Οικονομία

Η τεχνολογία θα βοηθήσει στην προσέλκυση πολιτών στα οικονομικά δεδομένα των Δήμων

Η παρουσίαση πληροφοριών απλοποιημένων λογιστικών καταστάσεων σε δυναμικές ιστοσελίδες με στόχο την μεγαλύτερη προσέλκυση του ενδιαφέροντος των πολιτών θα έχει οφέλη τόσο σε θέματα δημοκρατικής συμμετοχής όσο και λογοδοσίας των δημοσίων φορέων.

Η κρίση που προκάλεσε ο COVID έθεσε τις σχέσεις μεταξύ πολιτών και κυβέρνησης καθώς και τα δημόσια οικονομικά υπό μεγάλη πίεση. Η παγκόσμια πανδημία ανέδειξε, μεταξύ άλλων, τη σημασία της εμπιστοσύνης των πολιτών στις κυβερνήσεις για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής ακόμη και κάτω από δύσκολες συνθήκες, καθώς και τη σημασία της λογοδοσίας των κυβερνητικών επιλογών αναφορικά με τη χρήση και τη διαχείριση των πόρων.

Η λογιστική ως μέσο απεικόνισης των επιπτώσεων των χρηματοοικονομικών συναλλαγών στη χρηματοοικονομική απόδοση και χρηματοοικονομική κατάσταση των δημοσίων φορέων παίζει σημαντικό ρόλο στη λογοδοσία. Μπορούν όμως οι πολίτες πραγματικά να κατανοήσουν τις λογιστικές πληροφορίες που παράγονται από τη κυβέρνηση αλλά και άλλους δημόσιους φορείς όπως είναι οι δήμοι; Παρόλο που εξασφαλίζεται η διαφάνεια μέσω της δημοσίευσης αυτών των καταστάσεων, είναι η μορφή των καταστάσεων αυτών τέτοια που να επιτρέπει στους πολίτες να αντιληφθούν την οικονομική κατάσταση των φορέων καθώς και την οικονομική τους απόδοση;

mechanical adv 2021

apostolakis adv 2

Η ανάγνωση των λογιστικών καταστάσεων απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και τεχνογνωσία που δεν διαθέτουν όλοι οι πολίτες. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα τα τελευταία χρόνια ένα σύνολο τοπικών κυβερνήσεων και δήμων στο εξωτερικό συντάσσει απλοποιημένες λογιστικές καταστάσεις (popular reports). Οι καταστάσεις αυτές παρουσιάζουν με εκλαϊκευμένο τρόπο βασικές οικονομικές πληροφορίες που αφορούν τα οικονομικά δεδομένα των δήμων με τρόπο απλό και κατανοητό για το μέσο πολίτη. Με τη χρήση γραφημάτων και πινάκων οι καταστάσεις επικεντρώνεται συνοπτικά σε βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες. Ωστόσο ακόμα και αυτή η μορφή παρουσίασης της χρηματοοικονομικής πληροφορίας δεν φαίνεται να προσελκύει ιδιαίτερα τους πολίτες.

Η χρήση της τεχνολογίας και του internet σε συνδυασμό με τις απλοποιημένες λογιστικές καταστάσεις ίσως θα μπορούσε να αυξήσει το ενδιαφέρον των πολιτών. Σε μια έρευνα που έγινε στην Ελλάδα το 2016 (1) και στην οποία συμμετείχαν 165 άτομα, πολίτες κλήθηκαν να αξιολογήσουν απλοποιημένες λογιστικές καταστάσεις που παρουσιάζονταν υπό τη μορφή αρχείου pdf.


που επέτρεπε παρουσίαση συνοπτικών πληροφοριών που αναλύονταν σε μεγαλύτερο βαθμό στην περίπτωση που ο χρήσης έκανε σχετική αναζήτηση, σε όρους πληρότητας και σαφήνειας των πληροφοριών, οπτικής παρουσίασης, πλοήγησης και ευκολίας χρήσης. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι οι ερωτώμενοι προτιμούσαν τη δυναμική ιστοσελίδα από τις άλλες μορφές παρουσίασης.

kingeight 2021a
detorakis adv jul2021
bakaliko lagos

Το συμπέρασμα αυτό ανοίγει το δρόμο στην παρουσίαση πληροφοριών απλοποιημένων λογιστικών καταστάσεων σε δυναμικές ιστοσελίδες με στόχο την μεγαλύτερη προσέλκυση του ενδιαφέροντος των πολιτών γεγονός που αναμένεται να έχει οφέλη τόσο σε θέματα δημοκρατικής συμμετοχής όσο και λογοδοσίας των δημοσίων φορέων. Εάν μάλιστα σε αυτές τις καταστάσεις περιληφθούν και μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες όπως αυτές που αφορούν τους Δείκτες Βιώσιμης Ανάπτυξης οι πολίτες θα μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση σε χρήσιμη και κατανοητή πληροφορία με φιλικό τρόπο για το χρήστη. Τέτοιες πρωτοβουλίες θα μπορούσαν να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στη δημοσιονομική διαχείριση και να τους παρακινήσουν να κινητοποιηθούν προκειμένου να παρακολουθούν αποτελεσματικά και να συμμετέχουν στη δημόσια διοίκηση προς την επίτευξη ενός βιώσιμου μέλλοντος.


Πηγή
Οικονομικός Ταχυδρόμος

Newsroom

Το CNA είναι μία προσωπική δικτυακή ιδέα του Βαγγέλη Βαρνακιώτη, η οποία υλοποιήθηκε το 2000, για όσα αφορούν στην πολιτική, στην κοινωνία και στον πολιτισμό, που αυτά συμβαίνουν στην Κρήτη, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Το CNA από το 2000 κάνει μεγάλη προσπάθεια για να κρατηθεί στην επιφάνεια του ενδιαφέροντος, με συνέπεια, εγκυρότητα, σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, με συνεχείς αλλαγές, ανανεώσεις, διασφάλιση της «ασφαλούς» επίσκεψης, καθώς και προσθήκες νέων υπηρεσιών.-

Σχετικά άρθρα

Back to top button