ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις | Νέες οδηγίες για επιδόματα, ενισχύσεις και τεκμήρια στο Ε1

Με τους συνήθεις, για την περίοδο, βραδείς ρυθμούς χιλιάδες φορολογούμενοι υποβάλλουν σταδιακά τις φορολογικές δηλώσεις για το έτος 2020.

Οπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί οριστικά 221.473 δηλώσεις Ε1, 72.533 έντυπα Ε2 και 14.406 δηλώσεις Ε3. Είναι ενδεικτικό ότι για τα Ε1 έχει οριστικοποιηθεί μόλις το 3,5% του συνόλου των δηλώσεων (6,5 εκατ.).

mechanical adv 2021

apostolakis adv 2

Κατά την εκκαθάριση των φετινών φορολογικών δηλώσεων η μεγάλη πλειοψηφία, σχεδόν 6 στους 10, έχει μηδενικό αποτέλεσμα -δηλαδή ούτε επιβολή ούτε επιστροφή φόρου. Συγκεκριμένα:

  • Μηδενικά εκκαθαριστικά: 59%
  • Χρεωστικά εκκαθαριστικά: 23,3%
  • Πιστωτικά εκκαθαριστικά (επιστροφή φόρου): 17,7%

Ο σχετικός πίνακας της ΑΑΔΕ:

forologikes diloseis 09 06 2021.jpg

kingeight 2021a neratzoulis neo bakaliko lagos

Φορολογικές δηλώσεις: Νέες οδηγίες ΑΑΔΕ για το Ε1

Την ίδια στιγμή, η ΑΑΔΕ εξέδωσε νέες οδηγίες για τους κωδικούς που αφορούν τα τεκμήρια στο έντυπο Ε1. Οπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, σχετικά με τη συμπλήρωση των κωδικών 781-782 του εντύπου Ε1 (όπου αναγράφονται ποσά που δεν αποτελούν εισόδημα και συμπληρώνονται προαιρετικά μόνο για την κάλυψη τεκμηρίων), η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων διευκρινίζει ότι:

Έχουν ήδη προσυμπληρωθεί στον κωδικό 999 του εντύπου Ε3 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, τα ποσά που εισέπραξαν οι επιχειρήσεις εντός του έτους 2020 ως Επιστρεπτέα Προκαταβολή.

  • Έχουν ήδη αναρτηθεί στους λογαριασμούς των φορολογουμένων στο myTAXISnet, στην πλατφόρμα υποβολής Ε1 (δήλωση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων), επιλογή «Ενημέρωση βεβαίωσης αποδοχών», τα ποσά των Αποζημιώσεων Ειδικού Σκοπού που χορηγήθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών για την αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID-19 και έχουν καταβληθεί μέσω της ΑΑΔΕ.
  • Εντός της εβδομάδας, για την περαιτέρω διευκόλυνση των φορολογουμένων, τα παραπάνω ποσά Επιστρεπτέας Προκαταβολής και Αποζημιώσεων Ειδικού Σκοπού θα έχουν προσυμπληρωθεί κατά περίπτωση στους κωδικούς 781/782 του εντύπου Ε1.
    Ποσά που έχουν καταβληθεί από άλλους φορείς του δημοσίου (π.χ. Υπουργείο Εργασίας, Τουρισμού κλπ) θα προσυμπληρωθούν στους παραπάνω κωδικούς του Ε1 αμέσως μόλις παραληφθούν τα σχετικά αρχεία.
  • Τα ποσά που συμψηφίστηκαν εντός του 2020 με οφειλές στη φορολογική διοίκηση, λόγω είσπραξης μειωμένου μισθώματος, δεν αναγράφονται στη δήλωση, καθώς οι συμψηφισμοί φόρων δεν δύναται να καλύψουν τεκμήρια διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.
  • Τα ποσά των αποζημιώσεων που έλαβαν οι φορολογούμενοι επειδή εισέπραξαν μειωμένα μισθώματα μηνών Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020, λόγω covid -19, θα αναγραφούν στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του επόμενου φορολογικού έτους, καθώς καταβλήθηκαν εντός του 2021.

Η ΑΑΔΕ υπενθυμίζει ότι ειδικά για το φορολογικό έτος 2020, προκειμένου να δηλωθούν ως ανείσπρακτα τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, αρκεί να γνωστοποιηθεί στη ΔΟΥ του φορολογουμένου εξώδικη καταγγελία της μίσθωσης λόγω μη καταβολής του μισθώματος ή εξώδικη όχληση για την καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων (με την έκθεση επίδοσης). Η γνωστοποίηση αυτή μπορεί να γίνει, πριν από την υποβολή της δήλωσης, με συστημένη επιστολή, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή με κατάθεση αντιγράφων στη ΔΟΥ

Σχετικά άρθρα

Back to top button