ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι συντάξεις “υποφέρουν” από λανθασμένες ρυθμίσεις

Πολλά εκατομμύρια από επικουρικές συντάξεις παρακρατούνται αυθαίρετα από εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους!

Αυτό αποκαλύπτει με ερώτησή του προς την Κομισιόν ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Χουντής, ζητώντας την άμεση διακοπή των αυθαίρετων και παράνομων παρακρατήσεων και την αναδρομική επιστροφή των παρακρατηθέντων.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ν. Χουντής στην ερώτησή του αναφέρεται στο Νόμο 4387, που ψηφίστηκε το Μάιο του 2016 για τις επικουρικές συντάξεις, και αναφέρει ότι το άρθρο 96 προβλέπει πως «τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης έως 31/12/2014 αντιστοιχούν στο 0,45% για κάθε έτος ασφάλισης επί των συντάξιμων αποδοχών» και ότι «οι ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις αναπροσαρμόζονται μόνο εάν το άθροισμα κύριας και επικουρικής υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ».

Όπως επισημαίνει ο Έλληνας ευρωβουλευτής, αντί να επαναπροσδιοριστούν οι επικουρικές συντάξεις όπως ορίζει ο νόμος, υπολογίστηκαν εκ νέου όλες (1.249.471 συντάξεις) και οι κάτω των 1.300 ευρώ, παρά τη σαφή διάταξη ότι προστατεύονται, και επιπλέον στις 648.220 συντάξεις ΕΤΕΑΜ (εργαζομένων ιδιωτικού τομέα) δεν έγινε ο κατά νόμο επαναπροσδιορισμός (0,45% για κάθε έτος ασφάλισης), παρά μόνο οριζόντιες, αυθαίρετες περικοπές περίπου του 75% των αρχικών επικουρικών συντάξεων (π.χ. συντάξεις των 600 ευρώ, αντί στα 350 ευρώ, όπως προβλέπεται, μειώθηκαν στα 150 ευρώ)».

Προεκτείνοντας την ερώτησή του, ο Ν. Χουντής αποσαφηνίζει ότι «οι συντάξεις κάτω των 1.300 ευρώ εκκρεμούν, καθώς στα εκκαθαριστικά εμφανίζονται ως «προσωπικές διαφορές» μεγάλα ποσά, που με άλλο νόμο περικόπτονται από 1/1/2019».

Καταλήγοντας, ο Ν. Χουντής, αφού τονίζει ότι «οι ανωτέρω παράνομες περικοπές υπερβαίνουν κατά πολύ ακόμη και τις συμφωνηθείσες, μέσω του μνημονίου, περικοπές των ήδη μειωμένων συντάξεων», καλεί την Κομισιόν να διερευνήσει και «να βεβαιώσει τα ανωτέρω, ότι δηλαδή οι ανωτέρω περικοπές έγιναν κατά παράβαση του νόμου, να παρέμβει προκειμένου να επιστραφούν τα παρανόμως παρακρατηθέντα χρήματα στους συνταξιούχους και να σταματήσει η νέα παράνομη περικοπή που έρχεται από 1/1/2019».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

«Ο Ν. 4387/2016, άρθρο 96, για τις επικουρικές συντάξεις προβλέπει:

(Α) Τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης έως 31/12/2014 αντιστοιχούν στο 0,45% για κάθε έτος ασφάλισης, επί των συντάξιμων αποδοχών.

(Β) Οι ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις αναπροσαρμόζονται μόνο εάν το άθροισμα κύριας και επικουρικής υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ.

Αντ’ αυτού:

Πρώτον, επανυπολογίστηκαν όλες (1.249.471 συντάξεις), και οι κάτω των 1.300 ευρώ, παρά τη ρητή διάταξη ότι προστατεύονται.

Δεύτερον, στον επανυπολογισμό χρησιμοποιήθηκαν δύο τρόποι:

– Ένας για 601.251 συντάξεις (Δημοσίου, ΔΕΚΟ…), που αναπροσαρμόστηκαν σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο.

– Άλλος για 648.220 συντάξεις ΕΤΕΑΜ (εργαζομένων ιδιωτικού τομέα), για τις οποίες δεν έγινε ο κατά νόμο επανυπολογισμός, παρά μόνο οριζόντιες, αυθαίρετες περικοπές περίπου του 75% των αρχικών επικουρικών.

Αποτέλεσμα:

α. Κατά τον επανυπολογισμό, οι συνταξιούχοι ΕΤΕΑΜ υφίστανται περικοπές κατά 50% μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες στο νόμο.

β. Οι συντάξεις κάτω των 1.300 ευρώ εκκρεμούν, ως «προσωπικές διαφορές» μεγάλα ποσά (παρανόμως), που με άλλο νόμο περικόπτονται από 1/1/2019.

Επειδή οι ανωτέρω παράνομες περικοπές υπερβαίνουν ακόμη και τις συμφωνηθείσες μέσω μνημονίου περικοπές των ήδη μειωμένων συντάξεων, ερωτάται:

– Μπορεί να βεβαιώσει ότι οι ανωτέρω περικοπές έγιναν χωρίς νόμο;

– Αν όχι, με ποιο νόμο;

– Αν ναι, τι θα πράξει για να επιστραφούν τα παρανόμως παρακρατηθέντα και να σταματήσει η νέα περικοπή που έρχεται από 1/1/2019;».

CNA Stream

Αλλάζουμε την ενημέρωση σας...

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close
Close