ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατάδυση μισθών στα 392 ευρώ μικτά για 600.000 εργαζόμενους

Στα 50,26 ευρώ ανέρχεται το μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση, ο μέσος μισθός στα 1.162,34 ευρώ, ενώ με μερική απασχόληση ανέρχεται στα 23,57 ευρώ και στα 392,53 ευρώ, αντίστοιχα, σύμφωνα με στοιχεία του ΕΦΚΑ για τον Ιούνιο του 2016.

Στις κοινές επιχειρήσεις, το μέσο ημερομίσθιο και η μέση απασχόληση έχουν υπολογισθεί για τις ασφαλιστέες ημέρες, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα για τις πραγματοποιηθείσες ημέρες.

Το μέσο ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης σε επιχειρήσεις με λιγότερους από δέκα μισθωτούς ανέρχεται στο 63,34% του μέσου ημερομισθίου των ασφαλισμένων σε επιχειρήσεις με πάνω από δέκα μισθωτούς, ενώ ο μέσος μισθός ανέρχεται στο 60,36%.

Το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αντιπροσωπεύει το 85,24% του αντίστοιχου ημερομισθίου των ανδρών, ενώ στη μερική απασχόληση το 95,98%.Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, το μέσο ημερομίσθιο μειώθηκε κατά 2% τον Ιούνιο του 2016 σε σχέση με το αντίστοιχο μήνα του 2016.

Ο μέσος μισθός για πλήρη απασχόληση διαμορφώθηκε στα 1162 ευρώ/μήνα, ενώ ο μέσος μισθός για μερική απασχόληση ανήλθε μόλις στα 392 ευρώ μικτά/μήνα.

Με σύμβαση μερικής απασχόλησης αμείβονται 601.869 μισθωτοί ή το 28,9% του συνόλου των εργαζομένων.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ, τον Ιούνιο του 2016, υποβλήθηκαν και επεξεργάστηκαν ΑΠΔ από 248.835 κοινές επιχειρήσεις και 10.899 από οικοδομοτεχνικά έργα.

Ο αριθμός των ασφαλισμένων οι οποίοι έχουν δηλωθεί στις ΑΠΔ, ανέρχεται σε 2.006.720, εκ των οποίων 1.972.722 σε κοινές επιχειρήσεις και 33.998 σε οικοδομοτεχνικά έργα.

Σχετικά με το φύλο των ασφαλισμένων

Οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 53,47% των εργαζομένων στο σύνολο των επιχειρήσεων και το 52,69% στις κοινές επιχειρήσεις. Στους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις, οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 56,24%, ενώ με μερική απασχόληση το 44,60%.

Σχετικά με την υπηκοότητα

Οι αλλοδαποί αντιπροσωπεύουν το 12,52% των ασφαλισμένων, οι αλλοδαποί άνδρες το 13,44% των ασφαλισμένων ανδρών και οι αλλοδαπές γυναίκες το 11,47% των ασφαλισμένων γυναικών.

Οι Αλβανοί υπήκοοι αντιπροσωπεύουν το 48,57% των αλλοδαπών ασφαλισμένων. Στους άντρες αλλοδαπούς, οι Αλβανοί αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα, αφού αντιπροσωπεύουν το 51,40% και ακολουθούν οι Πακιστανοί με 7,20%, οι Ρουμάνοι με 4,49% και οι Βούλγαροι με 4,44%. Στις αλλοδαπές γυναίκες, οι Αλβανίδες αντιπροσωπεύουν το 44,76%, οι Βουλγάρες το 10,48% και οι Ρουμάνες το 7,31%.

Σχετικά με την ηλικία των ασφαλισμένων

Το 23,43% των ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ETAM είναι ηλικίας μικρότερης των 29 ετών και το 54,73% είναι κάτω των 39 ετών. Τα αντίστοιχα ποσοστά που έδωσε η «Έρευνα Εργατικού Δυναμικού» της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), για το 2ο τρίμηνο του 2016, είναι ότι το 13,05% του εργατικού δυναμικού είναι κάτω των 29 ετών και το 40,61% κάτω των 39 ετών.

Το 72,13% των ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ETAM, για το σύνολο των επιχειρήσεων, είναι ηλικίας 25 έως 49 ετών. Στις κοινές επιχειρήσεις, το αντίστοιχο ποσοστό είναι 72,22%, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 67,18%.

Το αντίστοιχο ποσοστό που έδωσε η «Έρευνα Εργατικού Δυναμικού» της ΕΛ.ΣΤΑΤ.», για το 2ο τρίμηνο του 2016, για το σύνολο των επιχειρήσεων, είναι ότι το 68,56% του εργατικού δυναμικού είναι ηλικίας 25 έως 49 ετών.

Το 16,82% των ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ETAM για το σύνολο των επιχειρήσεων είναι ηλικίας 50 έως 64 ετών.

Στις κοινές επιχειρήσεις, το αντίστοιχο ποσοστό είναι 16,59%, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 29,89%.

Το αντίστοιχο ποσοστό που έδωσε η «Έρευνα Εργατικού Δυναμικού» της ΕΛ.ΣΤΑΤ., για το 2ο τρίμηνο του 2016, για το σύνολο των επιχειρήσεων, είναι ότι το 26,12% του εργατικού δυναμικού είναι ηλικίας 50 έως 64 ετών.

Σχετικά με την οικονομική δραστηριότητα των ασφαλισμένων

Από τους Έλληνες ασφαλισμένους, το 21,65% απασχολείται στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», το 17,57% σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», το 12,95% σε «Μεταποιητικές Βιομηχανίες», το 8,86% στη «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας», το 7,31% σε «Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες» και το 5,81% στην «Υγεία και κοινωνική μέριμνα».

Το 39,77% των Αλβανών εργάζεται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» το 14,94%, στις «Κατασκευές» το 14,24% και το 14,18% στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο».

Από τους υπόλοιπους αλλοδαπούς, πλην αυτών της Ε.Ε. και των Αλβανών, εργάζεται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» το 26,43%, στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» το 19,94%, σε «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» το 19,51%, και στη «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας» το 9,42%.

Επίσης, προκύπτει ότι από τους εργαζόμενους στις «Κατασκευές» το 28,32% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 3,97% των ασφαλισμένων.

Από τους εργαζόμενους σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», το 23,06% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 19,98% των ασφαλισμένων.

Ακόμη, από τους εργαζόμενους σε «Μεταποιητικές Βιομηχανίες», το 14,56% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 13,26% των ασφαλισμένων.

Σχετικά με το επάγγελμα των ασφαλισμένων

Από τους Έλληνες ασφαλισμένους, το 26,71% είναι «Υπάλληλοι Γραφείου», το 25,01% απασχολείται στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές», ενώ το 13,53% απασχολούνται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες».

Οι Αλβα€νοί υπήκοοι, στη συντριπτική τους πλειονότητα (44,80%), απασχολούνται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες». Το 32,40% των Αλβανών υπηκόων απασχολούνται στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» και το 8,16% ως «Ειδικευμένοι Τεχνίτες».

Από τους υπόλοιπους αλλοδαπούς, πλην αυτών της Ε.Ε. και των Αλβανών, εργάζονται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες» το 32,45%, στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» το 24,60% και ως «Υπάλληλοι Γραφείου» το 13,86%.

Σύγκριση των βασικών μεγεθών με τα αντίστοιχα του Μαΐου 2016
Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 2,65%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 1,39% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 2,58%.

Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 6,39% με εκείνον του προηγούμενου μήνα. To μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 1,34% και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 0,12%.

Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,33%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 1,98% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 0,38%. Ο μέσος μισθός στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 1,00% και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 2,11%.

Σύγκριση των βασικών μεγεθών με τα αντίστοιχα του Ιουνίου 2015

Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 5,01%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 8,39% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 5,07%. Ο αριθμός των ασφαλισμένων αυξήθηκε στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση κατά 3,25%, ενώ με μερική απασχόληση αυξήθηκε κατά 12,61%. Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 13,23%.

Το ποσοστό των απασχολούμενων κάτω των 29 ετών αυξήθηκε από 23,24% στο 23,43% και το ποσοστό κάτω των 39 ετών μειώθηκε από 55,74% στο 54,73%. Το ποσοστό των ασφαλισμένων γυναικών επί του συνόλου των ασφαλισμένων μειώθηκε από 46,71% στο 46,53%.

To μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 2,08%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 1,20% και στο σύνολο μειώθηκε κατά 2,08%.

Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 1,39%, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 4,98%.

Ο μέσος μισθός μειώθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 3,42% και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 3,72%. Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο μειώθηκε κατά 1,53%, ενώ ο μέσος μισθός μειώθηκε κατά 1,77%.

CNA Newsroom

Το να δημοσιεύεις αυτά που κάποιος άλλος δεν θέλει να δημοσιευτούν είναι δημοσιογραφία. Όλα τα άλλα είναι απλά δημόσιες σχέσεις.

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close
Close