ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η γαλάζια οικονομία, το project «Νέαρχος» και η νησιωτική ανάπτυξη

Με νέα χρηματοδοτικά «εργαλεία»  για την ενίσχυση των δημοσίων έργων σε τομείς όπως οι λιμενικές υποδομές, υποδομές και δίκτυα διαχείρισης, μεταφοράς και διανομής ύδατος, διαχείρισης ενέργειας, θαλάσσιων μεταφορών όπως και για την χρηματοδότηση μικρομεσαίων νησιωτικών επιχειρήσεων αλλά και με το ειδικό πρόγραμμα που έχει τον κωδικό «Νέαρχος», το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής φέρνει νομοσχέδιο με φόντο τη… «γαλάζια και θαλάσσια οικονομία».

Όπως αναφέρεται στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (15/01/2021), προωθείται σχέδιο νόμου του υπουργείου ναυτιλίας που φέρει τίτλο «Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο» και ήδη κατατέθηκε στη Βουλή. Κατά πληροφορίες, τα εν λόγω εργαλεία θα μπορούσαν, υπό καλές προϋποθέσεις, να αντλήσουν κεφάλαια σχεδόν 200 εκατ. ευρώ.

brands heaven2021

Τα χρηματοδοτικά οχήματα έχουν τις ονομασίες «Πρόγραμμα Νέαρχος», «Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας» και «Ταμείο Θαλάσσιας – Γαλάζιας Οικονομίας» και μέσω του ΕΣΠΑ, ευρωπαϊκών κεφαλαίων και πόρων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων φιλοδοξούν να στηρίξουν projects στους τομείς που αναφέρθηκαν, να προχωρήσουν σε επενδύσεις και να στηρίξουν επιχειρήσεις στη νησιωτική χώρα.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται πάντως στο πρόγραμμα «Νέαρχος», το οποίο έχει συγκεκριμένους στόχους και με το οποίο χρηματοδοτούνται έργα δημοσίου χαρακτήρα στους τομείς: λιμενικές υποδομές, υποδομές και δίκτυα διαχείρισης, μεταφοράς και διανομής ύδατος, διαχείρισης ενέργεια, θαλάσσιων μεταφορών, ήτοι επιχειρείται η βελτίωση η ανάπτυξη υποδομών σε κρίσιμους κλάδους με σκοπό την ανάταξη της θαλάσσιας και νησιωτικής οικονομίας.

neratzoulis neo

Έχει ενδιαφέρον ότι για τη υλοποίηση των δράσεων το υπουργείο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα κρατικά ή και δημοτικά λιμενικά ταμεία, οι οργανισμοί λιμένων, υα ταμεία κ.λπ θα μπορούν να χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, μέσω επενδυτικών δανείων. Η εξυπηρέτηση των δανείων και η κάλυψη κάθε εξόδων θα γίνεται μέσω λογαριασμού που συστήνεται στο Παρακαταθηκών και Δανείων και θα χρηματοδοτείται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ή από το ΕΣΠΑ.

Στο «Πρόγραμμα χρηματοδότησης νησιωτικής επιχειρηματικότητας», με πόρους από το ΕΣΠΑ και το ΠΔΕ, καθορίζονται χρηματοδοτήσεις και επιδοτήσεις σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε αμιγώς νησιωτικές περιφέρειες της χώρας και δραστηριοποιούνται σε τομείς της θαλάσσιας οικονομίας.

Το Ταμείο Χαρτοφυλακίου με το όνομα «Ταμείο Θαλάσσιας-Γαλάζιας Οικονομίας», μέσω εθνικών/ευρωπαικών πόρων, ΠΔΕ, ΕΣΠΑ, έχει στόχο την προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στον τομέα της Θαλάσσιας Οικονομίας και της Γαλάζιας Ανάπτυξης, καθώς και στους τομείς ναυτιλιακής τεχνολογίας, ναυτιλιακού και ναυπηγικού εξοπλισμού, ανάπτυξης εφαρμογών και για τη χρήση τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνιών στους τομείς αυτούς.
Stream+

Αλλάζουμε την ενημέρωση σας...

Σχετικά άρθρα

Back to top button