Πέμπτη, 17 Ιούν 2021
box cafe αδω 2021
ΑρχικήΟΙΚΟΝΟΜΙΑΚάρτα ανεργίας | Αλλάζει ο χρόνος ανανέωσής της με απόφαση του ΟΑΕΔ

Κάρτα ανεργίας | Αλλάζει ο χρόνος ανανέωσής της με απόφαση του ΟΑΕΔ

zuper adv 2021
kokolakis adv 2021 3
cosmos adv 2021
al dente
kingeight 2021a

Με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ που δημοσιεύθηκε εχθές Τετάρτη (02/06) σε ΦΕΚ η ανανέωση της κάρτας ανεργίας θα πρέπει να γίνεται σε διάστημα είκοσι ημερών πριν την ημερομηνία λήξης της ισχύος της κάρτας.

Πιο συγκεκριμένα με την με Αριθμ. 2895/18-05-2021 απόφαση του ΟΑΕΔ τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α’ της υπ’ αρ. 1850/30/15.03.2020 απόφασης.

mechanical adv 2021

Η διάταξη πριν την τροποποίησή της όριζε τα εξής:

apostolakis adv 2

Η ανανέωση, του Δελτίου Ανεργίας αποτελεί προϋπόθεση για την επέκταση της ισχύος του.

Η ανανέωση γίνεται εντός διαστήματος πέντε (5) εργάσιμων ημερών πριν η μετά την προβλεπόμενη λήξη ισχύος του Δελτίου με τους έξης τρόπους:

α) μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, με τη χρήση κωδικών πρόσβασης,
β) μέσω ΚΕΠ, μέσω αντίστοιχης ηλεκτρονικής εφαρμογής,

Με την με Αριθμ. 2895/18-05-2021 απόφαση του ΟΑΕΔ η παραπάνω παράγραφος αντικαθίσταται ως εξής:

«Η ανανέωση, του Δελτίου Ανεργίας αποτελεί προϋπόθεση για την επέκταση της ισχύος του. Η ανανέωση γίνεται εντός διαστήματος είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών που προηγείται της προβλεπόμενης ημερομηνίας λήξης ισχύος του Δελτίου, συμπεριλαμβανόμενης και της ημερομηνίας λήξεως με τους εξής τρόπους:

α) μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, με τη χρήση κωδικών πρόσβασης,
β) μέσω ΚΕΠ, μέσω αντίστοιχης ηλεκτρονικής εφαρμογής».
Η εφαρμογή της νέας προθεσμίας ανανέωσης ξεκινάει από 01/06/2021 έτσι ώστε να υπάρξει επαρκής χρόνος ενημέρωσης και προσαρμογής.

zygos gif 2020b