ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΣΠΑ πρόγραμμα για επιχορήγηση επιχειρήσεων από τις περιφέρειεςΜέσα από έντεκα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020, συνολικού ύψους 474 εκατ. ευρώ, θα επιδοτούνται μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας και υφίστανται σημαντικές ζημίες εξαιτίας των επιπτώσεων από τα μέτρα περιορισμού της εξάπλωσης του Covid-19.

Η πλειονότητα αυτών έχει ανοίξει για υποβολή αιτήσεων, για την ακρίβεια οι δράσεις που καλύπτουν την Περιφέρεια της Κρήτης, του Βορείου Αιγαίου, της Στερεάς Ελλάδας, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, των Ιονίων Νήσων, της Δυτικής Μακεδονίας, της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας. Προσεχώς ενεργοποιούνται και οι δράσεις που απευθύνονται σε επιχειρήσεις με έδρα στην Αττική και στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

mechanical adv 2021

apostolakis adv 2

Ολα τα ΝΕΑ για τις συντάξεις και τα προνοιακά επιδόματα ΕΔΩ

Μη επιστρεπτέα

swell adv 2021

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων, η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019. Τα δε ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ύψος της ενίσχυσης προκύπτουν από το άθροισμα:

kingeight 2021a detorakis adv jul2021< bakaliko lagos

* των αγορών εμπορευμάτων χρήσης

* των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης

* του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών

* του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στη χρήση από την επιχείρηση

* του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές βιολογικές δραστηριότητες)

* διάφορα λειτουργικά έξοδα.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, στις επιλέξιμες νομικές μορφές επιχειρήσεων συμπεριλαμβάνονται -μεταξύ άλλων- οι εξής: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, ΙΚΕ, Ατομική Επιχείρηση, ΝΕΠΑ, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του ν. 4430/2016 ως ισχύει, συνεταιρισμός και δικηγορική εταιρία του άρθρου 49 επ. του ν. 4194/2013 κ.ά.

Σημειώνεται πως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις χρηματοδότησής τους, ηλεκτρονικά, στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στη διεύθυνση: www.ependyseis.gr/mis.

Ακτινογραφία

Τα βασικά χαρακτηριστικά των 9+2 προγραμμάτων:

1. Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Κρήτης

 • Προϋπολογισμός: 50 εκατ. ευρώ
 • Πεδίο εφαρμογής: Επιχειρήσεις με έδρα στην Κρήτη
 • Ελάχιστο ποσό επιχορήγησης: 3.000 ευρώ
 • Μέγιστο ποσό επιχορήγησης: 40.000 ευρώ
 • Ημερομηνία υποβολής: 13.10.2020 – 02.11.2020

2. Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τη νόσο Covid-19 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

 • Προϋπολογισμός: 25 εκατ. ευρώ
 • Πεδίο εφαρμογής: Επιχειρήσεις με έδρα στο Βόρειο Αιγαίο
 • Ελάχιστο ποσό επιχορήγησης: 5.000 ευρώ
 • Μέγιστο ποσό επιχορήγησης: 50.000 ευρώ
 • Ημερομηνία υποβολής: 14.10.2020 – 2.11.2020.

3. Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

 • Προϋπολογισμός: 10 εκατ. ευρώ
 • Πεδίο εφαρμογής: Επιχειρήσεις με έδρα στη Στερεά Ελλάδα
 • Ελάχιστο ποσό επιχορήγησης: 4.000 ευρώ
 • Μέγιστο ποσό επιχορήγησης: 40.000 ευρώ
 • Ημερομηνία υποβολής: 13.10.2020 – 3.11.2020

4. Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Ηπείρου

 • Προϋπολογισμός: 30 εκατ. ευρώ
 • Πεδίο εφαρμογής: Επιχειρήσεις με έδρα στην Ηπειρο
 • Ελάχιστο ποσό επιχορήγησης: 3.000 ευρώ
 • Μέγιστο ποσό επιχορήγησης: 15.000 ευρώ
 • Ημερομηνία υποβολής: 15.10.2020 – 4.11.2020

5. Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στη Θεσσαλία

 • Προϋπολογισμός: 30 εκατ. ευρώ
 • Πεδίο εφαρμογής: Επιχειρήσεις με έδρα στη Θεσσαλία
 • Ελάχιστο ποσό επιχορήγησης: 5.000 ευρώ
 • Μέγιστο ποσό επιχορήγησης: 50.000 ευρώ
 • Ημερομηνία υποβολής: 13.10.2020 – 30.10.2020

6. Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

 • Προϋπολογισμός: 14 εκατ. ευρώ
 • Πεδίο εφαρμογής: Επιχειρήσεις με έδρα στα Ιόνια Νησιά
 • Ελάχιστο ποσό επιχορήγησης: 3.000 ευρώ
 • Μέγιστο ποσό επιχορήγησης: 30.000 ευρώ
 • Ημερομηνία υποβολής: 08.10.2020 – 29.10.2020

7. Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στη Δυτική Μακεδονία

 • Προϋπολογισμός: 10 εκατ. ευρώ
 • Πεδίο εφαρμογής: Επιχειρήσεις με έδρα στη Δυτική Μακεδονία
 • Ελάχιστο ποσό επιχορήγησης: 5.000 ευρώ
 • Μέγιστο ποσό επιχορήγησης: 50.000 ευρώ
 • Ημερομηνία υποβολής: 02.10.2020 – 26.10.2020

8. Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

 • Προϋπολογισμός: 30 εκατ. ευρώ
 • Πεδίο εφαρμογής: επιχειρήσεις με έδρα στην Πελοπόννησο
 • Ελάχιστο ποσό επιχορήγησης: 5.000 ευρώ
 • Μέγιστο ποσό επιχορήγησης: 40.000 ευρώ
 • Ημερομηνία υποβολής: 08.10.2020 – 03.11.2020

9. Στήριξη επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στη Δυτική Ελλάδα

 • Προϋπολογισμός: 30 εκατ. ευρώ
 • Πεδίο εφαρμογής: Επιχειρήσεις με έδρα στη Δυτική Ελλάδα
 • Ελάχιστο ποσό επιχορήγησης: 5.000 ευρώ
 • Μέγιστο ποσό επιχορήγησης: 50.000 ευρώ
 • Ημερομηνία υποβολής: 06.10.2020 – 26.10.2020

10. Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική

 • Προϋπολογισμός: 200 εκατ. ευρώ
 • Πεδίο εφαρμογής: Επιχειρήσεις με έδρα στην Αττική
 • Ελάχιστο ποσό επιχορήγησης: 5.000 ευρώ
 • Μέγιστο ποσό επιχορήγησης: 50.000 ευρώ
 • Ημερομηνία υποβολής: 23.10.2020 – 20.11.2020

11. Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας Covid-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

 • Προϋπολογισμός: 45 εκατ. ευρώ
 • Πεδίο εφαρμογής: Επιχειρήσεις με έδρα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
 • Ελάχιστο ποσό επιχορήγησης: 2.000 ευρώ
 • Μέγιστο ποσό επιχορήγησης: 15.000 ευρώ
 • Ημερομηνία υποβολής: 4.11.2020 – 18.03.2021.

ΕΣΠΑ πρόγραμμα για επιχορήγηση επιχειρήσεων από περιφέρεια , ΕΦΚΑ εισφορές – Σε ποιες περιπτώσεις δόθηκε παράταση.
Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 2 αποφάσεις του Υπ.Εργασίας με τις οποίες δίνεται επιπλέον παράταση έως 30.4.2021 στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ (efka.gov.gr) οι οποίες είχαν παραταθεί στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του νέου κορωνοϊού.

ΕΦΚΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ -Αναλυτικά:

Με την απόφαση Δ.15/Δ’/οικ.37618/1492/25-9-2020  δίνεται Παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις και εργοδότες για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμίας καταβολής

1. Παρατείνονται μέχρι και 30/04/2021 για τις επιχειρήσεις και τους εργοδότες οι προθεσμίες καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020, για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση καταβολής στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του νέου κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο εικοστό τρίτο της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

2. Ειδικότερα, η παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών της παραγράφου 1 της παρούσας αφορά επιχειρήσεις και εργοδότες στους οποίους έχει χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας καταβολής με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κάτωθι υπουργικές αποφάσεις:

α. Στην υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.13226/325/26-3-2020 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 1044), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.13937/337/6-4-2020 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 1384) και με την υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.18043/574/25-5-2020 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 2096).

β. Στην υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.18044/575/25-5-2020 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 2076).

γ. Στην υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.16484/499/7-5-2020 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 1775), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.18045/576/ 25-5-2020 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 2029).

———-

Με την απόφαση Δ.15/Δ’/οικ.37620/1493/24.9.2020 δίνεται παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμίας καταβολής

1. Παρατείνονται έως και 30/04/2021 οι προθεσμίες καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου 2020, καθώς και τυχόν δόσεων οφειλής από συμπληρωματική εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προηγούμενων ετών, για τις οποίες έχει χορηγηθεί δυνατότητα παράτασης καταβολής, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του νέου κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου όγδοου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο εικοστό πέμπτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

2. Ειδικότερα, η παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών της παραγράφου 1 της παρούσας αφορά αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες στους οποίους έχει χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας καταβολής με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κάτωθι υπουργικές αποφάσεις:

α. Στην υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.13412/327/27-3-2020 απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 1077), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.16681/516/5-5-2020 απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 1812) και με την υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.18268/583/3-6-2020 απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 2225).

β. Στην υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.18269/584/3-6-2020 απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 2195).

γ. Στην υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.16486/500/7-5-2020 απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 1775), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.18271/585/3-6-2020 απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 2332).

δ. Στην υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.21552/681/26-6-2020 απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 2599).


Σχετικά άρθρα

Back to top button