ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ετσι θα είναι το επόμενο πρόγραμμα του ΔΝΤ με την Ελλάδα

Μια νέα μορφή προγράμματος αποφάσισε να υιοθετήσει το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ και πιθανότατα η Ελλάδα θα είναι από τις πρώτες χώρες που θα το χρησιμοποιήσουν, δεδομένου ότι αποτέλεσε και το λόγο ανάπτυξής του.

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ ενέκρινε την υιοθέτηση του Εργαλείου Συντονισμού Πολιτικής (Policy Coordination Instrument – PCI), ήτοι ενός μη χρηματοδοτικού εργαλείου ανοικτού σε όλα τα μέλη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο θα τους δίνει τη δυνατότητα να ανακοινώνουν τη δέσμευσή τους σε συγκεκριμένες μεταρρυθμίσειςπου θα φέρουν τη σφραγίδα του Ταμείου και θα τους επιτρέπει έτσι να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση από ιδιωτικές και δημόσιες πηγές, ήτοι δάνεια εκτός Ταμείου.

Η καθιέρωση του Εργαλείου Συντονισμού Πολιτικής αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας του ΔΝΤ για την ενίσχυση του παγκόσμιου δικτύου χρηματοοικονομικής ασφάλειας στο οποίο προσφεύγουν τα κράτη εάν αντιμετωπίζουν κρίση. Έχει σχεδιαστεί για χώρες που επιδιώκουν να επιδείξουν δέσμευση σε μια μεταρρυθμιστική ατζέντα για να ξεκλειδώσουν τη χρηματοδότηση από άλλους επίσημους πιστωτές ή ιδιώτες επενδυτές. Το νέο πρόγραμμα στοχεύει να βοηθήσει τις χώρες να συντονίσουν καλύτερα την πρόσβασή τους στις λεγόμενες περιφερειακές ρυθμίσεις χρηματοδότησης, όπως είναι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM).

Πιο απλά, εάν το Εργαλείο Συντονισμού Πολιτικής ήταν σε ισχύ όταν αποφασίσθηκε το πρόγραμμα του ESM για την Ελλάδα (Αύγουστος 2015) πιθανότατα να μην χρειαζόταν να προβλεφθεί η χρηματοδοτική εμπλοκή του ΔΝΤ στην Ελλάδα, η οποία οδήγησε στην απόφαση για «επί της αρχής» έγκριση του ελληνικού προγράμματος από το Συμβούλιο του ΔΝΤ ώστε να ξεκλειδώσουν Γερμανία και Ολλανδία τις δόσεις προς τη χώρα μας.Η επόμενη ημέρα

Το εν λόγω πρόγραμμα θα αποτελέσει πιθανότητα το επόμενο επεισόδιο της παρουσίας του ΔΝΤ στην Ελλάδα.

Παρόλο που η ενεργοποίηση του Εργαλείου Συντονισμού Πολιτικής δεν συνεπάγεται τη χρήση των πόρων του Ταμείου, οι πολιτικές που υποστηρίζονται από αυτό θα πρέπει να πληρούν τα ίδια πρότυπα με εκείνα που απαιτούνται βάσει ενός τυποποιημένου δανείου από το ΔΝΤ.

Το Εργαλείο Συντονισμού Πολιτικής επιτρέπει το στενό πολιτικό διάλογο μεταξύ του ΔΝΤ και μιας χώρας-μέλους, την τακτική παρακολούθηση των οικονομικών εξελίξεων και πολιτικών και την επικύρωση αυτών των πολιτικών από το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ. Συγκεκριμένα, στοχεύει να βοηθήσει τις χώρες να διαμορφώσουν και να εφαρμόσουν μια ατζέντα μακροοικονομικής πολιτικής για:

  • Να προλαμβάνουν κρίσεις και να δημιουργούν αποθέματα κατά των εξωτερικών κραδασμών.
  • Την ενίσχυση της μακροοικονομικής σταθερότητας.
  • Την αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ανισορροπιών.

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια δύο έως τριών ετών, αλλά θα μπορεί να εγκριθεί για τουλάχιστον έξι μήνες και έως τέσσερα χρόνια. Αυτό θα εξασφαλίζει επαρκή ευελιξία για την κάλυψη των διαφορετικών αναγκών των μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων των χωρών. Οι τεχνικές αξιολογήσεις θα γίνονται σε σταθερό χρονοδιάγραμμα, συνήθως κάθε έξι μήνες, για την τακτική ανατροφοδότηση της απόδοσης του προγράμματος, ενώ θα παρέχεται η δυνατότητα τρίμηνης καθυστέρησης τους. Εάν η αξιολόγηση δεν κλείσει σε μια περίοδο δώδεκα μηνών αυτό θα οδηγεί σε αυτόματο τερματισμό του προγράμματος.

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close
Close