ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurogroup: Δάνεια για όλες τις χώρες για άμεσες και έμμεσες ανάγκες από την κρίση

Με συμφωνία για τα χαρακτηριστικά και τους όρους έγκρισης των… κορονο-δανείων που θα δοθούν από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας στα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση της πανδημίας ολοκληρώθηκε το Eurogroup.

Οι υπουργοί συμφώνησαν όλα τα μέλη του ΕΜΣ πληρούν τις προϋποθέσεις για να λάβουν υποστήριξη στο πλαίσιο της Υποστήριξης Πανδημίας Κρίσεων. Θα πρόκειται για ποσά τουλάχιστον ύψους 2% του ΑΕΠ της κάθε χώρας και θα αφορούν «άμεσες και έμμεσες δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης, θεραπείας και πρόληψης λόγω της κρίσης του κορονοϊού». Ωστόσο, το τι εμπίπτει και τι όχι στις δαπάνες αυτές δεν είναι απολύτως ξεκάθαρο. Αυτό θα αποφασίζεται σε συνεννόηση μεταξύ της κάθε χώρας και του ΕΜΣ. Τα αιτήματα μπορεί να υποβληθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

mechanical adv 2021

apostolakis adv 2

«Η μόνη απαίτηση έγκρισης του δανείου θα είναι ότι τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης που ζητούν υποστήριξη θα δεσμευτούν να χρησιμοποιήσουν αυτήν την πιστωτική γραμμή για να στηρίξουν την εγχώρια χρηματοδότηση άμεσων και έμμεσων δαπανών υγειονομικής περίθαλψης, θεραπείας και πρόληψης λόγω της κρίσης του κορονοϊού», υπογράμμισε ο Πρόεδρος του Eurogroup Μάριο Σεντένο.

«Αυτή η δέσμευση θα αναλυθεί σε ένα μεμονωμένο σχέδιο αντιμετώπισης πανδημίας που θα εκπονηθεί βάσει ενός προτύπου, για κάθε διευκόλυνση που παρέχεται στο πλαίσιο της υποστήριξης για την πανδημική κρίση»

«Συμφωνήσαμε επίσης ότι η παρακολούθηση και η επιτήρηση θα πρέπει να είναι ανάλογη με τη φύση του συμμετρικού σοκ που έχει προκληθεί από την κρίση, σύμφωνα με το πλαίσιο της ΕΕ και τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές του ΕSM», συμπλήρωσε ο Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων Πάολο Τζεντιλόνι.

kingeight 2021a neratzoulis neo bakaliko lagos

«Οι υπουργοί συμφώνησαν με την πρότασή μας σχετικά με τους κοινούς χρηματοοικονομικούς όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για κάθε διευκόλυνση που παρέχεται στο πλαίσιο της Υποστήριξης Πανδημικής Κρίσης. Αυτό περιλαμβάνει μέγιστη μέση διάρκεια 10 ετών για τα δάνεια και ευνοϊκούς όρους επιτοκίων προσαρμοσμένους στον εξαιρετικό χαρακτήρα αυτής της κρίσης», είπε από την πλευρά του ο επικεφαλής του ΕΜΣ Κλάους Ρέγκλινγκ. Όπως είπε, το επιτόκιο με τα σημερινά δεδομένα θα είναι 0,1%.

Το Eurogroup χαιρέτησε την πρόθεση της Koμισιόν να εφαρμόσει ένα απλοποιημένο πλαίσιο αναφοράς και παρακολούθησης, το οποίο θα περιορίζεται στις δεσμεύσεις που περιγράφονται στο σχέδιο αντιμετώπισης πανδημίας. «Ο ΕSM θα εφαρμόσει επίσης το Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για να διασφαλίσει την έγκαιρη αποπληρωμή της Υποστήριξης Πανδημικής Κρίσης», υπογράμμισε ο Πρόεδρος Σεντένο.

Οι υπουργοί της Ευρωζώνης επιβεβαίωσαν ότι η Υποστήριξη Πανδημικής Κρίσης είναι μοναδική, δεδομένου του εκτεταμένου αντίκτυπου της κρίσης COVID-19 σε όλα τα Μέλη του ESM. Ύστερα από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΕΜΣ, το Διοικητικό Συμβούλιο του ESM μπορεί να αποφασίσει με αμοιβαία συμφωνία να την προσαρμόσει αυτήν την προθεσμία. Η πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου θα βασίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία σχετικά με την πορεία της κρίσης. Στη συνέχεια, τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης θα παραμείνουν δεσμευμένα να ενισχύσουν τις οικονομικές και χρηματοοικονομικές αρχές, σύμφωνα με τα οικονομικά και δημοσιονομικά πλαίσια συντονισμού και εποπτείας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ευελιξίας που εφαρμόζουν τα αρμόδια όργανα της ΕΕ.

Προβλέπεται δε ότι οι θεσμοί θα επιβεβαιώνουν τις αξιολογήσεις το συντομότερο δυνατόν και να προετοιμάζουν, μαζί με τις αρχές, το εθνικό πλάνο, με βάση το συμφωνημένο πρότυπο. «Χωρίς αναφορές σε Τρόικα», είπε ο Μάριο Σεντένο.

«Με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης των εθνικών διαδικασιών για κάθε αίτημα, τα διοικητικά όργανα του ΕSM θα εγκρίνουν τα μεμονωμένα σχέδια αντιμετώπισης πανδημίας, μεμονωμένες αποφάσεις για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνδρομής και τις συμφωνίες χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, σύμφωνα με το άρθρο 13 της συνθήκης ΕSM», σημειώνεται στη δήλωση του Εurogroup.

Το Eurogroup χαιρέτισε επίσης τις προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Συμβούλιο σχετικά με την πρόταση SURE, και στα διοικητικά όργανα της ΕΤΕπ για τη δημιουργία του πανευρωπαϊκού ταμείου εγγυήσεων, για τη στήριξη των Ευρωπαίων εργαζομένων και επιχειρήσεων.

Newsroom

Το CNA είναι μία προσωπική δικτυακή ιδέα του Βαγγέλη Βαρνακιώτη, η οποία υλοποιήθηκε το 2000, για όσα αφορούν στην πολιτική, στην κοινωνία και στον πολιτισμό, που αυτά συμβαίνουν στην Κρήτη, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Το CNA από το 2000 κάνει μεγάλη προσπάθεια για να κρατηθεί στην επιφάνεια του ενδιαφέροντος, με συνέπεια, εγκυρότητα, σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, με συνεχείς αλλαγές, ανανεώσεις, διασφάλιση της «ασφαλούς» επίσκεψης, καθώς και προσθήκες νέων υπηρεσιών.-

Σχετικά άρθρα

Back to top button