερόντων στοιχείων κτιρίου ορίζεται σε 250 ευρώ ανά τ.μ. για ανά λειτουργικά ανεξάρτητη ιδιοκτησία ως προς τη χρήση.

Η απόφαση ξεκαθαρίζει πως δεν χορηγείται στεγαστική συνδρομή για ανακατασκευή ή επισκευή κτιρίων και δεν εκδίδεται άδεια επισκευής σε κτίρια που κατά την ημέρα της πυρκαγιάς του θέματος ήταν εγκαταλειμμένα. Εγκαταλειμμένο κτίριο, είναι το κτίριο το οποίο παρουσιάζει εμφανή στοιχεία εγκατάλειψης όπως π.χ. έλλειψη στέγης, έλλειψη εξωτερικών κουφωμάτων, βλάβες στα δομικά στοιχεία (στέγη, πατώματα κ.λπ.), που εμφανώς προϋπήρχαν της πυρκαγιάς του θέματος και οφείλονται σε απόλυτη εγκατάλειψη.

Τέλος, δεν χορηγείται στεγαστική συνδρομή σε κτίρια πρόχειρης κατασκευής (π.χ. κτίρια από φύλλα λαμαρίνας, φύλλα μοριοσανίδας, κ.λπ.) και σε κτίρια που βρίσκονται σε δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, σε αιγιαλό και ρέματα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις.

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close
Close