ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η νέα Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την κυκλική οικονομία

Την ικανοποίησή τους εξέφρασαν πριν από λίγες ηµέρες οι Copa-Cogeca, σχετικά µε την έναρξη της νέας ευρωπαϊκής πλατφόρµας (European Circulation Economy Stakeholder Platform), που στόχο έχει την ευαισθητοποίηση σχετικά µε την κυκλική οικονοµία και την ανακύκλωση των υλικών.

Εκπρόσωποι των κορυφαίων αγροτικών ευρωπαϊκών οργανώσεων, σε ανακοίνωσή τους στον ιστότοπό τους δήλωσαν πως «πιστεύουν ακράδαντα ότι αυτό θα µπορούσε να συµβάλει στην ευαισθητοποίηση σχετικά µε τη σηµασία της κυκλικής οικονοµίας, στην ανταλλαγή γνώσεων και στην υποβολή συγκεκριµένων ιδεών σχετικά µε τον τρόπο εφαρµογής και αξιοποίησής της». Πρόσθεσαν, δε, πως οι τοµείς της γεωργίας και της δασοκοµίας «συµβάλλουν ήδη ενεργά τόσο στην κυκλική όσο και στη βιοοικονοµία της ΕΕ», όπως για παράδειγµα µέσω της βιώσιµης παραγωγής και χρήσης υπολειµµάτων και υποπροϊόντων.

Ωστόσο, απαιτούνται «περισσότερη έρευνα, καινοτοµία, µεταφορά γνώσεων και επενδύσεις», συµπλήρωσαν. Επιπλέον, ο γενικός γραµµατέας των Copa-Cogeca, Πέκα Πεσόνεν, δήλωσε πως «η προώθηση κυκλικών προσεγγίσεων θα µπορούσε να αποφέρει σηµαντικά οφέλη για την ενίσχυση της βιωσιµότητας στην πρωτογενή παραγωγή από οικονοµική, περιβαλλοντική και κοινωνική σκοπιά, συµβάλλοντας έτσι στην αγροτική ανάπτυξη».

Η κυκλική οικονοµία παρέχει νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες, ειδικά για τις αγροτικές περιοχές και «η πλατφόρµα αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο για την ανταλλαγή γνώσεων και την ενίσχυση του διαλόγου µεταξύ διάφορων φορέων στην ΕΕ, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο», συµπλήρωσε.Επίσης, η πλατφόρµα παρέχει την ευκαιρία «να εξετάσουµε τις προκλήσεις για την προώθηση της κυκλικής οικονοµίας στην ΕΕ, να προωθήσουµε συγκεκριµένα µέτρα και να δούµε πώς µπορούµε να εξασφαλίσουµε µεγαλύτερη συνοχή και συνέργειες µεταξύ των πολιτικών σε αυτό το θέµα», ανέφερε ο Πέκα Πεσόνεν.

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close
Close