ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 800 ευρώ: Πότε θα γίνει νέα πληρωμή και νέα αίτηση

Ανεξάρτητα από το επίδομα των 533 ευρώ που θα δοθεί το Μάιο σε ορισμένους εργαζόμενους, ενδεχομένως και σε ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις, μια σειρά εργαζομένων πρέπει να κάνουν αίτηση έως την Κυριακή, 17 Μαΐου του 2020 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (supportemployees.services.gov.gr) για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ.

Νέες αιτήσεις στο σύστημα Εργάνη οφείλουν να υποβάλλουν εργοδότες που οι επιχειρήσεις τους θα παραμείνουν κλειστές με κρατική εντολή όλο τον Μάιο, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε σήμερα. Οι σχετικές δηλώσεις μπορούν να υποβάλλονται από την 18.5.2020 έως και την 31.5.2020 και να αφορούν το διάστημα από 1.5.2020 έως και την 31.5.2020. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τον μήνα Μάϊο θα πραγματοποιηθεί από 5.6.2020 έως 10.6.2020.

mechanical adv 2021

apostolakis adv 2

Στον αντίποδα, δεν απαιτούνται αιτήσεις από τους εργαζόμενους, εκτός κι αν επιθυμούν να τροποποιήσουν στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού, ή στοιχείων της κύριας κατοικίας τους. Σε αυτήν την περίπτωση, οι τροποποιήσεις θα γίνονται από 19.5.2020 έως 1.6.2020.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, οι επιχειρήσεις που σταδιακά ξεκινούν τη λειτουργία τους εντός του Μαίου μπορούν να θέσουν το 60% των εργαζόμενών τους σε αναστολή, το πολύ για 28 ημέρες, ενώ οι επιχειρήσεις που πλήττονται, για 27. Οι σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις θα μπορούν να υποβάλλονται συγκεντρωτικά από την 1.6.2020 έως και την 7.6.2020. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα πραγματοποιηθεί από 10.6.2020 έως και 12.6.2020. Και σε αυτήν την περίπτωση, απαιτείται δήλωση μόνο από την επιχείρηση, εκτός εάν ο εργαζόμενος επιθυμεί να προβεί σε τροποποιήσεις.

Συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που δεν έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή μέχρι και την 10.5.2020 δεν μπορούν πλέον να τεθούν σε αναστολή, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις του ΚΑΔ 86.10

karnagioadv 2021 neratzoulis neo bakaliko lagos

Τι ισχύει για νέα πληρωμή, ειδικές κατηγορίες

Επιπλέον επισημαίνεται πως η πληρωμή των 800 ευρώ θα γίνει σε δύο φάσεις: 13 Μαΐου-14 Μαΐου και 18 Μαΐου -19 Μαΐου.

Οι νέες πληρωμές αφορούν εργαζόμενους που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες όπως: Οι οικοδόμοι που έλαβαν το δωρόσημο του Πάσχα 2020 καθώς και όσοι έλαβαν το εποχικό επίδομα ανεργίας το 2019 και ανήκουν μεταξύ άλλων στις εξής κατηγορίες επαγγελμάτων: λατόμοι, ασβεστοποιοί, σμυριδορύκτες Νάξου, δασεργάτες –ρητινοσυλλέκτες, καπνεργάτες, αγγειοπλάστες –κεραμοποιοί –πλινθοποιοί, μισθωτοί ναυπηγικής ζώνης, χορευτές, μουσικοί και τραγουδιστές –μέλη οικείου επαγγελματικού σωματείου, ηθοποιοί, ελεγκτές, ταμίες, ταξιθέτες και τεχνικοί κινηματογράφου και θεάτρου, χειριστές εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικών μηχανημάτων και μισθωτοί τουριστικού –επισιτιστικού κλάδου.

Προστέθηκε η δυνατότητα στην ιστοσελίδα (supportemployees.services.gov.gr) του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για τους εργαζόμενους που εμπίπτουν στις λεγόμενες «ειδικές περιπτώσεις», να υποβάλλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις ώστε να λάβουν την αποζημίωση των 800 ευρώ.

Συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου των οποίων οι συμβάσεις λύθηκαν πρόωρα λόγω της πανδημίας, εργαζόμενοι που βρήκαν δουλειά μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης, μισθωτοί που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας και παράλληλα εργάζονται σε άλλο εργοδότη που τους έχει θέσει σε αναστολή, είναι μερικές από τις ειδικές κατηγορίες που μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν να λάβουν την αποζημίωση.

Πιο συγκεκριμένα. οι εργαζόμενοι των «ειδικών περιπτώσεων», μπορούν να προβούν από σήμερα έως τις 12 Μαίου, σε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ως εξής:

Σε συνέχεια της υποβολής υπεύθυνης δήλωσης από την επιχείρηση- εργοδότη, οι εργαζόμενοι δικαιούχοι υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr) του υπουργείου Εργασίας, όπου προσδιορίζουν την ειδική περίπτωση στην οποία υπάγονται.

Επιπροσθέτως, θα δοθεί δυνατότητα στις υπεύθυνες δηλώσεις εργαζομένων σήμανσης ενεργής θέσης εργασίας όπως εμφανίζεται αυτόματα με βάση την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων στο ΠΣ Εργάνη, ως μη ισχύουσας, με υποχρέωση χαρακτηρισμού ως προς την ειδική περίπτωση, μεταξύ των κάτωθι:

α) Μεταβίβασης επιχείρησης, σύμφωνα με το Π.Δ. 178/2002,

β) Μεταφοράς προσωπικού,

γ) Γνήσιου Δανεισμού,

δ) Γνήσιου δανεισμού κατά το παρελθόν,

ε) Απασχόλησης μέσω Ε.Π.Α.,

στ) Απασχόλησης μέσω Ε.Π.Α στο παρελθόν,

ζ) Επίσχεσης εργασίας,

η) Υποβολής πινάκων προσωπικού σε περιπτώσεις μη εξαρτημένης εργασίας – Εσφαλμένες καταχωρήσεις σε έντυπα – Χειρόγραφες υποβολές εντύπων.

Με τον τρόπο αυτό, θα δοθεί δυνατότητα υποβολής δήλωσης σε όσους εργαζόμενους υπάρχει υπεύθυνη δήλωση εργοδότη που τους θέτει σε αναστολή και όλες οι υπόλοιπες ενεργές θέσεις εργασίας έχουν χαρακτηριστεί ως μη ισχύουσες.

Δυνατότητα υποβολής υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 12997/231/23-3-2020 (Β’ 993) ΥΑ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr) του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε περίπτωση εργαζόμενων που έχει υποβληθεί τουλάχιστον μία υπεύθυνη δήλωση εργοδότη που θέτει τον εργαζόμενο σε αναστολή, αλλά υπάρχουν και άλλες ενεργές θέσεις εργασίας για τις οποίες δεν έχει δηλωθεί σε αναστολή και δεν έχουν χαρακτηριστεί ως μη ισχύουσες, των οποίων όμως οι δηλωμένες στο ΠΣ Εργάνη εβδομαδιαίες ώρες απασχόλησης αθροιστικά, δεν ξεπερνούν το 30% των συνολικών εβδομαδιαίων ωρών εργασίας για όλες τις ενεργές θέσεις εργασίας από 15/3/2020 έως 20/4/2020.

Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για όλες αυτές τις περιπτώσεις προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στις 14/5 και 15/5/2020.

Οι τρεις επιλογές στην πλατφόρμα είναι

Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19

Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζόμενων με εξαρτημένη εργασία σε Επιχειρήσεις – Εργοδότες των οποίων, είτε η επιχειρηματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, οπότε οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος κύριας κατοικίας, είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού.

Οικονομική ενίσχυση- Αποζημίωση ειδικού σκοπού για επιστημονες-ελεύθερους επαγγελματίες

Αιτήσεις Δικαιούχων της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι οι επιστήμονες-ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι εντάσσονται στους έξι βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας, βάσει ΚΑΔ κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας και σύμφωνα με την επιστημονική-επαγγελματική ιδιότητά τους βάσει ΑΦΜ.

Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζόμενων ειδικών κατηγοριών

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για Ειδικές κατηγορίες εργαζομένων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. οικ. 16073/287/22-4-2020 ΚΥΑ (Β’ 1547)

Stream+

Αλλάζουμε την ενημέρωση σας...

Σχετικά άρθρα

Back to top button